Skip to main content

Gründer med ambisjoner

2. jul, 2021
Artikler,
Bli kjent med,
Inkubatorbedrift

Bilde: Gründer Silje Merethe Fossnes, tatt av Moment Studio og Onsagers

Forskere kartla de desinfiserende padsene og ble overrasket over resultatene. Dette gir store muligheter for dedikert gründer.

Silje Merethe Fossnes fra Søgne står bak bedriften Bon Vivant AS og verdens første patenterte antibakterielle knivslire. Hun er en av 75 mestere, selskapet er en av 20 mesterbedrifter, er i kokkfaget i Norge og har lang erfaring i kokkfaget noe som gir henne tyngde og kunnskap bak løsningene som er utviklet. Den nyutviklede knivsliren er utstyrt med mange funksjoner som sikrer bedrifters HMS i form av at løsningen øker trygghet, sikrer god hygiene og er med på å skape en bedre arbeidshverdag for de som jobber på kjøkkenet. Samt en løsning som frigir tid på kjøkkenet, som gir økt produksjon og som igjen gir økt profitt til eierne.

«Sliren vil komme til å endre måten kokker jobber på over hele verden» sier Fossnes. Hun legger til med at det er på tide å sette kokken i fokus.

«En kokkekniv bør desinfiseres når råvarene byttes. Dette spesielt om råvarene ikke skal varmebehandles, noe som kan bli opp mot 20 til 50 ganger i løpet av en arbeidsdag. Dette er naturligvis tidkrevende, og vi vet at det kan være en krevende prosess i et ekstremt travelt miljø, noe som kan føre til at enkelte velger å ta noen snarveier. Det er krevende både i tid og krefter, og kokken lever hele tiden under press og forventninger» sier Fossnes.

Sikkerhet og hygiene har aldri vært viktigere!

Kniven er kokkens viktigste verktøy og brukes som en forlengelse av armen. Det vil si at man bruker den til de aller fleste oppgaver på kjøkkenet. Å holde kniven ren betyr å gå fra stasjonen sin, skylle, vaske, tørke for så å desinfisere, skylle bort desinfeksjon, tørke, og så gå tilbake til stasjonen sin. Dette er utrolig tidkrevende – og det er høy risiko for bedriften dersom man skulle ta en snarvei her. Det meste av utstyret går i oppvaskmaskinen, men grunnet den høye temperaturen i maskinen, vil dette kunne ødelegge stålet og håndtak, og derfor gjøres dette oftest manuelt ute i produksjon.

«Vi skal hjelpe kokkene og restaurantene, og det er dette so har vært motivasjonen for å skape dette produktet, denne løsningen, da det har vært min egen kjente smerte, min egen frustrasjon og min egen frykt for å i verste fall kunne være ansvarlig for en gjest sin matforgiftning«, sier gründeren.

«Ved å tørke av kniven og sette den ned i sliren jeg har utviklet, kommer den ut igjen så godt som bakteriefri etter få sekunder. Et resultat som har vært høyere enn all forventning» sier Fossnes. Et resultat som har blitt påvist av ingen andre enn et av Nordens største uavhengige forskningsinstitutt – SINTEF.

Å kunne slå i bordet med forskning fra en nøytral og uavhengig tredjepart, har en vesentlig tyngde, selv om tester vi selv har utført har vist like resultat. Med forskningsrapporten utført av SINTEF kan vi dokumentere det faktiske bakteriedrapet, og vise konkrete tall for tidsbesparelse og minimert risiko for bakteriell spredning på kjøkkenet for alle våre kunder, samt at det kan være et nøkkelkort å spille inn mot samarbeidspartnere, investorer og andre relevante aktører, fortsetter kokkmesteren.

Med 300.000 kroner i støtte fra Forskningsrådet, ble forskningsprosjektet i samarbeid med SINTEF en realitet. Bakteriedrap ble satt på agendaen, og den ferske forskningen gav resultater som imponerer.
Kniver som ble utsatt for høy bakteriell eksponering, kommer ut av den antibakterielle knivsliren med et resultat på 99% etter 15 sekunder.

*Knivsliren er utstyrt  med antibakterielle pads som skiftes ut daglig. Det er denne funksjonen som sørger for den antibakterielle funksjonen, samtidig som at sliren sørger for trygg oppbevaring, transport og tidsbesparelse for den som bruker den.

 

Parallelt med forskningen i samarbeid med SINTEF har gründeren også mottatt støtte fra Forskningsmobilisering Agder. Det et samarbeid mellom Agder Fylkeskommune og Norges forskningsråd som har til hensikt å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjonsprosjekter. Midlene her ble benyttet til å danne et samarbeidet med forskningsmiljøet på Raufoss, for å forske på hva som skal til for å kunne hente produksjonen hjem, skape finansiell vekst og øke sysselsettingen i eget land.

«Et «Made in Norway»-stempel hadde virkelig vært prikken over i-en, og det passer godt til våe underlinje «CULINARY CRAFT OF NORAY. I tillegg er det helt klart en fordel å ha kontroll over egen produksjon, som jo også gir oss større og også nye muligheter» sier Fossnes.

Ideen bak produktet kom allerede i 2003, dagen etter at Fossnes tok fagbrevet, og fikk en ny kniv av sin daværende leder. Dagen etter var det en kollega som tjuvlånte kniven og ved et uhell mistet den i stålbenken. Tuppen av kniven knakk  noe som resulterte i en ny tanke: Hvordan kan jeg beskytte kniven min mens jeg snur ryggen til, og hvorfor skal vi som er kokker, med det farligste utstyret og de mest hektiske miljø (ofte med glatte gulv og andre også i full sving på kjøkkenet) gå med kniven i hånda, når alle andre håndverkere går med verktøyet sitt i verktøybelte?

Resultatet ble utviklingen av YODIN Antibakterielle knivslire, YGDRA Verktøybelte og nakkebelte med YNIVA Forstykke og sleng.

 

Vi tar oss av sikkerhet og hygiene, slik at du kan fokusere på ditt håndverk, skrives det i flyeren.

 

Samarbeidet med Innoventus Sør startet mens Bon Vivant AS var under etablering i 2015/2016, og ble senere tatt opp i inkubatorprogrammer til Innoventus Sør.

«Gjennom et tett samarbeid, med gode støttespillere og gode input har det åpnet seg mange dører for selskapet«, sier Fossnes. Videre forteller gründeren at det finnes en jungel der ute, og det er krevende prosesser med oppstart og utvikling, samt å skrive søknader  mens man stabler et selskap på bena, og uten innspill fra Innoventus Sør hadde det vært flere prosesser som hun ikke hadde visst noe om.

«Min kontaktperson i Innoventus Sør og jeg har dannet et tett og godt samarbeid, som jeg ikke kunne ha vært foruten. Vi har utrettet mye arbeid, innhentet god kapital som har vert vesentlig for selskapet i kritiske perioder. Et godt samarbeid og som gründer i et eget selskap med kun 1 ansatt er også de menneskelige møtene av stor betydning, og de gode samtalene ved siden av innholdsrike strategi- og planleggingsmøter».

I Innoventus Sør ser man Bon Vivant AS som et klassisk eksempel på hvordan forskning kan bidra til å utvikle, klargjøre og akselerere et selskap mot kommersialiseringsfasen. Siden 2018 har Innoventus Sør hatt som misjon å gjøre Forskningsmobilisering Agder mer kjent slik at andre gründer- og oppstartsbedrifter kan dra nytte av de fordelene som han hentes her.

«Dette er et lavterskeltilbud til privateide bedrifter på Agder som har mindre enn 250 ansatte, og som ikke har nevneverdig erfaring med forskning. For 2021 er støttebeløpet på maksimum 200 000 hvor en selv må inn med 30% (85 500 kr) egeninnsats, da fortrinnsvis dokumenterte timer» forteller Runar Brøvig, Forretningsutvikler Innoventus Sør.

Det satses i hovedsak på prosjekter innen bærekraft. Pengene går ikke til bedriften, men til en forsker som knyttes til bedriften for å utføre et stykke arbeid.

Ideen er å finne eller utvikle kunnskap som ikke finnes fra før for å skape et konkurransefortrinn – kanskje gjennom å utvikle helt nye produkter. Dette kan skape arbeidsplasser, verdier og skatteinntekter. Ved spørsmål knyttet tjenesten, kontakt Runar Brøvig fra Innoventus Sør på post@innoventussor.no.

Bon Vivant AS og Silje Merethe Fossnes har spennende tider i vente.
«Nye dører har åpnet seg og jeg ser lyst på fremtiden, selv om vi har kjørt en kampanje midt i koronatid. Bransjen lider og markedet er nede, men vi har nådd langt med markedsføringen som vi skal høste av når bransjen igjen klarer å stabbe seg opp på bene igjen. Og da skal vi være klare og revolusjonere hele den kulinariske verdenen» avslutter Fossnes.

Det er nå mulig å forhåndsbestille knivsliren og tilhørende produkt her:

www.bonvivant.no/?c=bd0d9973

For mer utfyllende informasjon, kontakt Silje via: siljem@bonvivant.no