Skip to main content

Stort gjennombrudd for By Bente

23. okt, 2020
Artikler,
Inkubatorbedrift

Det har skjedd store ting i By Bente den siste perioden, og vi er samlet for å markere den positive utviklingen. Bente Hafslund, gründeren bak By Bente AS, har nylig fått et gjennombrudd som skal ta firmaet et stort steg videre. By Bente utvikler en personlig online frisørtjeneste.

Etter å ha fått på plass investor, har de gode nyhetene rullet inn. Ikke bare har By Bente fått innvilget Forskningsmobilisering Agder, hvor midlene skal gå til forskning på utvikling av den digitale løsningen sammen med NORCE, men også fått innvilget kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge. Dette tilskuddet skal gå til å bygge opp hele infrastrukturen som i første omgang vil si å få på plass både nettside og nettbutikk. Varelageret er også klart til å kjøpes inn nå som oppstartslån fra Innovasjon Norge også er på plass.

«Veien hit har vært krevende. Men det er så deilig når ting endelig faller på plass, kommer det fra Bente Hafslund under feiringen hos Innoventus Sør».

Da Bente først kom til Innoventus Sør var ideen det vi kaller «prematur» og ble derfor gitt en anbefaling om å først få bistand fra GründerHub. Etter et vellykket program hos GründerHub ble By Bente tatt opp i pre-inkubasjonsprogrammet, som videre førte til opptak til inkubasjonsprogrammet. Det er en stor glede å se hvor langt bedriften har utviklet seg i perioden som har vært.

Innoventus sør har fulgt By Bente siden 2019 og har bistått med utvikling av forretningsmodellen rundt konseptet og drevet med aktiv forretningsutvikling i kommersialiseringsprosessen. Bente Hafslund har gode lovord når hun omtaler sin forretningsutvikler fra Innoventus Sør – Ludvig Nordal.

«Ludvig har virkelig vært en god støttespiller gjennom alt dette. Han har gjort en helt fantastisk jobb og vi har vært et supert team»

Ludvig Nordal skryter også sterkt av samarbeidet med Bente og hennes engasjement, fagkompetanse og pågangsmot for utviklingen av både konseptet og bedriften By Bente. Han gleder seg enormt til tiden som kommer og det Bente vil klare å utøve.

Bente har sin egen YouTube kanal hvor hun legger ut masse tips, råd og videoer om hvordan du kan utføre hårbehandlinger hjemme. I øyeblikket har hun allerede 150 000 visninger, hvor kanalen også har nådd våre naboland, Danmark og Sverige. Hun oppfordrer alle til å følge YouTube-kanalen i tillegg til sin Facebookside.