Skip to main content

Vurderte over 200 nye ideer i 2018

Omstillingstakten i næringslivet på Sørlandet er god. Det bekreftes av pågangen til innovasjonsselskapet Innoventus Sør.

– Vi har vurdert over 200 ideer i løpet av året, nesten like mange som i toppåret 2016, da landsdelen stod midt i nedturen i olje- og gassindustrien. Mange av ideene kommer fra tunge fagpersoner og har god substans. Det har gitt oss mye interessant å arbeide med, sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

Mens hovedforklaringen på de mange henvendelsene tidligere har vært direkte relatert til nedgangen i leverandørindustrien, mener Sharma at 2018-tallene i større grad reflekterer Innoventus Sørs sterke posisjon blant landsdelens gründere.

– Innoventus Sør er blitt en viktig brikke i økosystemet for innovasjon. Vi er et mer synlig og sterkere kompetansemiljø enn tidligere. Det har også hevet aktivitetsnivået, sier Sharma.

41 GJENNOM NÅLØYET

Blant fjorårets over 200 vurderte ideer kom kun et fåtall gjennom nåløyet og ble tatt opp i Innoventus Sørs program, som i løpet av 2018 hadde over 50 selskaper tilknyttet.

– Vi har hatt et spesielt fokus på å øke andelen av kvinnelige gründere. I 2018 ble det gjennomført et akseleratorprogram som bidro til økt kvinnelig andel i inkubatorprogrammet, forteller Sharma.

Innoventus Sør bistår oppstartbedriftene med kommersialisering fra en idéfase til vekstfase. Det inkluderer søknader om finansiering, både gjennom ulike typer tilskudd og gjennom egenkapital. I 2018 fikk oppstartsbedriftene i Innoventus Sør tilført 25,8 millioner kroner i tilskudd, hovedsakelig fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Oppstartbedriftene fikk også tilført 17,3 millioner kroner i ny egenkapital gjennom emisjoner i løpet av fjoråret.

Historiske tall for akkumulert omsetning og verdiskaping blant inkubatorbedriftene i Innoventus Sør, ligger godt over landsgjennomsnittet. Fra 2001 til 2017 har bedriftene omsatt for 4,8 milliarder kroner og skapt verdier for 1,15 milliarder kroner.

TILDELT MANGE ROLLER Innoventus Sør er en kommersialiseringsaktør gjennom forskningsrådets Forny2020-program i samarbeid med UiA, Norce, Sørlandet sykehus HF og andre forskningsmiljøer på Agder. Innoventus Sør er også en regional operatør for inkubatorprogrammet til Siva, og forvalter av pre-såkorn kapital som selskapet har fått tildelt fra Innovasjon Norge.

I fjor ble Innoventus Sør tildelt rollen som kompetansemegler for Forskningsmobilisering Agder. Formålet er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. Forskningsmobilisering Agder er et samarbeid mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Norges Forskningsråd.

For fylkeskommunene er ressurser fra Innoventus Sør også involvert i impulsteam, et apparat for å støtte flerkulturelle gründere og verdiskaping.

TRAVELT OGSÅ I 2019

Kamilla Sharma tror 2019 blir et minst like travelt år som 2018.

– Vi tror på mange spennende henvendelser fra etablerte og nye gründere også i år. Parallelt med å utvikle gründermiljøet, må vi utvikle investormiljøet. Samspillet mellom gründere og investorer skal styrkes, og vi har startet et spesielt initiativ for å utvikle flere kvinnelige investorer, sier Sharma.

Samferdselsminister Jon Georg Dale: Foamrox er et selskap flere og flere begynner å merke seg

Arendalsfirmaet Foamrox har lansert konstruksjonsmaterialer for tunneler som skal utfordre betong i framtiden. Statsråd Jon Georg Dale mener samferdselssektoren tvinges til å se på nye løsninger i løpet av kort tid.

Denne uken var samferdselsminister Jon Georg Dale (i midten) på besøk hos firmaet Foamrox i Arendal. Daglig leder Kjell Håkon Helgesen presenterte produktene og framtidsvisjonene for firmaet som satser på konstruksjonsmaterialer for tunnel

– I løpet av veldig få år må vi halvere utslippene fra transportsektoren. Det gjør at vi hele tiden søker mer klimaeffektive løsninger i samferdselssektoren, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Denne uken var statsråden på besøk i Aust-Agder. Mandag formiddag gikk turen til Arendal-baserte Foamrox, som leverer produkter innen tunnelbygging og er i ferd med å slå seg opp i bransjen. Firmaet satser på nødkiosker, nødutganger, brannsperrer, trekkekummer og elementer for tunnelvegg og himling. Produktene består av en kjerne av skumglass produsert av resirkulert glass som er dekket av polyurea, ett av verdens sterkeste coating-materialer.

Kan skape 50-100 arbeidsplasser

Foran samferdselsministeren og flere fremtredende politikere presenterte Kjell Håkon Helgesen, daglig leder i Foamrox, selskapet og visjonene for framtiden. – Vi er i ferd med å ta steget fra et familiebasert selskap til å bli et industriselskap. Vi ønsker produksjon i Norge basert på fornybar energi uten klimagassutslipp, sa Helgesen, som mener selskapet snart kan stå bak 50-100 industriarbeidsplasser. Produktene skal konkurrere med tradisjonell betong, som har vært brukt i en årrekke i de aller fleste tunneler, både nasjonalt og internasjonalt. Omfattende testinger viser at produktene er brannsikre, miljøvennlige og har rask monteringstid. – Vi ønsker på ingen måte å snakke ned betong som produkt, men undersøkelser viser at våre produkter vil gi en halvering av klimagassutslipp i produksjonsfasen, og ytterligere reduksjon for transport og montering, sier Helgesen.

Salgs- og markedsføringssjef i Foamrox, Glenn A. Jakobsen (t.v), forteller samferdselsminister Jon Georg Dale om utviklingen i firmaet. Politikerne Jan Kløvstad (V) og Geir Fredrik Sissener (H) følger interessert med.

Imponert venstre-leder

Foamrox har inngått et samarbeid med Nye Veier og har allerede levert sine første produkter i Torsbuås-tunnelen på E18 i Arendal. Det var som musikk i ørene på Venstres gruppeleder på Fylkestinget, Jan Kløvstad, som deltok på presentasjonen. – Jeg er imponert. Her har vi et firma som kommer med løsninger som er like sterke, like holdbare og mer miljøvennlige enn de vi har i dag, og som til og med holder til i bygda mi. Jeg tror de har sjansen til å lykkes, sier Kløvstad.

– Raskere, billigere og bedre

Samferdselsminister Dale kommer til å følge utviklingen i Arendal nøye.- Det er veldig spennende å se hvor langt de har kommet og ikke minst hva slags potensial man ser for seg videre. Jeg er opptatt av nye innovasjoner og nye måter å gjøre ting på. Spesielt om vi i tillegg til å skape arbeidsplasser og nye bedrifter, kan bygge raskere, billigere og bedre tunneler, understreker Dale. 

Samferdselsminister Jon Georg Dale kjenner vekten av produktene som kan erstatte betong i norske tunneler i framtiden. Statsråden sier han følger utviklingen nøye.

 

– Tror du resirkulert glass kan erstatte betong i framtiden?

– Så lenge det oppfyller funksjonen, som nå er det aller viktigste. Det opplever jeg er grunnen til at  Nye Veier nå tester disse produktene, og at Statens Vegvesen også gjør det på noen av områdene, sier samferdselsministeren.

Vurderer nye løsninger

– Hva skal til for at dette kan bli ett produkt som blir vurdert på lik linje med betong?

– Det er en av grunnene til at vi nå må se på om vi i fremtiden kan organisere oss mer funksjonstenkende i samferdselssektoren. Det jobber vi mye med nå, både på veinormaler, håndbøker og alle de tingene som legger standarden for hvordan vi bygger vei. Erfaringene vi får fra prosjekter vi allerede er inne i, vil også være avgjørende for om de blir en del av de løsningene vi tar med oss inn i framtiden, sier Dale.

– Du hadde kjennskap til firmaet fra Arendal allerede før du kom i dag?

– Ja, det er derfor jeg er her i dag. De er åpenbart, selv i en tidlig fase, et selskap som flere og flere i sektoren nå begynner å merke seg, forteller samferdselsministeren.

– Kan bli nytt industrieventyr

Både stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) og ordførerkandidat Geir Fredrik Sissener i Arendal Høyre karakteriserer Foamrox som et potensielt nytt industrieventyr. – Det er ikke lenge siden jeg først hørte om dette firmaet, men når jeg nå er blitt kjent med hva de driver med tror jeg de har en nasjonal dimensjon. Jeg er veldig overrasket over hvor utrolig bra disse produktene er. Jeg tror de kan lykkes langt ut over sine egne målsetninger, sier Sissener. – Nye Veier er avgjørende for innovasjon og slik jeg ser det har dette potensial for å bli ett nytt industrieventyr, sier Bruun Gundersen.

Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) og ordførerkandidat Geir Fredrik Sissener i Arendal Høyre tror Foamrox kan bli et norsk industrieventyr.

Vil ha kvinnelige investorer på banen

Kvinner er ofte flinkere til å hjelpe startups så de oppnår en bedre salgspris, viser studier. Men det er fortsatt få kvinnelige investorer her til lands.

– Det mangler ikke akkurat prosjekter, innovasjon, idéer, gründere og kreative forretningsmodeller sier Kamilla Sharma, administrerende direktør for Innoventus Sør. Nå etterlyser hun større initiativ fra investorer, og da særlig fra kvinner med investeringsvilje.

– Gransk gjerne bilder fra generalforsamlinger her til lands, her er kvinner i svært liten grad representert, sier hun. – Kvinner er bedre investorer enn menn. De har større forutsetninger for å lykkes, de er mindre risikovillige, plasserer pengene annerledes og tenker mer langsiktig, sa Sharma, med henvisning til en Harvard-studie.

Nettverkssamling

Dette temaet var bakteppet torsdag 7. mars, da et 40-talls påmeldte gründere var samlet til nok et vellykket nettverkstreff i Slottsquartalets toppetasje.

De inviterte bidragsyterne leverte da også fra øverste hylle, alle kvinnelige gründere med sterke historier om sin vei til flyt i egen bedrift.

– Vi er utrolig takknemlige for at KRS/BIZ og DNB bidrar inn i dette arrangementet og at de stiller som sterke støttespillere. Det betyr enormt mye, sier Sharma.

Hun påpekte at kun 20 prosents av landets selskaper startes av kvinner, og av disse er bare 1 prosent innen tech-bedrifter.

– Dette til tross for at det altså beviselig lønner seg å satse på kvinner, både på eiersiden og i ledelse. Harvard-studien viser blant annet at kvinner er flinkere til å skape verdier av startups når de skal selges, Sharma.

Nettverksmøtene i regi av Innoventus Sør bidrar til sosialisering og kommersialisering, og er en kjærkommen møteplass for alle som har startet sitt eget selskap.

– Det er fantastisk å høre disse kvinnene by på seg selv og fortelle om både blemmer og nederlag så vel som hvordan de har lykkes. Når man åpner seg i et slikt forum, skaper det trygghet og glede – og flere får lyst til å dele sine idéer, sier Sharma.

– Stol på deg selv
Silje Merethe Fossnes forlot en trygg jobb som kokk for å begi seg ut i forfatterskap og innovasjon, og fortalte levende om suksessen med kokeboken «Elsk mat, elsk mer», som nå kommer i 2. opplag.
– Nå er det bare åtte bøker igjen på lager, boken er oversatt til engelsk, og spørsmålene fra skeptikerne har stilnet, sier hun.

– Sørg for å gjøre gode avtaler med dem som heier på det du gjør. Stol på egne avgjørelser, sa hun.

Grunnlegger av Tails.no, Ane T. Fossnes, tok publikum med på en imponerende reise; hun var grafiker i byrå og la på svøm i ukjent farvann da hun startet som fulltids illustratør uten sikkerhetsnett. Det gikk bra og de er nå tre ansatte i Tails.no.

– Jeg er så heldig at jeg nå får jobbe med utrolig spennende kunder, jeg har blant annet jobbet med WWF og Stine Sofies stiftelse, sa Fossnes, som råder andre som vil starte for seg selv å ikke bare satse på én hest.

– Bygg så stabilt som mulig, ikke vær redd for å være kommersiell, og vær klar til å forandre tenkningen raskt. Trender i sosiale medier skifter stadig, og da gjelder det å være klar for å snu 180 grader på markedsstrategiene.

Morgenfugler i matfatet

De som fikk avslutte nettverkssamlingen denne gangen, var Trine Omholt, grunnlegger av Morgenfugl, og Sarita Sehjpal, restaurantgründer og forretningskvinne med solid erfaring fra matbransjen.

– Du er litt der jeg var for mange år siden, sier Sarita til Trine, når de to gründerne slår av en prat ved lunsjbordet etter møtet. – Du har evnet å holde fokus på det du driver med. Det er viktig.

Trine Omholt kastet seg ut i cateringbransjen i Aust-Agder og har lykkes med satsningen. Nå leverer Morgenfugl kortreist, helsebringende og velsmakende mat til små og store arrangementer.

– Jeg har bærekraft, høy kvalitet og et sunt alternativ som credo, og har lyst til å gi folk gode matopplevelser, sier hun.

Hun og mannen fikk idéen til Morgenfugl da de var på reise i New York, og ble inspirert av det store og varierte tilbudet av energirik og sunn mat på kaféer og restauranter.

– Jeg startet opp for ett år siden, etter å ha gått sykemeldt fra en jobb jeg ikke trivdes i. Jeg tenkte til slutt: Hvis jeg dør nå, har jeg kastet bort hele livet mitt. Så da startet jeg en matblogg, og ba mannen min om hjelp til navn. Den ble hetende Morgenfugl, for det er jo litt meg, mente han.

Ingen som vil starte noe for seg selv kan regne med en ni til fire-jobb.

 

– Det er nok mer 24/7 ganger to. Men det er vel slik vi er konstruert. Jeg er fortsatt på Mother India fem kvelder i uka, det er mitt liv, mitt hjerte, sier Sarita. Trine ler og kjenner seg igjen. I begynnelsen satt hun 14-timers dager foran skjermen for å lære seg bloggverktøy og filmteknikk.

– All innsatsen din er verdt det. Jeg startet fordi jeg hadde en drøm. Deretter ble drømmen min lidenskap. Det blir utrolig gøy å følge deg videre, sier Sarita.

 

Innoventus Sør forsterker laget og søker en «Business controller»

Innoventus Sør forsterker laget. Vi søker derfor en «Business controller» med bakgrunn i forretningsutvikling, og interesse for innovasjon og entreprenørskap. Har du det vi leter etter?

Innoventus Sør AS sin strategi er å bistå oppstartsbedriftene med kommersialisering fra en idéfase til vekstfase.
Selskapet skal utfordre og støtte når nye ideer skal kommersialiseres. Selskapet forvalter nasjonale innovasjonsprogrammer på vegne av Norges Forskningsråd og SIVA regionalt.
Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlige etater, akademia og forskningsmiljøer.
Det offentlige virke­middelapparatet og fylkeskommunene på Agder yter tilskudd til Innoventus Sør AS, som en aktør i det regionale og nasjonale innovasjons­systemet.

Er du interessert? Send oss en åpen søknad innen 15.10.2018.(post@innoventussor.no).

Vi tilbyr

 • En fremtidsrettet virksomhet som er preget av fleksibilitet og evne til «å snu seg raskt»
 • Et av Sørlandets mest spennende innovasjonsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjonsordninger
 • Et aktivt sosialt miljø

Arbeidsoppgaver

 • Regnskap og controller funksjon for selskapet
 • Prosjektregnskap
 • Rapportering og prosjektstyring
 • Forretningsutvikling og prosjektledelse av oppstartsbedrifter
 • Diverse administrative oppgaver
 • Investering i oppstartsselskaper

Personlige egenskaper

 • Strukturert og systematisk arbeidsform
 • Analytisk og forretningsorientert
 • Gode sosiale egenskaper og utpregede kommunikasjonsevner
 • God forretningsforståelse og evne til å identifisere og utvikle nye forretningsmuligheter
 • Initiativrik og drivende
 • Du fremstår med integritet og evner å håndtere etiske dilemma på en etterrettelig måte

Kvalifikasjoner

 • 5-10 års arbeidserfaring fra privat næringsliv og/eller offentlig sektor
 • Dokumentert evne til å skape resultater og løsningsorientert fokus
 • God innsikt i økonomi/finansområdet
 • Erfaring fra privat og offentlig virksomhet er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med strategi og forretningsutvikling
 • Erfaring fra og kunnskap om offentlige tilskuddsordninger er en fordel
 • Erfaring fra etablering og drift av eget selskap er en fordel

Utdanningsretning

 • Økonomi / Admin./ Org. / Ledelse / Industri

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Mastergrad / Siv.ing

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Andre opplysninger

Hovedkontoret er i Grimstad med eget kontor i Kristiansand sentrum og kontorplass i Arendal.

Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes
Søknad sendes til Post@innoventussor.no, emne: Søknad «Business controller», «navn»
Søknadsfrist: 15 Oktober 2018
Vedrørende spørsmål, ta kontakt med administrerende direktør:

Kamilla Sharma, kamilla.sharma@innoventussor.no
(+47) 40 40 00 99

Agder satser på Crowdfunding – en attraktiv finansieringskilde for startups

Crowdfunding er på vei til å bli en sentral finansieringskilde i Norge, og fremover vil mange nye og innovative ideer lykkes gjennom mulighetene som ligger her. Pr. nå ligger vi langt bak både Europa og resten av verden, men aktiviteten på plattformene har tatt seg kraftig opp. Alt tyder på at crowdfunding vil skyte fart fremover i Norge. Vi snakker med Rannveig Tobiassen, forretningsutvikler i Innoventus Sør. I rollen som forretningsutvikler i Innoventus Sør er hun en nøkkelperson når det gjelder promotering og bevisstgjøring av fordelene med crowdfunding.

Kan du forklare begrepet Crowfunding, og hvordan norske investorer forholder seg til denne ordningen?

Kort fortalt handler crowdfunding om at en person eller et selskap med et prosjekt kan søke finansiering fra andre via en crowdfundingplattform, forteller hun. Dette gjør man gjennom og utvikle en kampanje for prosjektet. Prosjektet kan være alt fra en ny forretningside til donasjon. Her er det ingen begrensinger. For å få lansert en kampanje må man søke om opptak via en av plattformene. Prosjektene siles innledningsvis og ikke alle vil få sin søknad igjennom. Til gjengjeld er mulighetene for å lykkes stor, og det vises til en svært høy suksessrate.

Hva er årsaken til at dette markedet vokser i rekordfart, og hvorfor kan ikke virksomheter i etableringsfasen benytte seg av de tradisjonelle finansieringskildene?

Det er ikke alle forretningsidéer som vekker interesse hos tradisjonelle investorer. Tvert i mot kan det være svært vanskelig å skaffe til veie finansiering i en tidligfase der risikoen er høy. Crowfunding åpner opp og gir mulighet for flere aktører å investere mindre summer, som til sammen gir verdifulle bidrag. Når en idéskaper får muligheten til å presentere sitt produkt eller tjeneste til flere potensielle investorer er sjansen større for å finne andre med sammenfallende interesser og verdier, som i neste omgang kan føre til investeringsvilje i prosjektet. Det er verdt å merke seg at kvinnelige investorer er mer aktive i denne type investeringsplattformer, enn i de mer tradisjonelle. For å illustrere dette kan jeg vise til FJONG (Nettjeneste for utleie av klær på vegne av kunde), som nylig hentet inn rundt 8 millioner via crowfunding. Totalt var det 179 personer som tegnet seg for aksjer. Av disse var 149 kvinner, som igjen vil si at 83% av bidragsyterne er kvinnelige investorer.

Finnes det en form for merverdi i denne måten å hente inn kapital til virksomheter under oppstart, utover behovet for finansiering?

Ja, ettersom det er «folket» som avgjør om idéen din er god eller ikke sørger crowfunding for at konseptet er forankret og tilkjennegjort allerede i tidligfasen. I FJONG er de aller fleste investorene både kunde og eier, og har derfor en egeninteresse for at bedriften gjør god butikk. I motsetning til de tradisjonelle investeringsinstitusjonene kan produktet eller tjenesten få betydelig drahjelp i den kritiske fasen, og dermed øker sjansen for en positiv vekst. Idéskaperen får med andre ord tilgang til et betydelig nettverk, som attpåtil ivrer etter å informere potensielle kjøpere og dermed sørge for levedyktige kår.

Hvordan står det til på Agder? Har vi, i likhet med resten av landet, en lang vei å gå når det gjelder crowdfunding?

I Innoventus Sør bistår vi inkubatorprosjektene med å ta smarte beslutninger i forhold til finansieringskilder, og vi har et kontinuerlig fokus på mulighetene Crowdfunding kan gi den enkelte gründer. Utstrakt samarbeid med akademia er i slike tilfeller svært positivt for alle involverte. I vår region er vi heldige som har et universitet som tar dette på alvor. UiA er det første universitetet i Norge som tilbyr kurs innen crowdfunding for masterstudenter. Kurset er kommet på plass i samarbeid med Innovasjon Norge, og allerede inneværende høst skal studentene jobbe med selskap for å utvikle deres kampanje og muligheter for alternativ finansiering. Til dette er fem prosjekt fra regionen plukket ut som deltakere her etter stor pågang. Ett av disse er inkubatorcase i Innoventus Sør. Prosjektene vil etter endt semester få tilgang til et gjennomarbeidet forslag og dermed økte sjanser for å skaffe til veie nødvendig finansiering i en kritisk fase.

Anzyz nominert i tre kategorier i Nordic Startup Awards 2018!

I forbindelse med Nordic Startup Awards er mer enn 2500 nominerte bidrag fra Danmark, Norge og Finland blitt evaluert av eksperter. Det er en stor bragd at tidligere Inkubatorselsap Anzyz er blitt nominert i hele tre kategorier! Deres forretningside er bygget på Kunstig intelligens, og løsningen er allerede i bruk hos flere aktører som Sørlandet Sykehus (SSHF). De trenger deres stemme for å komme videre, dette kan gjøres via linken https://goo.gl/iQoyrf

Innoventus næringsliv

Satser mot næringsliv for å bidra til å løfte Norsk industri

Det er stort fokus på hvordan Norsk industri skal løftes for å møte global konkurransekraft i rask endring. Sentralt i omstillingsarbeidet er innovasjon i etablerte bedrifter og etablering av nye virksomheter som kan skalere og ansette flere medarbeidere. Infact gjennomførte nylig en telefonundersøkelse mot 200 ledere i bedrifter med under 20 ansatte. Denne viser at kun en av fire ledere har en plan for hva de skal gjøre når det gjelder digitalisering, og at svært mange ønsker hjelp(Kilde).

«Koordineringen både regionalt og nasjonalt er vesentlig, og derfor et av våre fremtidige satsningsområder. Innoventus Sørs rolle som brobygger mellom industri og virkemidlene skal styrkes ytterligere fremover», sier Kamilla Sharma.

 

Satser mot nye forretningsmuligheter i SMB’er

Forretningsutvikler Kristine Ribe-Christensen er fagansvarlig for industri i Innoventus Sør. Ribe-Christensen har lang erfaring med å lede tverrfaglige prosjekter og programmer med høy verdi innen IT, Telecom og Oljeindustrien. Hennes breddekompetanse består bl.a. av kommersielle egenskaper og operativ forståelse i verdikjedene. Kombinasjonen gir evne til å se verdien for kundene, deres situasjon og nye forretningsmuligheter som styrker lønnsomheten til selskapene. Kunnskapen og erfaringen vil fremover benyttes sterkere inn mot SMB’er for å sikre konkurransekraft i den digitale utviklingen.

«Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å se nye muligheter. Selv om verden har endret seg fundamentalt de siste årene, anvender organisasjoner ofte tradisjonelle tankegods med utgangspunkt i produktinnovasjon. Innoventus Sør har arbeidet tett opp mot gründere og forskningsmiljø gjennom mange år – og har opparbeidet en solid verktøykasse bygget på erfaring og anerkjent metodikk innen innovasjonsfaget. Kunnskapen og verktøyene skal nå benyttes sterkere inn mot SMB’er for å skape nye forretningsmuligheter- og modeller, sier Ribe Christensen.

 

Modne virksomheter har noe å lære av gründervirksomhet

«Vi ønsker å bistå bedriftene med å etablere en grunnmur som gjør at de blir klare for å møte fremtidens utfordringer. Vi kan tilføre ny kunnskap om hvordan bruke nye verktøy innen innovasjonsledelse for økt konkurransefortrinn og lønnsomhet. Det er nyskapende ideer som former fremtiden – og som bedriftene skal leve av i tiden fremover. Som intraprenør av natur, engasjeres jeg av å jobbe kreativt med sammensatte team. Jeg ser frem til å bidra inn mot selskapene og utfordre de til å tenke nytt», sier Ribe Christensen.

Historien viser at omstilling tvinger seg frem i alle selskap over tid – og at også modne selskaper over tid må tenke nytt for å overleve. Det som har gitt suksess frem til i dag, sikrer nødvendigvis ikke den samme posisjonen i morgen.

 «Vi er inne i en tid hvor vi kontinuerlig må finne nye løsninger på gamle problemer, samtidig som vi også må finne nye løsninger på helt nye problemer. Den fjerde industrielle revolusjonen rammer bedrifter og ansatte fra flere hold. Trendene vi ser rundt oss – digitalisering og tjenesteinnovasjon – er avgjørende for hvordan verdier skapes i tiden fremover. Dette gir grunnlag for helt nye forretningsmodeller», påpeker Ribe Christensen.

Teknologien utvikler seg i en eksponentiell hastighet, samtidig som inntektene i økende grad kommer fra tjenester og ikke produkter.

«Det er avgjørende å forstå hvordan informasjon, data og systemer støtter opp om viktige prosesser i virksomheten – og ikke minst forstå hvordan digitalisering, robotisering og automatisering påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift. Jeg ser frem til å utfordre selskap, gi de forståelse av hvordan de kan endres og oppnå konkurransefortrinn av det», avslutter Ribe Christensen.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe her

Offisiell åpning av TENK Innovasjonslab i Tvedestrand

TENK-Senteret i Tvedestrand har lab- og testfasiliteter, kombinert med bred kompetanse på huset. 20. juni var det offisiell åpning av senteret, i regi av Tor Arne Hauge.

«Det er utrolig godt tilrettelagt med infrastruktur, lab og kompetanse. Gründererfaringen de på huset har, og teft til å lykkes kommersielt med prosjekter har stor verdi for de som benytter senteret. Det å være en del av noe som noen har skapt tidligere, gjør det veldig attraktivt», sa Asle Pedersen (forretningsutvikler, Innoventus Sør) under åpningen.

Asle Pedersen

Det begynte med Tvedestrand Næringshage i 2004. I løpet av fem, seks år bidro miljøet til å skape 20 selskaper med mer enn 70 arbeidsplasser. Nå er TENK-senteret etablert med mål om å bidra til å skape ytterligere 20 bedrifter med 80 arbeidsplasser innen fem år(kilde: Tenkinnovasjon.no). Innovasjonssenteret rommer allerede åtte ulike virksomheter med kompetanse innenfor teknologi, energi og kraft, men også innenfor regnskap, distribusjon og eiendom.

Anne Torunn Hv«TENK InnovasjonsLab er et innovasjonsmiljø for gründere som vil utvikle noe nytt, en møteplass for teknologi og spennende ideer, samtidig som de også har et test- og prototyplaboratorium som vil være interessant for etablerte  bedrifter. Dette sammen med koplinger til norske og internasjonale nettverk vil ha verdi for både SMB’er og grundere i regionen!», sier Anne Torunn Hvideberg, Næringssjef i Tvedestrand Kommune og styremedlem i Innoventus Sør. 

Anzyz går ut av inkubatoren – Innoventus Sør har gjort oss bedre

Administrerende direktør Svein Olaf Olsen i Anzyz Technologies og administrerende direktør Kamilla Sharma i Innoventus Sør har hatt tett kontakt siden Anzyz ble tatt opp i inkubatoren.

 

Anzyz hadde aldri vært hva Anzyz er i dag, uten Innoventus Sør. De har gjort oss bedre, sier Svein Olaf Olsen, daglig leder i Anzyz Technologies.

Snart fire år etter at selskapet ble tatt opp i inkubatorprogrammet til Innoventus Sør, er tiden inne for å stå på egne bein. Anzyz var nylig blant selskapene som ble feiret på vei ut av inkubatoren.

«Vi er stolt over gjengen i Anzyz. De har vært gjennom et langt og godt løp hos oss. I løpet av inkubatorprogrammet har de utviklet en idé til et solid selskap med en sterk posisjon», sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

 

KUNSTIG INTELLIGENS

Ideen til Anzyz er basert på anvendt forskning utført av – i hovedsak – professor Ole-Christoffer Granmo ved Universitetet i Agder.

«Anzyz-teknologien er selvlærende, behersker alle språk og er i stand til å systematisere enorme mengder fritekst på sekunder, for deretter å servere brukeren det vedkommende er på jakt etter. Grunnlaget ligger i den matematiske algoritmen, som er basert på en helt ny innfallsvinkel i forhold til konkurrenter», forklarer Granmo.

Foreløpige satsingsområder er innen kundebehandling, juss, sikkerhet og helse.

Anzyz teller nå 12 ansatte. De fleste arbeider ved hovedkontoret i Grimstad, men selskapet har også lokaler i Oslo, Stockholm og Brüssel. Det er mer enn man hadde trodd da kontakten mellom Anzyz og Innoventus Sør ble etablert.

 

RÅDGIVNING OG FINANSIERING

«Samarbeidet med Innoventus Sør har gått langs to spor: Rådgivning og finansiering. Det hele startet i 2014 med at vi fikk gratis rådgivningstjenester, og kom inn som et pre-start-up-selskap i et gründermiljø på Gimlemoen. Deretter fikk vi hjelp til å skrive en søknad om VRI-midler, som resulterte i 200 000 kroner til å utvikle et dashboard. Siden har utviklingen gått i trappetrinn, med små og store trinn, både med og uten Innoventus Sør», sier Olsen.

Han innrømmer at det underveis har vært perioder som har stilt samarbeidet på en prøve.

Jeg er en fyr som ikke skygger unna en frisk diskusjon, for å si det sånn, så det har vært noen tøffe tak når vi er blitt utfordret av Kamilla Sharma og Petter Amundsen. Men det har vært helt nødvendig. De har påpekt ting som måtte på plass for at vi kunne ta neste steg. Og nettopp her ligger jo mye av verdien til Innoventus Sør. Vi er gründere for første gang, og alt er nytt. Innoventus Sør har erfarne konsulenter som har vært med på mange titalls gründerreiser», sier Olsen.

 

ET GODT EKSEMPEL

For Innoventus Sør er Anzyz et godt eksempel på hvordan inkubatoren kan bistå gründerbedrifter gjennom de første, og virkelig vanskelige, fasene.

«Historien om Anzyz er helt i henhold til mandatet vårt. Vi skal bidra med nettverk, kompetanse og kapital, og bidra til å gjøre en idé om til en suksessbedrift. Vi har gitt råd, vist veien gjennom virkemiddelapparatet og introdusert investormiljøer, slik at selskapet er blitt tilført nødvendig finansiering. Det som startet som en idé i 2014, er nå et selskap med lokale arbeidsplasser og internasjonale etableringer og ambisjoner», sier Sharma.

Hun har selv hatt en prosjektlederrolle for gründerteamet i Anzyz.

«Det har, som alltid, vært mange oppturer og nedturer. Slik er gründerlivet. Men vi har alltid vært der, som Anzyz sin største fanklubb. Det vil vi fortsatt være, selv om selskapet går ut av inkubatorprogrammet vårt», sier Sharma.

Grisevitser til frokost og aftenbønn til kvelds

Silje Merethe Fossnes bestemte seg allerede som 5-åring at hun skulle bli kokk. I dag er hun både gründer og kokkemester, og ingrediensene hun fikk servert under oppveksten var preget av nysgjerrig utfoldelse innenfor mulighetsrommet. Med nordnorske gener på farssiden, krydret med sørlandsk refleksjon fra morssiden, har Silje Merethe markert seg som en foroverlent og løsningsorientert gründer. Det har tydeligvis gitt gode resultater. Allerede til høsten lanserer den aktive gründeren nye og revolusjonerende produkter i samarbeid med store, anerkjente aktører.

Silje Merethe Fossnes Gründer og kokkemester. Foto: Vestgaarden

«Jeg elsker at noen sier at det ikke kommer til å fungere. Da får jeg enda mer energi til å sette idéene mine ut i livet». Silje Merethe er både energisk og engasjert når hun snakker. I tillegg til å være gründer og kokkemester har hun gitt ut en kokebok, gjennom sitt eget forlag. Merk deg navnet; Bon Vivant. Oversatt fra fransk betyr det «livsnyter», og Silje Merethe mener at livet er for kort til å ikke satse på det man virkelig tror på. Selskapet går nå internasjonalt og utvider produktporteføljen betydelig. Forlagsvirksomheten var bare første skritt på veien, ifølge den effektive gründeren. «Hvis man skal få ting gjort på en effektiv måte er det best å gjøre det selv» forteller hun videre, og har for lengst bevist at hun mener alvor. Hun har aldri vært redd for å ta sjanser eller å skille seg ut. Motivasjonen hennes har alltid vært å bane vei for det hun ønsker å gjennomføre, uansett hvilke hindringer som måtte oppstå på veien fram til endelig resultat. Elsk mat, elsk mer er den ambisiøse tittelen på koke- og nytelsesboken. Forlagets omtale lyder forøvrig: …Hvordan du gjennom mat kan lære deg kunsten å forføre.. Og det er nettopp det som er drivkraften til Silje Merethe; å la seg forføre, av både mat og gode idéer. Hun er opptatt av magefølelsen, og ikke minst å ha evnen til å stole på den – uten å tenke for mye.

Ny kolleksjon til det profesjonelle kjøkkenet

Hun har en god magefølelse for produktkolleksjonen hun har utviklet og som snart skal produseres. Tilbakemeldingene fra både investorer og næringslivsaktører underbygger den gode følelsen, og hun gleder seg til lanseringen i månedsskiftet september – oktober. Hun har alltid tenkt stort og ønsker sjansene hun får hjertelig velkommen, med åpne armer. Når hun i tillegg fikk muligheten til å lansere kolleksjonen i utlandet, i samarbeid med internasjonale aktører, svarte hun selvfølgelig ja med én gang. Silje Merethe har utviklet en kolleksjon som vil bidra til et estetisk løft, økt effektivitet og forbedret renhold. Noe mer enn det kan hun ikke si om produktkolleksjonen i dag. Det gjenstår et par avtaler før produktene er klar for presentasjon og internasjonal lansering. Samtidig ønsker hun å bevare momentum, for å opprettholde den positive driven i teamet, fram til lanseringsdato. Vi andre må derfor vente i spenning på resultatet av hva den uredde gründeren har jobbet med de siste årene.

Profesjonell sparringpartner og tilrettelegger er avgjørende ingredienser for en gründer

Silje Merethe er sin egen største kritiker, og hun jobber derfor hele tiden med å realitetsorientere seg når hun utvikler nye idéer. Samarbeidet med Innoventus Sør er basert på nettopp det; å stille kritiske spørsmål og samtidig bidra til en effektiv utviklingsprosess. Det var forøvrig EVA-senteret som opprettet kontakten med Rannveig Tobiassen i Innoventus Sør. Allerede da hadde Silje Merethe jobbet over lengre tid med idéene, men farten økte betydelig da Sørlandets innovasjonsselskap kom på banen. Faglig forankrede tilbakemeldinger, struktur og et bredt nettverk har ført til en sunn framdrift og oppnådde målsetninger. Gründeren er svært takknemlig for samarbeidet, og kan ikke få fullrost verdien av å ha et profesjonelt innovasjonsselskap i ryggen. Støtten hun har fått fra Innovasjon Norge har også vært helt avgjørende under oppstartsfasen og frem til i dag. Det har gitt både økonomisk trygghet og en bekreftelse på at produktkolleksjonen blant annet tilfredsstiller kravene til et betydelig vekstpotensial. Nå gjenstår den siste etappen før endelig lansering, og gründeren er full av pågangsmot. Fordelene hennes, etter mange år som kjøkkensjef, er at hun er vant til uforutsigbarhet og stadige omstillinger samt evnen til å takle plutselige endringer. Hun har også vært opptatt av å sette sammen et kompetent styre. Styret i Bon Vivant AS består av ressurspersoner med ulik erfaring og yrkesbakgrunn, og de innehar den nødvendige kompetansen som skal til for å bidra til videre vekst og utvikling.

Nordnorske røtter i full blomstring på Sørlandet

Silje Merethe er opptatt av kvalitet og miljøbevissthet. Veien videre er allerede staket ut og hun har store ambisjoner på vegne av Bon Vivant. «Om fem år har jeg etablert et eget utviklingslaboratorium, oppdaget nye markeder, utvidet kolleksjonen og ansatt dedikerte medarbeidere i sentrale stillinger». Man kan jo spørre seg hvor den utypiske sørlendingen henter påfyll og inspirasjon. Hun mener selv at hun er litt annerledes enn folk flest. Hun er ikke redd for å prøve nye ting og hun klarer ikke å slutte med å leke. «Man må sørge for eget påfyll og dyrke den indre motivasjonen», svarer hun på spørsmål om hvordan hun hele tiden makter å være så aktiv og produktiv. Det kan også være at kombinasjonen halvt nordlending og halvt sørlending har ført til at den livsglade gründeren har en utrettelig motivasjon og fryktløshet i alt hun foretar seg. En sørlandsk fremtreden, ispedd et nordlandsk tankesett, synes uansett å være en god oppskrift for å lykkes som både gründer og livsnyter.