Skip to main content

Etech Miljø med ny Spin-off

Ulike selskap har ulike behov.  Som en non-profit aktør jobber Innoventus Sør kontinuerlig med å utgjøre en forskjell ved å støtte og utfordre i kommersialiseringen av produkter og tjenester både for oppstartsbedrifter og etablert næringsliv.

Forretningsmessig innovasjon er et program i inkubatoren til Innoventus Sør rettet mot etablerte selskaper. Her tilrettelegges det for utvikling av ideer og konsepter hvor Innoventus Sør bistår i blant annet  innovasjonsprosesser som leder til utvikling av nye produkter, tjenester, forretningsmodeller eller spin-offs.

Ut i fra en behovskartlegging skreddersys det et tilbud slik at selskapet blir rustet til å møte fremtidens utvikling og nå sine mål.  Med kjernekompetanse innen innovasjon og forretningsutvikling, strategi, kommersialisering, analyse innen marked og økonomi, prosjektledelse og salg, står Innoventus klar til å bistå.

Etech miljø har siden 2020 vært en del av Innoventus Sør sin  Næringslivsportefølje etter en vellykket pre-inkubasjonsprosess. På under 1 år har gründer Bengt de Vylder Larsen skilt ut deler av selskapet til en ny spin-off; Silent Sea.

Etech Miljø AS er et selskap som i dag jobber med ulike tekniske løsninger innen sigevann, deponigass og ulike løsninger for rensing av vann. Etter et ønske om å utvikle et nytt produktområde for selskapet, med fokus på elektrifisering av seilbåter, søkte selskapet bistand fra Innoventus Sør.

Med midler fra Innovasjon Norge til utvikling av en demo, sto selskapet tidlig klar med en fungerende prototype – en First 47,7 seilbåt.
«Når en skal jobbe med elektrifisering av båter kan en ikke sitte nede å vente på infrastrukturen, en må bare komme i gang så vil resten følge, ellers vil toget gå. Det er en slags høna og egget problemstilling der timing inn i markedet vil være helt avgjørende» Sier Larsen.

Sammen med Forretningsutvikler Ranveig Stalsberg fra Innoventus Sør, har Larsen vært gjennom en lang modningsprosess. Etter bestemmelsene om å løse ut seilbåten fra Etech-Miljø for å satse på elektrifisering av båtindustrien, har spin-offen Silent Sea nå startet et pre-inkubasjonsløp for å se på hvordan en kan jobbe mot å bli en bærekraftig vekstbedrift.

Silent Sea er et miljø bestående av ingeniører og sivilingeniører med lang erfaring fra offshore, maritim, kommunalteknikk, flyving og grønn energi som skal kombinere elektrisk fremdrift i båt med å produsere grønn energi underveis på tur.

 «I løpet av 1 år har vi blitt kjent med Bengt og hans dyptgående kompetanse på bærekraftige løsninger og den alltid utrettelige ståpåviljen hans. Innoventus Sør har støttet og utfordret fra idéen var en liten spire til den nå har resultert i etableringen av en ny bedrift – Silent Sea. » Sier Stalsberg og legger til: «Gjennom prosessen har Silent Sea vokst frem som en aktør med stort potensial innen elektrifisering av båter, ikke minst elektrifisering av seilbåter på kort sikt, og det er en tillitserklæring til Innoventus Sør at bedriften ønsker å bli med oss videre i inkubatoren med det som nå er en start-up-bedrift»

Larsen har det siste året deltatt på flere programmer i regi av Innoventus Sør som han selv mener har vært helt avgjørende for å ha kommet dit hvor han er i dag.
Gründeren har virkelig kjent på nytten av modningsprosessen gjennom rådgivningen, nettverket og programmene han har deltatt på det siste året og ser lyst på utviklingen av selskapet.

«Vi har fått god hjelp av Innoventus Sør, og det er summen av de opplevelsene vi har hatt i vår reise i sammen som gir helhetlige resultater. I Ranveig har vi hatt en god rådgiver vi har kunnet «spille ball med». Så har vi vært med i akselerator programmet med en rekke samlinger over ½ år, møtt gode foredragsholdere og lært av andre grunder bedrifter på samlingene. Bærekraft Tuftet på Profitt seminaret har gitt faglige innspill og ikke minst motivasjon og møte med andre engasjerte bedrifter. Resultatet av seminaret var bl.annet at vi fikk inn 2 dyktige kvinner i styret, Merete Willumsen Haugå fra Henning Olsen og Karen Landmark fra Greenstat. Ranveig hjalp oss med å møte eksperter på forskjellige fagfelt» sier Larsen om samarbeidet med Innoventus Sør.

Innoventus næringsliv

Satser mot næringsliv for å bidra til å løfte Norsk industri

Det er stort fokus på hvordan Norsk industri skal løftes for å møte global konkurransekraft i rask endring. Sentralt i omstillingsarbeidet er innovasjon i etablerte bedrifter og etablering av nye virksomheter som kan skalere og ansette flere medarbeidere. Infact gjennomførte nylig en telefonundersøkelse mot 200 ledere i bedrifter med under 20 ansatte. Denne viser at kun en av fire ledere har en plan for hva de skal gjøre når det gjelder digitalisering, og at svært mange ønsker hjelp(Kilde).

«Koordineringen både regionalt og nasjonalt er vesentlig, og derfor et av våre fremtidige satsningsområder. Innoventus Sørs rolle som brobygger mellom industri og virkemidlene skal styrkes ytterligere fremover», sier Kamilla Sharma.

 

Satser mot nye forretningsmuligheter i SMB’er

Forretningsutvikler Kristine Ribe-Christensen er fagansvarlig for industri i Innoventus Sør. Ribe-Christensen har lang erfaring med å lede tverrfaglige prosjekter og programmer med høy verdi innen IT, Telecom og Oljeindustrien. Hennes breddekompetanse består bl.a. av kommersielle egenskaper og operativ forståelse i verdikjedene. Kombinasjonen gir evne til å se verdien for kundene, deres situasjon og nye forretningsmuligheter som styrker lønnsomheten til selskapene. Kunnskapen og erfaringen vil fremover benyttes sterkere inn mot SMB’er for å sikre konkurransekraft i den digitale utviklingen.

«Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å se nye muligheter. Selv om verden har endret seg fundamentalt de siste årene, anvender organisasjoner ofte tradisjonelle tankegods med utgangspunkt i produktinnovasjon. Innoventus Sør har arbeidet tett opp mot gründere og forskningsmiljø gjennom mange år – og har opparbeidet en solid verktøykasse bygget på erfaring og anerkjent metodikk innen innovasjonsfaget. Kunnskapen og verktøyene skal nå benyttes sterkere inn mot SMB’er for å skape nye forretningsmuligheter- og modeller, sier Ribe Christensen.

 

Modne virksomheter har noe å lære av gründervirksomhet

«Vi ønsker å bistå bedriftene med å etablere en grunnmur som gjør at de blir klare for å møte fremtidens utfordringer. Vi kan tilføre ny kunnskap om hvordan bruke nye verktøy innen innovasjonsledelse for økt konkurransefortrinn og lønnsomhet. Det er nyskapende ideer som former fremtiden – og som bedriftene skal leve av i tiden fremover. Som intraprenør av natur, engasjeres jeg av å jobbe kreativt med sammensatte team. Jeg ser frem til å bidra inn mot selskapene og utfordre de til å tenke nytt», sier Ribe Christensen.

Historien viser at omstilling tvinger seg frem i alle selskap over tid – og at også modne selskaper over tid må tenke nytt for å overleve. Det som har gitt suksess frem til i dag, sikrer nødvendigvis ikke den samme posisjonen i morgen.

 «Vi er inne i en tid hvor vi kontinuerlig må finne nye løsninger på gamle problemer, samtidig som vi også må finne nye løsninger på helt nye problemer. Den fjerde industrielle revolusjonen rammer bedrifter og ansatte fra flere hold. Trendene vi ser rundt oss – digitalisering og tjenesteinnovasjon – er avgjørende for hvordan verdier skapes i tiden fremover. Dette gir grunnlag for helt nye forretningsmodeller», påpeker Ribe Christensen.

Teknologien utvikler seg i en eksponentiell hastighet, samtidig som inntektene i økende grad kommer fra tjenester og ikke produkter.

«Det er avgjørende å forstå hvordan informasjon, data og systemer støtter opp om viktige prosesser i virksomheten – og ikke minst forstå hvordan digitalisering, robotisering og automatisering påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift. Jeg ser frem til å utfordre selskap, gi de forståelse av hvordan de kan endres og oppnå konkurransefortrinn av det», avslutter Ribe Christensen.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe her