Skip to main content

Satser mot næringsliv for å bidra til å løfte Norsk industri

27. jun, 2018
Innovasjonsaktører,
Innoventus Sør,
næringsliv

Det er stort fokus på hvordan Norsk industri skal løftes for å møte global konkurransekraft i rask endring. Sentralt i omstillingsarbeidet er innovasjon i etablerte bedrifter og etablering av nye virksomheter som kan skalere og ansette flere medarbeidere. Infact gjennomførte nylig en telefonundersøkelse mot 200 ledere i bedrifter med under 20 ansatte. Denne viser at kun en av fire ledere har en plan for hva de skal gjøre når det gjelder digitalisering, og at svært mange ønsker hjelp(Kilde).

«Koordineringen både regionalt og nasjonalt er vesentlig, og derfor et av våre fremtidige satsningsområder. Innoventus Sørs rolle som brobygger mellom industri og virkemidlene skal styrkes ytterligere fremover», sier Kamilla Sharma.

 

Satser mot nye forretningsmuligheter i SMB’er

Forretningsutvikler Kristine Ribe-Christensen er fagansvarlig for industri i Innoventus Sør. Ribe-Christensen har lang erfaring med å lede tverrfaglige prosjekter og programmer med høy verdi innen IT, Telecom og Oljeindustrien. Hennes breddekompetanse består bl.a. av kommersielle egenskaper og operativ forståelse i verdikjedene. Kombinasjonen gir evne til å se verdien for kundene, deres situasjon og nye forretningsmuligheter som styrker lønnsomheten til selskapene. Kunnskapen og erfaringen vil fremover benyttes sterkere inn mot SMB’er for å sikre konkurransekraft i den digitale utviklingen.

«Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å se nye muligheter. Selv om verden har endret seg fundamentalt de siste årene, anvender organisasjoner ofte tradisjonelle tankegods med utgangspunkt i produktinnovasjon. Innoventus Sør har arbeidet tett opp mot gründere og forskningsmiljø gjennom mange år – og har opparbeidet en solid verktøykasse bygget på erfaring og anerkjent metodikk innen innovasjonsfaget. Kunnskapen og verktøyene skal nå benyttes sterkere inn mot SMB’er for å skape nye forretningsmuligheter- og modeller, sier Ribe Christensen.

 

Modne virksomheter har noe å lære av gründervirksomhet

«Vi ønsker å bistå bedriftene med å etablere en grunnmur som gjør at de blir klare for å møte fremtidens utfordringer. Vi kan tilføre ny kunnskap om hvordan bruke nye verktøy innen innovasjonsledelse for økt konkurransefortrinn og lønnsomhet. Det er nyskapende ideer som former fremtiden – og som bedriftene skal leve av i tiden fremover. Som intraprenør av natur, engasjeres jeg av å jobbe kreativt med sammensatte team. Jeg ser frem til å bidra inn mot selskapene og utfordre de til å tenke nytt», sier Ribe Christensen.

Historien viser at omstilling tvinger seg frem i alle selskap over tid – og at også modne selskaper over tid må tenke nytt for å overleve. Det som har gitt suksess frem til i dag, sikrer nødvendigvis ikke den samme posisjonen i morgen.

 «Vi er inne i en tid hvor vi kontinuerlig må finne nye løsninger på gamle problemer, samtidig som vi også må finne nye løsninger på helt nye problemer. Den fjerde industrielle revolusjonen rammer bedrifter og ansatte fra flere hold. Trendene vi ser rundt oss – digitalisering og tjenesteinnovasjon – er avgjørende for hvordan verdier skapes i tiden fremover. Dette gir grunnlag for helt nye forretningsmodeller», påpeker Ribe Christensen.

Teknologien utvikler seg i en eksponentiell hastighet, samtidig som inntektene i økende grad kommer fra tjenester og ikke produkter.

«Det er avgjørende å forstå hvordan informasjon, data og systemer støtter opp om viktige prosesser i virksomheten – og ikke minst forstå hvordan digitalisering, robotisering og automatisering påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift. Jeg ser frem til å utfordre selskap, gi de forståelse av hvordan de kan endres og oppnå konkurransefortrinn av det», avslutter Ribe Christensen.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe her