Innoventus Sør skal tilrettelegge for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljø. Vi tilfører kompetanse og kobler selskap sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.

Noen av våre tilbud kan du lese mer om nedenfor. Ulike selskap har ulike behov. Ta derfor kontakt for spørsmål eller vurdering av hvordan vi kan hjelpe.

FORRETNINGSMESSIG INNOVASJON

Nye produkter, tjenester eller forretningsmodeller?

Les mer nedenfor

KOMPETANSEMEGLER

Finne riktig virkemiddel eller støtteordning?

Les mer nedenfor

INNOVASJONSLØFT

Bli mer konkurransedyktig for å møte framtidens utfordringer?

Les mer nedenfor

Kompetanse for å utvikle nye produkter, tjenester eller forretningsmodeller

Innoventus Sør kobler og tilfører riktig kompetanse til ditt selskap. Målene kan være knoppskyting, økt vekst, internasjonalisering eller nye partnerskap for å nå nye markeder eller kunder.

FORRETNINGSMESSIG INNOVASJON

Utfordre din egen bedrift før andre gjør det?

Vi hjelper bedrifter med innovasjonsprosesser som fører til utvikling av nye produkter, tjenester eller forretningsmodeller. Ut i fra en behovsavklaring og kartlegging, skreddersys tilbudet etter selskapets behov. Som inkubator er vår rolle å skape vekst i etablert næringsliv. Har ditt selskap idéer som skal møte fremtidens bærekraftige og digitaliserte løsninger, hører vi gjerne fra deg.

Kompetanse for å øke andel innovasjons-eller forskningsprosjekter

Innoventus Sør kobler og tilfører riktig støtteordning til ditt prosjekt. På vegne av Fylkesskommunene er vår rolle som kompetansemegler å øke andel innovasjons- eller forskningsprosjekter fra næringslivet.

KOMPETANSEMEGLER

Har dere en idé som kan bli et innovasjons-eller forskningsprosjekt?

Vi hjelper bedrifter å finne riktig virkemiddel og støtteordning. Det kan være et FoU-prosjekt, skattefunn eller innenfor andre ordninger fra virkemiddelapparatet. Vi hjelper bedriften å finne ut av hvilken støtteordning som passer best og kobler mot riktig virkemiddel og kompetanse.

Tjenesten er gratis.

Annerkjent innovasjonsmetodikk som hjelper deg å realisere ditt innovasjonsprosjekt

Innoventus Sør skal tilføre selskap kompetanse, verktøy og innovasjonsmetodikk for å øke konkurransekraften i den raske, digitale utviklingen.

INNOVASJONSLØFT

Bli mer konkurransedyktig for å møte framtidens utfordringer?

Programmet lanseres i høst og vil gi kunnskap om hvordan selskapet kan kjøre innovasjonsprosjekter internt. Du vil lære annerkjent innovasjonsmetodikk- og verktøy som bidrar til at selskapet kan endres i takt med den digitale utviklingen. Programmet består av workshops, med opsjon om individuell rådgivning.