Skip to main content

Anzyz går ut av inkubatoren – Innoventus Sør har gjort oss bedre

21. jun, 2018
Inkubatorbedrift,
Innoventus Sør,
Startups,
Suksesshistorier

Administrerende direktør Svein Olaf Olsen i Anzyz Technologies og administrerende direktør Kamilla Sharma i Innoventus Sør har hatt tett kontakt siden Anzyz ble tatt opp i inkubatoren.

 

Anzyz hadde aldri vært hva Anzyz er i dag, uten Innoventus Sør. De har gjort oss bedre, sier Svein Olaf Olsen, daglig leder i Anzyz Technologies.

Snart fire år etter at selskapet ble tatt opp i inkubatorprogrammet til Innoventus Sør, er tiden inne for å stå på egne bein. Anzyz var nylig blant selskapene som ble feiret på vei ut av inkubatoren.

«Vi er stolt over gjengen i Anzyz. De har vært gjennom et langt og godt løp hos oss. I løpet av inkubatorprogrammet har de utviklet en idé til et solid selskap med en sterk posisjon», sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

 

KUNSTIG INTELLIGENS

Ideen til Anzyz er basert på anvendt forskning utført av – i hovedsak – professor Ole-Christoffer Granmo ved Universitetet i Agder.

«Anzyz-teknologien er selvlærende, behersker alle språk og er i stand til å systematisere enorme mengder fritekst på sekunder, for deretter å servere brukeren det vedkommende er på jakt etter. Grunnlaget ligger i den matematiske algoritmen, som er basert på en helt ny innfallsvinkel i forhold til konkurrenter», forklarer Granmo.

Foreløpige satsingsområder er innen kundebehandling, juss, sikkerhet og helse.

Anzyz teller nå 12 ansatte. De fleste arbeider ved hovedkontoret i Grimstad, men selskapet har også lokaler i Oslo, Stockholm og Brüssel. Det er mer enn man hadde trodd da kontakten mellom Anzyz og Innoventus Sør ble etablert.

 

RÅDGIVNING OG FINANSIERING

«Samarbeidet med Innoventus Sør har gått langs to spor: Rådgivning og finansiering. Det hele startet i 2014 med at vi fikk gratis rådgivningstjenester, og kom inn som et pre-start-up-selskap i et gründermiljø på Gimlemoen. Deretter fikk vi hjelp til å skrive en søknad om VRI-midler, som resulterte i 200 000 kroner til å utvikle et dashboard. Siden har utviklingen gått i trappetrinn, med små og store trinn, både med og uten Innoventus Sør», sier Olsen.

Han innrømmer at det underveis har vært perioder som har stilt samarbeidet på en prøve.

Jeg er en fyr som ikke skygger unna en frisk diskusjon, for å si det sånn, så det har vært noen tøffe tak når vi er blitt utfordret av Kamilla Sharma og Petter Amundsen. Men det har vært helt nødvendig. De har påpekt ting som måtte på plass for at vi kunne ta neste steg. Og nettopp her ligger jo mye av verdien til Innoventus Sør. Vi er gründere for første gang, og alt er nytt. Innoventus Sør har erfarne konsulenter som har vært med på mange titalls gründerreiser», sier Olsen.

 

ET GODT EKSEMPEL

For Innoventus Sør er Anzyz et godt eksempel på hvordan inkubatoren kan bistå gründerbedrifter gjennom de første, og virkelig vanskelige, fasene.

«Historien om Anzyz er helt i henhold til mandatet vårt. Vi skal bidra med nettverk, kompetanse og kapital, og bidra til å gjøre en idé om til en suksessbedrift. Vi har gitt råd, vist veien gjennom virkemiddelapparatet og introdusert investormiljøer, slik at selskapet er blitt tilført nødvendig finansiering. Det som startet som en idé i 2014, er nå et selskap med lokale arbeidsplasser og internasjonale etableringer og ambisjoner», sier Sharma.

Hun har selv hatt en prosjektlederrolle for gründerteamet i Anzyz.

«Det har, som alltid, vært mange oppturer og nedturer. Slik er gründerlivet. Men vi har alltid vært der, som Anzyz sin største fanklubb. Det vil vi fortsatt være, selv om selskapet går ut av inkubatorprogrammet vårt», sier Sharma.