Skip to main content

Agder satser på Crowdfunding – en attraktiv finansieringskilde for startups

28. aug, 2018
Innoventus Sør,
Startups

Crowdfunding er på vei til å bli en sentral finansieringskilde i Norge, og fremover vil mange nye og innovative ideer lykkes gjennom mulighetene som ligger her. Pr. nå ligger vi langt bak både Europa og resten av verden, men aktiviteten på plattformene har tatt seg kraftig opp. Alt tyder på at crowdfunding vil skyte fart fremover i Norge. Vi snakker med Rannveig Tobiassen, forretningsutvikler i Innoventus Sør. I rollen som forretningsutvikler i Innoventus Sør er hun en nøkkelperson når det gjelder promotering og bevisstgjøring av fordelene med crowdfunding.

Kan du forklare begrepet Crowfunding, og hvordan norske investorer forholder seg til denne ordningen?

Kort fortalt handler crowdfunding om at en person eller et selskap med et prosjekt kan søke finansiering fra andre via en crowdfundingplattform, forteller hun. Dette gjør man gjennom og utvikle en kampanje for prosjektet. Prosjektet kan være alt fra en ny forretningside til donasjon. Her er det ingen begrensinger. For å få lansert en kampanje må man søke om opptak via en av plattformene. Prosjektene siles innledningsvis og ikke alle vil få sin søknad igjennom. Til gjengjeld er mulighetene for å lykkes stor, og det vises til en svært høy suksessrate.

Hva er årsaken til at dette markedet vokser i rekordfart, og hvorfor kan ikke virksomheter i etableringsfasen benytte seg av de tradisjonelle finansieringskildene?

Det er ikke alle forretningsidéer som vekker interesse hos tradisjonelle investorer. Tvert i mot kan det være svært vanskelig å skaffe til veie finansiering i en tidligfase der risikoen er høy. Crowfunding åpner opp og gir mulighet for flere aktører å investere mindre summer, som til sammen gir verdifulle bidrag. Når en idéskaper får muligheten til å presentere sitt produkt eller tjeneste til flere potensielle investorer er sjansen større for å finne andre med sammenfallende interesser og verdier, som i neste omgang kan føre til investeringsvilje i prosjektet. Det er verdt å merke seg at kvinnelige investorer er mer aktive i denne type investeringsplattformer, enn i de mer tradisjonelle. For å illustrere dette kan jeg vise til FJONG (Nettjeneste for utleie av klær på vegne av kunde), som nylig hentet inn rundt 8 millioner via crowfunding. Totalt var det 179 personer som tegnet seg for aksjer. Av disse var 149 kvinner, som igjen vil si at 83% av bidragsyterne er kvinnelige investorer.

Finnes det en form for merverdi i denne måten å hente inn kapital til virksomheter under oppstart, utover behovet for finansiering?

Ja, ettersom det er «folket» som avgjør om idéen din er god eller ikke sørger crowfunding for at konseptet er forankret og tilkjennegjort allerede i tidligfasen. I FJONG er de aller fleste investorene både kunde og eier, og har derfor en egeninteresse for at bedriften gjør god butikk. I motsetning til de tradisjonelle investeringsinstitusjonene kan produktet eller tjenesten få betydelig drahjelp i den kritiske fasen, og dermed øker sjansen for en positiv vekst. Idéskaperen får med andre ord tilgang til et betydelig nettverk, som attpåtil ivrer etter å informere potensielle kjøpere og dermed sørge for levedyktige kår.

Hvordan står det til på Agder? Har vi, i likhet med resten av landet, en lang vei å gå når det gjelder crowdfunding?

I Innoventus Sør bistår vi inkubatorprosjektene med å ta smarte beslutninger i forhold til finansieringskilder, og vi har et kontinuerlig fokus på mulighetene Crowdfunding kan gi den enkelte gründer. Utstrakt samarbeid med akademia er i slike tilfeller svært positivt for alle involverte. I vår region er vi heldige som har et universitet som tar dette på alvor. UiA er det første universitetet i Norge som tilbyr kurs innen crowdfunding for masterstudenter. Kurset er kommet på plass i samarbeid med Innovasjon Norge, og allerede inneværende høst skal studentene jobbe med selskap for å utvikle deres kampanje og muligheter for alternativ finansiering. Til dette er fem prosjekt fra regionen plukket ut som deltakere her etter stor pågang. Ett av disse er inkubatorcase i Innoventus Sør. Prosjektene vil etter endt semester få tilgang til et gjennomarbeidet forslag og dermed økte sjanser for å skaffe til veie nødvendig finansiering i en kritisk fase.