Skip to main content
Anzyz og bent høie

Anzyz Technologies ekspanderer internasjonalt

Foto: Anzyz Technologies presenterte seg tidligere i år for Helse -og omsorgsministeren

Inkubatorbedrift Anzyz Technologies begynner sin internasjonale ekspansjon ved å åpne et nytt kontor i Stockholm.

Kontoret åpner formelt 1. januar 2018 og vil være et rent salgs/markedskontor. Selskapets målgruppe er store bedrifter med store datamengder og i Sverige er det i dag ca 500 bedrifter med mer enn 1 milliard i årlig omsetning. For Anzyz vil dette være et spennende første steg utenfor Norge.

«Vår erfaring fra Norge er at vår løsning passer best for bedrifter med store datamengder, noe som sammenfaller med bedrifter som har stor omsetning og mange ansatte.  Vi har derfor valgt Stockholm som vårt første steg i vår internasjonalisering, da Stockholm har 100 bedrifter med mer enn 10 mrd i omsetning sier Administrerende direktør», Svein Olaf Olsen.

Videre ser Anzyz Technolgies at Stockholm under de seneste årene har etablert seg med en rad ulike Unicorn selskaper (selskap med et markedsverdi på mer enn 1 milliard dollar), samt er ledende innom Helse i Norden hvor de håper å kunne dra nytte av deres referanse fra Sørlandet Sykehus. Strategien vil i hovedsak være den samme som for tidligere salgscaser i Norge.

Anzyz ble etablert 2014 og er bygd rundt en teknologi utviklet av professor Ole Christoffer Granmo – Universitetet i Agder. Granmo har brukt 10 års forskning på algoritmer som base for en ny og effektiv metode for språkanalyser, som ennå ikke er publisert. Bedriften er lokalisert i Kristiansand med 8 ansatte og har brukt nærmere 14 millioner i produktutvikling.

«Etableringen av et eget kontor i Stockholm gir oss viktig lokal tilstedeværelse og vil bidra til en best mulig spredning av teknologien utviklet her i Agder», sier Olsen.

Stockholms-kontoret har foreløpig en person som er tilknyttet fra rådgivningsfirmaet Analysys Mason ved Nils Petter Tetlie som skal bidra med etableringen av selskapet i Sverige.

Anzyz Technolgies har vært en del av inkubatoren til Innoventus Sør med tett oppfølging siden 2014. Selskapet ble tidligere i år verdsatt til MNOK 50. Innoventus Sør er veldig stolte av alt Anzyz Technologies har fått til, og ser frem til en spennende fortsettelse i selskapet, nå også internasjonalt.

Kristine Ribe-Christensen

Ny forretningsutvikler styrker Innoventus Sør- Kristine Ribe-Christensen

Kristine Ribe-Christensen

Innoventus Sør er i vekst, og Ribe-Christensens kunnskap og erfaring vil være med på å løfte selskapet videre.

Ribe-Christensen har lang erfaring med å lede tverrfaglige prosjekter og programmer med høy verdi innen IT, Telecom og Oljeindustrien. Rollene har blant annet inkludert det overordnede ansvaret for og et sterkt engasjement i prosjektplanlegging og fremdrift, risiko, kvalitet, resourcing, finansiell kontroll, kontrakt og anskaffelse. Kristine er spesialisert på strategisk ledelse og optimaliseringsprosesser. I Innoventus Sør vil hennes erfaring og kunnskap med selskapsutvikling styrke kjernekompetansen innenfor kommersialisering og forretningsutvikling, samt satsing mot industriell intraprenørskap.

«Vi i Innoventus Sør er veldig glade for å ha Kristine på plass i teamet. Hennes erfaring og kunnskap vil være med å styrke innovasjonsmiljøet på Agder», sier Adm. Dir. Kamilla Sharma.

Ny samling for kvinnelige gründere!

Velkommen til samling for kvinnelige gründere 15. november i Gründeruka Agder!

Vi gjentar suksessen fra i mars, og inviterer kvinnelige gründere som har nye idéer eller allerede etablert bedrift. Nytt er lansering av akselrator for kvinnelige gründere som starter i januar.

Påmelding til kontakt@innoventussor.no

Obs! Begrenset med plasser.

Geir Olav Gyland(WPSystems) og Vegar Kristensen (Innoventus Sør)

Nytt selskap i Inkubatoren – WPSystems AS

Wireless Power Systems AS skal være en leverandør av systemer basert på trådløs overføring av energi.

Selskapet har utviklet en teknisk løsning som skal produktifiseres og selges i høyt volum. Idéen oppsto over en lang periode med vurderinger av hvor trådløs energioverføring kan brukes i høyt volum, men uten krav om standardisering.

Markedsavklaringen med Innoventus Sør førte til en endring av produktet som jeg tror var avgjørende for en mulig suksess. Det var en kreativ prosess som gjorde at jeg endret utgangspunktet for ideen og det førte til at jeg fant en løsning som gjør produktet lettere å bruke for kunden, sier gründer Geir Olav Gyland.

Videre vil WPSystems AS jobbe med å undersøke markedet samt skaffe en pilotkunde. Parallelt med dette skal de hente inn kapital for å kunne få til en hurtig vekst.

Geir Olav anbefaler andre som starter opp bedrift å være åpen for innspill og tilbakemeldinger.

«Jeg vil anbefale å kjøre en prosess med flere personer for å innhente informasjon om kunden, markedet, behovet for produktet og eventuelt sjekke IPR muligheter. Dette fikk jeg mye igjen for i startfasen med Innoventus Sør».

 

 

Mechatronics Innovation Lab

Samarbeid med Mechatronics Innovation Lab styrker infrastruktur for innovasjon

Innoventus Sør og Mechatronics Innovation Lab (MIL) skrev nylig samarbeidsavtale for å legge til rette for utvikling og kommersialisering av nye produkt- og forretningsidéer. Aktiviteter innen FoU, innovasjon, eksperimentell utvikling, teknologidemonstrasjoner er blant arbeidet som kan bidra til dette med MIL som infrastruktur.

«Vårt formål er å styrke industriens innovasjonsevne ved å tilby en rekke testtjenester som i dag ikke finnes i Norge. Dette vil redusere tiden fra innovasjon til markedsintroduksjon for nye produkter og teknologier og derved styrke kundenes konkurranseevne», sier Bernt Inge Øhrn, daglig leder i Mechatronics Innovation Lab.

MIL er et verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder. Laben er en del av den nasjonale infrastrukturen for pilot-testing og eksperimentell utvikling av produkter, systemer og tjenester. Særlig til offshoreindustrien og til produksjons- og materialprosessindustriene.

«Med et verdensledende senter i regionen, ser vi større muligheter for utvikling av teknologi. Både for kommersialisering av forskningsprosjekter, oppstartselskap og ikke minst knoppskyting fra etablert næringsliv. Nye bedrifter vil oppstå med mulighetene MIL legger til rette for, og vi ser frem til det videre samarbeidet mot kommersialisering av nye produkt- og forretningsidéer», sier Kamilla Sharma, Innoventus Sør

Se fler bilder på MIL’s facebook.

Makerspace og Innoventus Sør samarbeider

Samarbeid med Makerspace Norway gir nye muligheter for prototyper og produktutvikling

Makerspace Norway og Innoventus Sør har inngått samarbeidsavtale for å styrke bedrifters aktiviteter, blant annet innenfor MVP (Minimum Viable Product), prototyper og forretningsutvikling.

«Vi ser at noen av bedriftene vi jobber med har behov for tilgang til infrastruktur og kompetanse for utvikling av MVP’er og prototyper. Samarbeidet med Makerspace legger til rette for testing og videre utvikling frem mot første salgbare produkt, og bidrar til at både forretnings- og produktutviklingen blir ivaretatt», sier Kamilla Sharma.

Makerspace Norway tilbyr adgang til et kreativt miljø med verktøy, maskiner, plass og kunnskap. Gjennom fellesskap, kurs og en kompetent stab får du hjelp til å virkeliggjøre dine kreative idéer innen trevirke, metallarbeid, tekstil, keramikk eller elektronikk. De er blant annet utstyrt med avansert digital fabrication lab som har CNC, laser-kutter, 3D print og elektronikkverskted.

«So excited for this collaberation with Innoventus Sør. To be able to help Start-ups and entrepreneurs get access to  an environment that will not only help them create new products, but also enable them to develop new skill sets  and to broaden their range of networks and connections. Through interacting with a broad spectrum of people we get the broad spectrum of compitance and inspiration that we need for success. We can’t wait to see what will happen!», sier Mike Troxel, daglig leder på Makerspace Norway.

Bilde av person

Søker din bedrift nye markedsområder?

Bedrifter som ikke utfordrer seg selv, blir utfordret av andre. Til et pilotprosjekt søker Innoventus Sør bedrift som ønsker å se etter nye markedsområder som kan gi konkurransefortrinn. Sammen med ThunderWave utfordrer vi bedriften og gir et nytt perspektiv på løsninger som kan gi økt vekst og sysselsetting.

 

«Den fjerde industrielle revolusjon skaper utvikling og kombinasjoner vi ikke har sett tidligere. Dette gjør det vanskelig å bygge strategi og nye forretningsområder gjennom logisk resonnement og historisk data alene. ThunderWave arbeider gjennom bred innsikt og en kreativ-metodisk tilnærming for å forstå og skape endring. Rival Lab kan føre din bedriften til funn av nye forretningsområdet og muligheter, av stor fremtidig verdi.”, sier Øyvind Strøm, Thunderwave.

 

Vi søker etablert virksomhet:

 • Med en forretningsmodell som har fungert/er fungerende.
 • Som søker nye markedsområder
 • Som befinner seg i en bransje som står ovenfor større endringer. For eksempel digitalisering, robotisering, globalisering eller større nedskæringer.
 • Ca. 10-30 ansatte

Søknadsfrist: 1. oktober.

Kontakt: post@innoventussor.no, emne: pilotprosjekt.

Ved Spørsmål, kontakt Janne Nilsen. Tlf.: 95456025

 

Om pilotprosjektet:                                     

Din bedrift vil sammen med Innoventus Sør og ThunderWave, arbeide systematisk med disrupsjon av virksomheten. Sammen skaper vi ditt selskaps verste tenkelige konkurrent. Målsettingen er å finne konkrete faktorer, konsepter eller løsninger som kan gi konkurransefortrinn, og som er implementerbare. Noen eksempler:

 • Nye produkter eller tjenester som faller utenfor eksisterende kjernevirksomhet, men som tar i bruk bedriftens eksisterende ressurser
 • Nye kombinasjoner av eksisterende ressurser og behov, i eksisterende eller nye markeder
 • Nye forretningsmodeller basert på teknologisk utvikling
 • Nye markeder eller trender
 • Digitalisering, koblingen mellom menneske og teknologi
 • Et målbilde for selskapets innovasjonsarbeid
illustrasjon forskning

Søk om finansiering til verifisering av forskningsresultater (FORNY2020)

Forskere på Sørlandet har muligheten til å søke finansiering til forskningsprosjekter med et kommersielt potensial fra Norges Forskningsråd med hjelp fra Innoventus Sør. Som kommersialiseringsaktør kan vi bistå med mye mer enn forretningsutvikling, bl.a. verifiseringssøknad. Dette er en gylden mulighet til å få nødvendig finansiering til å utføre tester, oppskalering og videreføring av ditt forskningsprosjekt.

 

Kommersielt potensial og samfunnsmessig nytteverdi

Forskningsrådets program (FORNY2020) tilrettelegger for at det verdiskapende potensialet i forskningsprosjekter utført på offentlig finansierte forskningsinstitusjoner utløses. Verifiseringsmidler fra FORNY2020 kan søkes av kommersialiseringsaktører (Innoventus Sør) som representerer offentlig finansierte forskningsinstitusjoner, eller av nystartede bedrifter som er helt eller delvis basert på immaterielle rettigheter fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.

Om FORNY2020’s verifiseringsmidler

Programmets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping, ved å bringe forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner frem til markedet.

Verifiseringsaktiviteter kan være:

 • avklaring av anvendelsesmuligheter og markedspotensial
 • testing av konsept, teknologi eller prototype
 • demonstrasjon
 • utvikling av forretningsmodell
 • sikring av rettigheter
 • etablering av kontakt med kunder og brukere

Slik kan verifiseringsmidlene bidra til å redusere risiko og gi industripartnere, investorer eller offentlige aktører svar på spørsmål de har, før en beslutning om å investere i utvikling av et produkt, en tjeneste eller en prosess.

Spesifikasjoner

 • 15 sider søknad
 • Budsjettramme: 2-5 mNOK
 • Varighet: 1-3 år
 • 80% finansiering og minst 20% eget bidrag fra institusjon eller næringslivspartner

(Forbehold om endringer)

Søknadsprosess

 • Søknadsfrist: 11. oktober.
 • Kom i kontakt med oss så snart som mulig.
 • Vi jobber kontinuerlig med evaluering av prosjektforslaget og søknadsforberedelser for de kvalifiserte prosjektene.
 • Etablering av prosjektet og søknadskrivingen bør starte så snart som mulig.

Kontakt oss hvis du har spørsmål. Vi ser frem til å høre fra deg.

 

 

Innoventus Sør gjengen

Nytt styre styrker Innoventus Sør

Det nye styret har fått ny styreleder og tre nye styremedlemmer. Alle representerer innovasjonsmiljøet på Agder og er med å styrke selskapet i videre vekst.

Den globale utviklingen går i retning av at radikale innovasjoner blir stadig viktigere for å bygge opp vekstkraftige bedrifter, og dette sammen med trenden om at vekst i antall arbeidsplasser kommer i de nye vekstbedriftene viser et sterkt behov for å jobbe frem nye teknologibaserte bedrifter og få disse til å vokse. Innoventus Sør er således en meget viktig aktør på Agder med programmene Shake-up, Set-up og Scale-up, sier styremedlem Ulf Hustad, Siva.

Selskapet styrkes til videre vekst

Nyskapingen og forretningsutviklingen på Sørlandet har nådd nye høyder. Som en sentral regions-utvikler fremstår Innoventus Sør som godt posisjonert både ift kapasitet og kompetanse. Vi har vist at vi evner å ta det regionale ansvaret for spennende og verdiskapende innovasjoner med meget gode resultater. Selskapet skal styrkes i videre vekst, og styremedlemmene vil være betydelige for retningen det tar.

Anne Torunn Hvideberg er næringssjef i Tvedestrand kommune og har tidligere bl.a. vært prosjektleder i IT-klynga Digin. Som nytt styremedlem i Innoventus Sør har hun flere forventninger til selskapet i tiden fremover.

«Innoventus Sør har en viktig rolle i regionens utvikling og omstilling, som Sørlandets ledende Innovasjonsselskap. Jeg ser frem til at Innoventus Sør styrker sin posisjon i hele regionen og bidrar til at samarbeidet med andre aktører styrkes ytterligere.

Vi må være synlige og tydelige og ha kompetanse og ressurser som er nyttige for entreprenørene.
Gründere trenger tilgang til personer med erfaring, kunnskap og nettverk, som kan kople inne eller bidra med kapital i en tidlig fase», sier Anne Torunn.

Bjørn-Tore Flåten er visedekan ved UiA og leder for UiA Nyskaping. Som nytt styremedlem ser han frem til å bygge kultur for nyskaping  i regionen videre.

«Jeg tror Innoventus Sør kan bidra til å sette nyskaping og iverksetting på kartet, ved å bygge videre på den kompetansen som de over flere år har utviklet. Sørlandet trenger en kultur for nyskaping og det blir spennende å se hvordan virkemiddelapparatet, eksisterende arbeidsliv, universitet og gründere kan samskape en slik kultur! Jeg gleder meg til å være med på fortsettelsen»

Carina Ugland er Daglig leder i J.B. Ugland Fornybar Energi og nytt styremedlem som ser frem til fortsettelsen.

«Vi i JBU forventer at Innoventus Sør skal fortsetter det gode arbeid med å forsterke samarbeid tvers offentlig, privat og akademiske sektorer for å bidra til et bedre økosystem for nyskapning og utvikling på Sørlandet»

krav til dokumentasjon

TELARIS PCS – en startup som hanker inn de store kundene.

Aker Solutions, Bravida og Nymo er kun noen av de rundt 25 selskapene som står på kundelisten til Telaris PCS. De har tredoblet antall ansatte siden 2014, og har ingen ambisjoner om å stoppe der. For selv om de er en liten og nyetablert aktør, så har de klart det som mange startups ikke klarer – å få innpass i store internasjonale selskap. Her kan du lese mer om hvordan tidligere inkubatorbedrift Telaris PCS har lykkes.

Grimstad + Kristiansand

Telaris PCS ble etablert av Roy Jørgensen og Øyvind Selbek i 2013, og har hovedkontor I Kristiansand. Selskapet har hovedfokus på salg av programvare for prossess- og prosjektstyring, og ved hjelp av skybaserte moduler digitaliserer de arbeid- og dokumenteringsprossesser samt datafangst gjennom hele prosjektet live uavhengig av tid og sted. Det første prosjektet kom rett etter oppstart og gikk ut på å utvikle et databasesystem for OneCo Contracting med fokus på å kvalitetssikre dokumentasjon for ca. 3000 forskjellige arbeidspakker med underliggende dokumentasjon.

Parallelt med dette prosjektet blir selskapet Cogito AS opprettet i Grimstad av Steinar Nordskog. Selskapet hadde samme mål som Telaris. De ønsket å bygge en universell plattform for digitalisering av prosesser, men spesielt rettet mot bygg, anlegg og eiendom. Cogito søkte seg til Innoventus Sør sitt inkubatorprogram hvor rådgiverne Asle Pedersen og Petter Amundsen så synergier med Telaris PCS. Cogito var sterke på marked, og Telaris PCS hadde kommet langt i teknologiutviklingen. Etter en relativt kort prosess ble selskapene koblet sammen. Dette ble en «en pluss en er lik tre» for det nye selskapet, sier Steinar Nordskog.

Få kunder, lite inntekter.

Det tok godt over ett år før vi kunne begynne å ansette, sier Steinar Nordskog. Som et nyetablert selskap har man ingen eller få referanser, og man kommer som regel ikke langt med én kunde. For å utvide kundegrunnlaget ble det derfor viktig å posisjonere seg og bli kjent.

Med god hjelp og støtte fra Innoventus Sør og tilskudd fra Innovasjon Norge fikk Telaris endret seg hurtig nok til å komme videre. Hovedfokuset ble å satse videre på å utvikle et verktøy mot næringsvirksomhet som har et dokumenteringskrav. Da det stadig kommer nye forskrifter, standarder og lover som pålegger ulike typer industri å dokumentere sitt utstyr og arbeid, kunne vi gjøre denne prosesser enklere, mer nøyaktig og lettere tilgjengelig, sier Steinar Nordskog. Samtidig systematiserer vi også informasjonen, slik at den informasjonen som blir samlet inn blir mer verdifull internt i bedriften og får nye bruksområder. Telaris misjon ble å gjøre manuelle oppgaver og døde dokumenter om til levende prosesser, slik at kundene kunne få fullstendig kontroll og sanntidsoversikt over egne og andres gjøremål.

Kontrakt med Nymo åpner nye dører

Telaris hadde en god og jevn vekst, men det største vendepunktet ble kontrakt med Nymo AS i 2015. Nymo er selskapet som virkelig satset på Telaris, sier Steinar Nordskog. Oppdraget gikk ut på å utvikle og tilpasse et prosjektverktøy for det prestisjetunge prosjektet Johan Sverdrup, og Telaris fikk mulighet til å jobbe tett med Nymo over tid, og utvikle systemet sammen med dem. Prosjektet pågår fortsatt, og har åpnet mange dører for Telaris.

Har du flere kunder å vise til, letter det beslutningen for nye kunder. Etter kontrakt med Nymo gikk Telaris i dialog med Aker Solution. I løpet av denne prosessen skjedde det noe morsomt forteller Steinar Nordskog. En ansatt hos Aker Solutions kom inn i et møte under innsalgsfasen for å fortelle om «en annen leverandør». Han fortalte at han visste om en genial løsning brukt i sammenheng med Johan Sverdrup prosjektet, og at de med nye digitale løsninger blant annet hadde sluttet å bruke e-post. Da var det gøy å kunne fortelle om at det var vi som også leverte denne sier Steinar.

Aker Solution har i likhet med Nymo satset på Telaris, og er nå en viktig kunde. Gjennom Aker er det internasjonale muligheter, og planen videre for Telaris er gjennom Aker systemet, og også nå ut til kunder blant annet i Brasil og Malaysia.

«Ta valg eller så blir valgene tatt for deg»

Et sitat Steinar Nordskog bruker mye er «Ta valg, eller så blir valgene tatt for deg». Inkubatorleder Petter Amundsen sa dette til meg mens vi var i en tidlig fase, og dette er stadig aktuelt sier Steinar.  Hvis ikke du tar valg og er tydelig på hva du ønsker, vil andre faktorer eller tilfeldigheter avgjøre. Det handler om å være bevisst, velge og prioritere, men også velge bort.

Telaris har også andre tips til gründere:

 • Everybody has a plan till they get punched in the face (m.Tyson)
 • Vær ydmyk i forhold til din egen idé.
 • Tørr å spørre, ta i mot råd og hjelp, og bruk aktørene som er tilgjengelig. Vi har fått hjelp fra Innoventus Sør, Innovasjon Norge, Skattefunn og enkeltpersoner. Det er flere som er genuint interesserte i å bidra og hjelpe deg på veien, og som har mye erfaring med f.eks. søknader.
 • Ansett riktige folk, ellers kan det bli kostbart. Bruk gjerne noen fra nettverket ditt som du har gode erfaringer med.

 

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Les mer om Telaris på deres hjemmeside eller følg de på facebook.