Skip to main content

Nytt styre styrker Innoventus Sør

8. sep, 2017
Innoventus Sør

Det nye styret har fått ny styreleder og tre nye styremedlemmer. Alle representerer innovasjonsmiljøet på Agder og er med å styrke selskapet i videre vekst.

Den globale utviklingen går i retning av at radikale innovasjoner blir stadig viktigere for å bygge opp vekstkraftige bedrifter, og dette sammen med trenden om at vekst i antall arbeidsplasser kommer i de nye vekstbedriftene viser et sterkt behov for å jobbe frem nye teknologibaserte bedrifter og få disse til å vokse. Innoventus Sør er således en meget viktig aktør på Agder med programmene Shake-up, Set-up og Scale-up, sier styremedlem Ulf Hustad, Siva.

Selskapet styrkes til videre vekst

Nyskapingen og forretningsutviklingen på Sørlandet har nådd nye høyder. Som en sentral regions-utvikler fremstår Innoventus Sør som godt posisjonert både ift kapasitet og kompetanse. Vi har vist at vi evner å ta det regionale ansvaret for spennende og verdiskapende innovasjoner med meget gode resultater. Selskapet skal styrkes i videre vekst, og styremedlemmene vil være betydelige for retningen det tar.

Anne Torunn Hvideberg er næringssjef i Tvedestrand kommune og har tidligere bl.a. vært prosjektleder i IT-klynga Digin. Som nytt styremedlem i Innoventus Sør har hun flere forventninger til selskapet i tiden fremover.

«Innoventus Sør har en viktig rolle i regionens utvikling og omstilling, som Sørlandets ledende Innovasjonsselskap. Jeg ser frem til at Innoventus Sør styrker sin posisjon i hele regionen og bidrar til at samarbeidet med andre aktører styrkes ytterligere.

Vi må være synlige og tydelige og ha kompetanse og ressurser som er nyttige for entreprenørene.
Gründere trenger tilgang til personer med erfaring, kunnskap og nettverk, som kan kople inne eller bidra med kapital i en tidlig fase», sier Anne Torunn.

Bjørn-Tore Flåten er visedekan ved UiA og leder for UiA Nyskaping. Som nytt styremedlem ser han frem til å bygge kultur for nyskaping  i regionen videre.

«Jeg tror Innoventus Sør kan bidra til å sette nyskaping og iverksetting på kartet, ved å bygge videre på den kompetansen som de over flere år har utviklet. Sørlandet trenger en kultur for nyskaping og det blir spennende å se hvordan virkemiddelapparatet, eksisterende arbeidsliv, universitet og gründere kan samskape en slik kultur! Jeg gleder meg til å være med på fortsettelsen»

Carina Ugland er Daglig leder i J.B. Ugland Fornybar Energi og nytt styremedlem som ser frem til fortsettelsen.

«Vi i JBU forventer at Innoventus Sør skal fortsetter det gode arbeid med å forsterke samarbeid tvers offentlig, privat og akademiske sektorer for å bidra til et bedre økosystem for nyskapning og utvikling på Sørlandet»