Skip to main content

Ny forretningsutvikler styrker Innoventus Sør- Kristine Ribe-Christensen

1. des, 2017
Innoventus Sør

Kristine Ribe-Christensen

Innoventus Sør er i vekst, og Ribe-Christensens kunnskap og erfaring vil være med på å løfte selskapet videre.

Ribe-Christensen har lang erfaring med å lede tverrfaglige prosjekter og programmer med høy verdi innen IT, Telecom og Oljeindustrien. Rollene har blant annet inkludert det overordnede ansvaret for og et sterkt engasjement i prosjektplanlegging og fremdrift, risiko, kvalitet, resourcing, finansiell kontroll, kontrakt og anskaffelse. Kristine er spesialisert på strategisk ledelse og optimaliseringsprosesser. I Innoventus Sør vil hennes erfaring og kunnskap med selskapsutvikling styrke kjernekompetansen innenfor kommersialisering og forretningsutvikling, samt satsing mot industriell intraprenørskap.

«Vi i Innoventus Sør er veldig glade for å ha Kristine på plass i teamet. Hennes erfaring og kunnskap vil være med å styrke innovasjonsmiljøet på Agder», sier Adm. Dir. Kamilla Sharma.