Innflytting/opppussing

Vi har flyttet inn i nye lokaler

Innoventus Sør flyttet inn i nye lokaler i sentrum av Kristiansand i starten av juni (Tordenskjoldsgate 9, 5 egt). Her samlokaliseres innovasjonsselskapet med Olje og offshoreklyngen GCE NODE og forskningsinstituttet Teknova. Samtidig har Innoventus Sør fått nytt kontor på Campus Kristiansand (Kunnskapsparken, v/Agderforskning), i tillegg til hovedkontor på campus Grimstad og kontor i Arendal.

Til det beste for gründerne og regionsutviklingen

Å styrke økosystemet for innovasjon til det beste for gründerne og regionsutviklingen er et av Innoventus Sørs fokusområder. Selskapet arbeider aktivt med å forsterke samspillet mellom aktørene og skape riktige og nødvendige koblinger. DNB skrev nylig artikkelen «Innovasjon vokser ikke godt i siloer», der Allain Fassott bl.a. påpeker viktigheten av tilgang på riktige ressurser og kompetanse. «Hvis man spør en erfaren gründer hva han virkelig trengte første gang, så er svaret som regel tilgang på mentorer og industrieksperter som kan markedet og teknologien. Tilgang til markedet hvor de kan selge eller teste produktet sitt. Etablerte selskaper de kan samarbeide med. De søker investorer som vil bidra med både human- og risikokapital.». Innoventus Sør er opprettet for å tilføre akkurat dette for å skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter. Ny lokasjon i Kristiansand vil kunne bidra til nærhet til flere av våre samarbeidspartnere, både innenfor industri, forskningsmiljø, risikokapital og øvrig virkemiddelapparat.

Tette koblinger til relevant næringsliv og aktuelle forsknings og utdanningsmiljøer kan være avgjørende for at de gode idéene blir til nye vekstbedrifter. Innoventus Sør ønsker å skape enda flere koplinger og flere muligheter for potensielle vekstselskaper i regionen, og ser mange synergier av å være tett på aktører i økosystemet for innovasjon på Agder.

Eksempler på gode koblinger mellom inkubatorbedrifter og etablerte virksomheter er bl.a.

Styreleder

Håverstad ny styreleder i Innoventus Sør

Thor Arne Håverstad, administrerende direktør i Teknova, er valgt som ny styreleder i Innoventus Sør.

Håverstad, som har forskningsbakgrunn fra Sintef og industribakgrunn fra en årrekke i Aker-systemet, blant annet i MHWirth, og som siden 1. mars har ledet forskningsinstituttet Teknova, tar nå over styrelederrollen i Innoventus Sør.

«Jeg ser fram til å bidra til at landsdelens gründere skaper nye forretninger. Innoventus Sør er et godt instrument for å hjelpe kreative mennesker til å omsette gode ideer til levedyktige virksomheter», sier Håverstad.

59-åringen startet yrkeskarrieren i Sintef, og har siden hatt en variert industriell karriere i Norwegian Rig Consultants, Maritime Tentech, Aker MH og Aker Solutions. Fra 2010 til 2013 var han administrerende direktør for det som i dag heter MHWirth, og siden arbeidet han for samme selskap i Houston.

I Aker-systemet jobbet jeg mye med teknologi, og vi lanserte regelmessig nye produkter og tjenester. Jeg vet at veien fra en god idé til en god forretning er lang, og at mange kreative mennesker ikke har alle de evnene som kreves for å lykkes med å skape en forretning. Risikoen er høy og de tradisjonelle investorer er ikke nødvendigvis interessert. Her kommer Innoventus Sør inn med erfaring, råd og mulighet for å bidra med kapital gjennom tidligfasekapitalselskapet Coventure, sier Håverstad.

Han ser Innoventus Sør er en viktig del av innovasjonssystemet på Sørlandet.

«Uten Innoventus Sør hadde vi sett ideer som aldri hadde utviklet seg til produkter, og tjenester som aldri hadde funnet det markedet de faktisk fortjener», sier Håverstad.

Han håper å bli en god sparringspartner for daglig leder Kamilla Sharma, som tilfeldigvis har kontor i samme etasje som Håverstad, etter at Innoventus Sør nylig flyttet fra Gimlemoen til Tordenskjoldsgate i Kristiansand.

«Det er ingen ulempe at Innoventus Sør og Teknova – og også GCE NODE – nå sitter i samme etasje i samme bygg. Det kan det komme gode ting ut av», sier Håverstad.

Dette er det nye styret i Innoventus Sør:

 • Thor Arne Håverstad, styreleder (adm. dir. i Teknova)
 • Anne Torunn Hvideberg (næringssjef i Tvedestrand kommune og tidligere leder for IT-klynga Digin)
 • Bjørn Tore Flåten (instituttleder ved Handelshøyskolen UiA og leder for UiA Nyskaping)
 • Carina Ugland (daglig leder i J.B. Ugland Fornybar Energi)
 • Anne-Grete Ellingsen (administrerende direktør i GCE NODE)
 • Hilde Tallaksen (rådgiver Lindesnesregionen Næringshage)
 • Ulf Hustad (rådgiver innovasjon i SIVA)
bli grunder på sørlandet

Bli gründer på Sørlandet – Du kan nå vinne dedikert forretningsutvikling for å avklare markedspotensialet til din idé!

[av_slideshow_full size=’no scaling’ stretch=’image_no_stretch’ animation=’slide’ autoplay=’true’ interval=’10’ control_layout=’av-control-default’ src=» attachment=» attachment_size=» position=’top left’ repeat=’no-repeat’ attach=’scroll’]
[av_slide_full slide_type=’image’ id=’2593′ video=’http://’ mobile_image=» video_format=» video_ratio=’16:9′ title=» custom_title_size=» custom_content_size=» caption_pos=’caption_bottom’ link_apply=» link=’lightbox’ link_target=» button_label=’Click me’ button_color=’light’ link1=’manually,http://’ link_target1=» button_label2=’Click me’ button_color2=’light’ link2=’manually,http://’ link_target2=» font_color=» custom_title=» custom_content=» overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=» overlay_pattern=» overlay_custom_pattern=»][/av_slide_full]
[/av_slideshow_full]

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_heading tag=’h2′ padding=’10’ heading=’Sitter du med en idé som kan skape ny vekstbedrift på Sørlandet?’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=»][/av_heading]
[/av_one_full]

[av_one_half first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_textblock size=» font_color=» color=»]

Du kan nå vinne dedikert forretningsutvikling for å avklare markedspotensialet til din idé!

[/av_textblock]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]

Vi søker deg som har en ny idé, pågangsmot og gjennomføringsvilje.

[/av_textblock]

[av_hr class=’invisible’ height=’10’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]

Innoventus Sør har verktøy, kompetanse og erfaring med et stort antall oppstartselskaper som vi deler med deg.

Vår rolle er å fungere som din nærmeste sparringspartner. To profesjonelle forretningsutviklere bistår deg i 4 workshops med å avklare markedspotensialet til din idé. Ila. en tre måneders periode utfordrer vi ideen sammen med deg, hvor målet er å avdekke grunnlaget for å etablere en vekstbedrift.

FRIST for å melde inn din idé for å vinne er 7. juni.

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Vi tilbyr’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=»][/av_heading]

[av_iconlist position=’left’ iconlist_styling=» custom_title_size=» custom_content_size=» font_color=» custom_title=» custom_content=» color=’custom’ custom_bg=’#ed9f1a’ custom_font=» custom_border=»]
[av_iconlist_item title=’Dedikert individuell forretningsutvikling’ link=» linktarget=» linkelement=» icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’Nettverk med ressurspersoner og finansieringsordninger’ link=» linktarget=» linkelement=» icon=’ue857′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’Annerkjente verktøy’ link=» linktarget=» linkelement=» icon=’ue810′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’Kontor- og møtefasiliteter’ link=» linktarget=» linkelement=» icon=’ue821′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]
[/av_one_half]

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Vi hjelper deg å avklare mulige veier inn i markedet på et tidlig stadie’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=»][/av_heading]
[/av_one_full]

[av_one_third first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_icon_box position=’top’ boxed=» icon=’ue841′ font=’entypo-fontello’ title=» link=» linktarget=» linkelement=» font_color=» custom_title=» custom_content=» color=’custom’ custom_bg=’#4ecac2′ custom_font=’#ffffff’ custom_border=’#4ecac2′]

Vi hjelper deg å avklare markedshindringer og markedsmuligheter som er helt avgjørende i tidlig fase. Derfor utfordrer vi din idé i forhold til faktisk kunde- og markedsbehov.

[/av_icon_box]
[/av_one_third]

[av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_icon_box position=’top’ boxed=» icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’ title=» link=» linktarget=» linkelement=» font_color=» custom_title=» custom_content=» color=’custom’ custom_bg=’#4ecac2′ custom_font=’#ffffff’ custom_border=’#4ecac2′]

Sammen med deg søker vi mulig veier inn i markedet. Dette gjennom kundeintervjuer, markedsanalyser og fokus på avdekking av reelle problemområder.

[/av_icon_box]
[/av_one_third]

[av_one_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_icon_box position=’top’ boxed=» icon=’ue857′ font=’entypo-fontello’ title=» link=» linktarget=» linkelement=» font_color=» custom_title=» custom_content=» color=’custom’ custom_bg=’#4ecac2′ custom_font=’#ffffff’ custom_border=’#4ecac2′]

Vi deler vår kunnskap om ulike tilskudds- og finaniseringsordninger og kjennskap til relevante nettverk.

[/av_icon_box]
[/av_one_third]

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_icon_box position=’top’ boxed=» icon=’ue8de’ font=’entypo-fontello’ title=’Lean-Startup’ link=» linktarget=» linkelement=» font_color=» custom_title=» custom_content=» color=’custom’ custom_bg=’#ffffff’ custom_font=’#000000′ custom_border=’#ffffff’]

I denne perioden benytter vi anerkjente metoder og verktøy basert på Lean-Startup prinsipper. Lean-Startup betyr raskere og mer treffsikker produktlansering og mindre behov for finanisering under oppstart av ny virksomhet.  Metodikken er anerkjent og retter seg mot å redusere tiden det tar å utvikle produkter gjennom tidlig produktlansering, læring av møtet med kundene og produkttilpasning. Med Lean-Startup kan man, om man lykkes, etablere virksomhet uten store initielle investeringer og sikre seg kundene før kassen er tom. Les mer her.

[/av_icon_box]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_heading tag=’h2′ padding=’10’ heading=’Meld inn din forretningsidé ‘ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=»][/av_heading]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]
Ønsker du vår hjelp til å avklare mulige veier inn i markedet på et tidlig stadie, meld inn din idé i skjema under.

Påmeldingsfrist er 7. juni. Vinner kåres 23. juni. Aktuelle søkere vil bli kontaktet til et møte etter 7. juni.

Vi jobber med oppstartselskap som kan bli morgendagens nye vekstbedrifter. Er det deg?
[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_one_third first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]
[av_heading tag=’h4′ padding=’10’ heading=’Vi ser etter’ color=» style=» custom_font=» size=» subheading_active=» subheading_size=’15’ custom_class=»][/av_heading]

[av_iconlist position=’left’ iconlist_styling=» custom_title_size=» custom_content_size=» font_color=’custom’ custom_title=» custom_content=» color=’custom’ custom_bg=’#00b7ab’ custom_font=» custom_border=»]
[av_iconlist_item title=’Idéer med et innovativt potensial’ link=» linktarget=» linkelement=» icon=’ue864′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’Idéer med stort vekstpotensiale’ link=» linktarget=» linkelement=» icon=’ue8c6′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’At du har behov for å være tilknyttet inkubatoren’ link=» linktarget=» linkelement=» icon=’ue822′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’At du er villig til å lytte til og jobbe sammen med forretningsrådgivere’ link=» linktarget=» linkelement=» icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’At du brenner for idéen’ link=» linktarget=» linkelement=» icon=’ue806′ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]
[/av_one_third]

[av_two_third min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_display=»]

[av_contact email=’rannveig@innoventussor.no’ title=’Meld inn din idé:’ button=’Send ‘ on_send=» sent=’Takk for din henvendelse. Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt din idé.’ link=’manually,http://’ subject=» autorespond=» captcha=» form_align=» color=»]
[av_contact_field label=’Navn’ type=’text’ options=» check=’is_empty’ width=» multi_select=»][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’E-post’ type=’text’ options=» check=’is_email’ width=» multi_select=»][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’Tlf. nr.:’ type=’text’ options=» check=’is_empty’ width=» multi_select=»][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’Hvor hørte du om Innoventus Sør?’ type=’text’ options=» check=» width=» multi_select=»][/av_contact_field]
[av_contact_field label=’Beskriv kort din nyskapende idé:’ type=’textarea’ options=» check=’is_empty’ width=» multi_select=»][/av_contact_field]
[/av_contact]

[/av_two_third]

prosjekt omstill agder samarbeidspartnere

Økosystemet for innovasjon nominert til Sivaprisen 2017

Vi er stolte over å bli nominert som topp 6 i Sivaprisen 2017. Nominasjonen representerer hele økosystemet for innovasjon på Agder og vi håper du kan være med å hjelpe oss helt til topps ved å stemme her!

Innoventus Sør har bidratt til industriell nyskaping gjennom å skape et bærekraftig økosystem på Sørlandet. Dette har gitt positive ringvirkninger og resultater for en region i sterk omstilling. Med Siva som pådriver har fusjon mellom tre historisk sterke inkubatorer ledet til ett effektivt innovasjonsselskap. I samspill med næringsliv, akademia, risikokapital, virkemiddelapparat og entreprenører bidrar vi til vekstbasert nyskaping. Les mer nedenfor om noen eksempler på dette, som også er utgangspunktet for nominasjonen.

Entreprenørene åpner nye markeder

Digitalisering, automatisering og robotisering gir store muligheter for både offentlig sektor og næringslivet med et enormt produktivitetspotensial. Innoventus Sør har inkubatorbedrifter som har tatt i bruk ny teknologi og åpnet nye markeder innenfor dette. For å nevne noen prosjekter/selskaper:

 • Praktisk anvendelse av kunstig intelligens
 • Nytt materiale for erstatning av betong
 • Bruk av automatiske roboter for industrielt vedlikehold
 • Digital styring av hydrauliske motorer
 • Økt kraftproduksjon for småkraftverk ved automatisert vedlikehold
 • Grønn prosessindustri ved omdanning av farlig avfall til bærekraftige produkter

Unikt samarbeid med Offentlig og privat næringsliv i Prosjekt Omstilling Agder

Tre av 26 bedrifter Innoventus Sør jobber med  å ivareta i dag kom opprinnelig fra Prosjekt Omstilling Agder. Med stort behov for tiltak for å ivareta de som ble berørt av nedbemanningene på Sørlandet kom prosjektet raskt på plass gjennom et solid samarbeid mellom aktører som fylkeskommunene, GCE NODE, banker, oljeselskap og Kristiansand kommune. Til sammen var det 15 nye bedriftsetableringer fra prosjektet fra des. 2015-nov. 2016. Dette har dokumentert landsdelens evne til å stå sammen i tøffe tider og var et unikt samarbeid som har bidratt til å beholde kompetanse og arbeidsplasser i regionen.

Som en forlengelse av Omstilling Agder Prosjektet har Innoventus Sør fått midler fra Fylkeskommunene i Agder til en pilotsatsning rettet til industriell intraprenørskap. Samarbeid med næringsliv og klynger står sentralt(bl.a. GCE NODE, NCE EYDE, Mechatronics Innovation Lab, Digin, Future Robotics, Teknova), der fokus vil være markedsakselrasjon og scale-up. I tråd med MIT REAP for Sør-Vestlandet bidrar vi til vekstbasert omstilling, der samspillet i økosystemet på Sørlandet er avgjørende.

Generasjon E- morgendagens entreprenører

Selskapet er aktiv samarbeidspartner med Ungt Entreprenørskap Agder og bidrar til å engasjere morgendagens entreprenører og følge opp suksessfulle ungdomsbedrifter(Genrasjon E). Nylig samlet vi kvinnelige entreprenører fra ungdomsbedrifter og etablerte gründerbedrifter for å skape koblinger mellom ulike mindset. Les mer her: http://innoventussor.no/lys-fremtid-for-kvinnelige-entreprenorer/.

Samspill mellom innovasjonsselskap på Agder

Lindesnesregionen Næringshage, Lister Nyskaping, Sørlandsporten Næringshage og Innoventus Sør jobber sammen mot å styrke koblingene mellom privat og offentlig næringsliv. Dette for å tilrettelegge riktig kompetanse, kapital og nettverk for å beholde og styrke konkurranseevnen til nye og eksisterende virksomheter i regionen. Samarbeidet har bidratt til at vi har oppnådd koblinger på tvers av bedriftene som har skapt nye muligheter for nyskaping. Et eksempel på dette er samarbeidet mellom inkubatorbedrift GK Jakobsen og TPD AS
som du kan lese mer om her: http://innoventussor.no/?p=2014

Hjelp oss å komme til finalen ved å stemme her: www.siva.no/sivaprisen

Andre relevante lenker:

 

lokaler

Vi knytter oss nærmere industrien og UiA i Kristiansand

Innoventus Sør knytter seg nærmere industrien og UiA i Kristiansand. I tråd med våre strategiske satsingsområder får vi nærmere beliggenhet til industri og forskningsmiljø.

Fra juni vil Innoventus Sørs kontorer i Kristiansand være i kunnskapsparken på Campus, samt i Slottsquartalet i sentrum.

«Leieavtalen på Gimlemoen 13 gikk ut. I forhold til våre strategiske satsningsområder gir lokasjonene mange fordeler. Vi blir tilstede på UiA som er en sentral samarbeidspartner, samt kommer vi nærmere industri og miljø i sentrum», sier Kamilla Sharma.

Som innovasjonsselskap på Sørlandet, er vi lokalisert i begge fylker. Vi beholder tilstedeværelsen på begge campus, med hovedkontor i Teknologiparken i Grimstad, samt kontor i Kunnskapsparken i Kristiansand. I tillegg har vi kontor i sentrum i de største byene, Kristiansand og Arendal.

«Innoventus Sør har fått en viktig rolle i  Kristiansand og Agders økosystem for innovasjon og kommersialisering. Kristiansand ønsker seg flere kunnskapsmiljøer til sentrum av byen. Det finnes allerede et stort og kunnskapsrikt næringsliv og gründermiljøer der, med stort potensial for samarbeid og synergier. At Innoventus Sør nå ønsker å etablere seg i Slottsquartalet i enden av Markensgate vil berike kunnskapsmiljøer i umiddelbar nærhet og ellers i sentrum. Byen trenger mer kobling mellom de kreative miljøene, gründere, etablerte bedrifter, kapital og ikke minst offentlig sektor. Innoventus Sørs etablering i sentrum vil være et viktig bidrag!», sier Øyvind L. Laderud, rådgiver i by- og samfunnsenheteni Kristiansand Kommune.

forskningsrådet

4,6 millioner kroner fra Forskningsrådet

Bildet (f.v.): Siren M. Neset (Forskningsrådet), Kamilla Sharma (Innoventus Sør), Kristina Maria Walker-Nordlöf (UiA Nyskaping) og Frank Reichert (UiA).

Innoventus Sør og Universitetet i Agder skal sammen omdanne forskning til bedrifter og arbeidsplasser.

Av Forskningsrådets pott på 20 millioner kroner til oppbygging av strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging, stakk Innoventus Sør av gårde med 4,6 millioner (25% av utlysningen).

“Dette er mer enn noen andre regionale innovasjonsselskaper i Norge”, påpeker Kamilla Sharma, Administrerende Direktør i Innoventus Sør.

Midlene skal brukes på tre prosjekter:

 1. Et bilateralt samarbeid mellom Innoventus Sør og UiA Nyskaping som skal styrke innovasjonskulturen ved UiA gjennom kjennskap, kunnskap og motivasjon for kommersialisering av forskningsresultater.
 1. Kommersialisering av forskningsresultater fra SFI Offshore Mechatronics, et 8-årig forskningsprogram, bestående av et sterk konsortium av sørlandske og internasjonale bedrifter og forskningsmiljøer. Innovasjonsselskapet Validé i Rogaland trekkes inn som samarbeidspartner.
 1. Kommersialisering av forskningsresultater fra helselaboratoriet I4 Helse ved UiA. Det er et mål at I4 Helse skal bli et knutepunkt for innovasjon i både offentlig og privat sektor og bidra til raskere og rimeligere endringer i helsesektoren. Sørlandet sykehus og innovasjonsselskapet Inven2 i Oslo trekkes inn som partnere.

“Med støtte fra Forskningsrådet går vi nå sammen om å utvikle innovasjonsmiljøet på og rundt universitetet. Det vil komme hele landsdelen til gode, sier Asle Pedersen, forretningsutvikler og programansvarlig FORNY2020 i Innoventus Sør.

Gjennom et tettere samarbeid med andre kommersialiseringsaktører kan vi få flere ideer raskere ut til markedet. Innoventus Sør er et godt eksempel på dette, og det er viktig for universitetet. Vi ønsker å gi forskningen merverdi ved å omforme vårt vitenskapelige arbeid til produkter, tjenester, bedrifter og nye arbeidsplasser. Vi vil bygge en enda sterkere kultur for kommersialisering, noe som er klart forankret i vår strategi, sier Frank Reichert, rektor ved UiA.

Forskningsrådet har bevilget 4,6 millioner kroner til å systematisere og intensivere arbeidet med å videreutvikle gode ideer fra Universitetet i Agder. Forskningsrådet har store forventninger.

At det kommer få ideer ut av Universitetet i Agder, skyldes ikke at universitetet har lite innovative forskere, men at det ikke har vært et godt nok mottaksapparat internt på UiA for å fange opp og videreutvikle ideene. Dette er en av grunnene til at universitetet etablerte UiA Nyskaping i fjor høst, for å styrke kommersialiseringen av egne ideer. Vi har stor tro på at samarbeidet mellom UiA Nyskaping og Innoventus Sør vil styrke dette arbeidet ytterligere, sier Siren M. Neset, regionansvarlig for Norges forskningsråd i Agder.

Se reportasje på NRK Sørlandet om midlene her.

Les artikkel om saken i FVN her

advokatfirma tofte

Advokatfirma Tofte er juridisk partner for Innoventus Sør

Sørlandets største advokatkontor er Innoventus Sørs partner for å yte juridisk bistand mot våre inkubatorbedrifter. Advokatfirmaet Tofte arbeider innenfor de fleste områdene næringslivet etterspør med til sammen 16 advokater, 1 advokatfullmektig og 5 kontormedarbeidere.

«Tofte setter stor pris på det spennende samarbeidet med Innoventus Sør. Med vår bistand ønsker vi å bidra til å sikre verdiene inkubatorbedriftene skaper, og til å sørge for trygge juridiske rammer rundt drift og utvikling, for både bedriftene og eierene», sier Karl Kristian Lofstad, Advokat i Advokatfirma Tofte.

På vårens samling for inkubatorbedriftene 4. april holdt Advokat Karl Kristian Lofstad innlegg om aksjonæravtaler der gründerne fikk svar på mange relevante spørsmål og situasjoner de står ovenfor.

«Det er viktig for oppstartbedrifter å ha gode og tydelige avtaler som står seg juridisk i en eventuell konfliktsituasjon. Mange av deres kunder og samarbeidspartnere er store virksomheter som selv har tung juridisk kompetanse. Avtalen med Advokatfirma Tofte gjør at vi kan tilby den beste juridiske kompetansen til våre oppstartbedrifter», påpeker Petter Amundsen, Inkubatorleder i Innoventus Sør.

 

adv tofte1

Karl Kristian Lofstad gir gründerne verdifull innsikt i aksjonæravtaler på inkubatorsamling 4. april.

Om Advokatfirma Tofte

Advokatene i Advokatfirma Tofte arbeider mot de fleste bransjer som er representert på Sørlandet, herunder industri, varehandel, servicenæringer, utdanning og reiseliv og vi tilbyr spesialiserte tjenester innen de ulike rettsområder.

Advokatfirma Tofte er tilknyttet nettverket Eurojuris Norge. Eurojuris Norge er et av landets største advokatnettverk bestående av 14 selvstendige advokatkontorer med over 120 advokater over hele landet. Med denne tilslutningen har firmaet tilgang til samtlige øvrige kontorers ekspertise ved behov. I tillegg til det nasjonale nettverket, er Eurojuris Norge knyttet til Eurojuris International, som utgjør et internasjonalt nettverk med totalt ca. 600 advokatfirmaer med over 5 000 advokater rekruttert blant Europas ledende advokatfirmaer.

Les mer om Advokatfirma Tofte her.

resultater

GODE RESULTATER GIR POSITIVE RINGVIRKNINGER – FOR HELE REGIONEN

Innoventus Sør opplevde stor pågang fra idéhavere i fjor, og kvitterte med resultater som forteller om en lys fremtid for Sørlandets innovasjonsselskap.

«Innoventus Sør har gjennom den seneste utviklingen generelt og spesielt det siste året skapt solide resultater. Det er spesielt viktig at selskapet har klart å etablere seg som en sentral innovasjonsaktør basert på et nært samarbeid med bl.a. klyngene, UiA og Teknova til det beste for en videre utvikling av regionen.» sier styreleder Svenn Roar Larsen

Nyskapingen og forretningsutviklingen på Sørlandet har nådd nye høyder. Som en sentral regions-utvikler fremstår Innoventus Sør som godt posisjonert både ift kapasitet og kompetanse. Vi har vist at vi evner å ta det regionale ansvaret for spennende og verdiskapende innovasjoner med meget gode resultater. Et solid nettverk og profesjonell inkubatorledelse, i kombinasjon med en regional forankring og solid støtte og oppfølging fra offentlige tilskuddsytere og private investorer har vært helt avgjørende for suksessen til de involverte gründerne.

«Innoventus Sør er en viktig partner i Økosystemet for nyskaping og omstilling på Sørlandet. Det at vi har fått samlet kreftene i en inkubator for landsdelen gir styrke og bidrar til økt tyngde og samspill med de andre aktøren i økosystemet; universitetet på Agder, Teknova, klyngene, Mechatronics Innovation lab (MIL) og det nyetablerte såkornfondet SkagerakMaturo. Vi ser allerede at dette begynner å gi gode resultater og økt synlighet for landsdelen» legger Anne-Grete Ellingsen til, Adm. Dir GCE Node og styremedlem i Innoventus Sør.

Høy aktivitet og positive tall

Hele 209 idéhenvendelser endte med at 10 idéhavere ble tatt opp i inkubator og den strategiske utviklingen i 2016. Ved utgangen av fjoråret var intet mindre enn 23 selskaper med i inkubatorprogrammet. Med 35 nyutviklede produkter og tjenester i løpet av året ble samtidig 8 selskap etablert i markedet, med påfølgende suksess.

Siden oppstart for snart 20 år siden har porteføljeselskapene hatt en samlet verdiskapning på NOK 825 mill og en akkumulert samlet omsetning på NOK 3,5 mrd. Innoventus Sør innfrir dermed forventningene om å være en betydelig regional aktør innen nyskaping.

Mulighetsorientering gir resultater

Ambisjonene for inneværende år er fortsatt vekstbasert. Dette i forhold til nærhet til idehavere og grunderes situasjon og behov, et høyt aktivitetsnivå, fokus på deling av kunnskap, utvidelse av eksisterende nettverk, sterkt fokus på forskning og økt tilgang på ressurser. Kommersialisering av prosjekter er Innoventus Sør sin kjernekompetanse. Det betyr at vårt hovedfokus er og vil være å bringe ideer og prosjekter til realisering og økt verdiskapning til det beste for en videre utvikling av vår region.

«Grundere og etablerere som  utvikler sin ide og sin bedrift i samspill med Innoventus Sør blir tilført kompetanse, fart og retning som er viktig for å lykkes. Innoventus Sør har en god historie og mange vellykkede prosjekter bak seg», sier Direktør for Innovasjon Norge i Agder, Sveinung Hovstad.

valide og innoventus sør

Styrker samarbeid med innovasjonsselskapet Validé

Innovasjonselskapene Validé (i Rogaland) og Innoventus Sør (på Agder) samarbeider for å styrke mulighetene for utvikling og vekst i landsdelen. Dette gir mange fordeler og økt deling av nettverk, kunnskap, forskning og ressurser som støttes av det offentlige apparat.

Regionmessig er Agder og Rogaland også forholdsvis like med mye av de samme satsingene. Ettersom Innoventus Sør både er en del av SIVA sitt inkubatorprogram og Forskningsrådet sitt FORNY program, med erfaringen knyttet til tidligfaseinvesteringer, er det naturlig å sammenlikne Innoventus Sør med Validé som har en tilsvarende struktur.

«We are small enough to care and large enough to deliver», påpeker Matyas Kolsofszki, Director of Licensing and IP Portfolio Management I Validé. Han legger til at det gir oss store fordeler i samarbeidet mtp at begge parter har en evne til å snu seg raskt.

Ambisjonen er at vi skal kommersialisere flere prosjekter i felleskap. Samarbeidet mellom Validé og Innoventus Sør er allerede godt i gang med gjensidige besøk det siste halvåret.

«Det operative samarbeidet kan gi mange fordeler. Blant annet har Agder et industrinettverk som står sterkt, og som flere av bedriftene i Validé kan dra større nytte av», sier Matyas Kolsofszki. Han påpeker også at kunnskap om, deling av og kobling mellom forskning som blir utført i de to regionen kan styrkes gjennom samarbeidet.

«Den korte avstanden, gjør at vi lettere styrker hverandre på flere områder, samt deler erfaringer og lærer av hverandre. Samarbeidet gir oss mange muligheter for å kommersialisere forskningsresultater og øvrige idéer», sier Asle Pedersen, Innoventus Sør.

Det er mye samarbeid mellom Agder og Rogaland innen forskning, næringsutvikling, klynger, nettverk og samarbeid innen offentlige initiativ. Blant annet ligger flere krysningspunkter til rette mot forskningsmiljø. Validé samarbeider med IRIS og UiS og Innoventus Sør med Teknova og UiA, og forskningsmiljøene i sør og vest har intensjonsavtale.

 

Om Validé

Validé er innovasjonsselskap som representerer Rogaland, der de er offisiell partner for teknologioverføring for flere forskningsmiljøer og godkjent Siva inkubator. Dette inkluderer ansvar for IPR og kommersialisering av intellektuelle verdier. Inkubatorvirksomheten retter seg mot innovative oppstartsselskaper regionalt og nasjonalt, og de vurderer om lag 550 nye ideer og selskaper fra industri, FoU og enkeltpersoner hvert år.

Om Innoventus Sør

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap, inkubator og Forny-aktør som representerer Sørlandet. Vi har fokus på innovasjon, som skal være med å sikre vekst, nyskaping og fornyelse i regionen. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi vurderer om lag 200 idéer i året og jobber i dag med 25 bedrifter i ulike faser.

kvinnelige grundere

Lys fremtid for kvinnelige entreprenører

Samling av kvinnelige gründere resulterte i Stortingsbesøk, tilbud om gratis nettbutikk og koblinger mellom ungdomsbedrifter og etablerte gründere.

Dagen før kvinnedagen samlet kvinnelige gründere og ungdomsbedrifter seg for å skape flere muligheter for fremtidens gründere.

«En fantastisk dag med oppstart, synliggjøring og fokusering på kompetanse, kreativitet og entreprenørskap. Viktig at stortingsrepresentant Ingunn Foss i næringskomiteen deltok på hele møtet og kom med viktig innspill, kommenterer Wenche Wehus, gründer av The Wave.

Samlingen resulterte i flere koblinger og stor verdi for alle parter. Målet med samlingen var å legge til rette en arena der vi fikk ut konkrete forslag som kan benyttes som verktøy i videre arbeid. Forskning viser at Norge har en av verdens laveste kvinneandeler blant nye entreprenører, kun en av fire er kvinner (Frisch Centre).

«Vi ønsker at fremtidens gründerkultur består av en høyere andel kvinner. Samlingen kartla mange av behovene og perspektivene kvinnelige gründere har, som gir oss stor verdi til videre arbeid», sier Kamilla Sharma, Adm. Dir Innoventus Sør.

Dagen som hovedsakelig besto av en idékafé der aktuelle temaer ble diskutert i grupper, åpnet også opp for nye muligheter for flere av bedriftene. Ungdomsbedrift Ecosound og gründer Wenche Wehus ble invitert til Stortinget av Ingunn Foss for videre samtale om innovasjon og virkemidler.

«Det var interessant å høre hvordan unge og mer etablerte gründere opplever reisen fra ide til produkt», sier Stortingsrepresentant Ingunn Foss, som var tilstede under hele samlingen. «Viktig for meg å få innblikk i og tilbakemelding på hvordan rammebetingelser og virkemidler virker», legger hun til.

Ungdomsbedriften Ecosound fikk tilbud av Monica Hattrem-Berge fra Butikkpikene.no om gratis nettbutikk i ett år, hvis de startet AS. I tillegg ble det skapt koblinger mellom flere av bedriftene, blant annet Ungdomsbedriften Brettspill Sør og Marianne Trollsås Fenger(Leanovasjon).

Les mer om samlingen her.

Hør Aleksander Lien(Ungt Entreprenørskap) og Kamilla Sharma (Innoventus Sør) på radio her.Stortingsrepresentant Ingunn Foss innlegg samling kvinnelige gründere
DSC_1340

DSC_1353

DSC_1351

DSC_1363

 

Telefon

37 29 51 80

E-post

post@innoventussor.no

Adresse Kristiansand (post)

Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand

Adresse Grimstad

Jon Lilletuns vei 9 H, 4879 Grimstad

Følg oss på

Nyhetsbrev