Skip to main content

Fant inspirasjon i Austin

28. mar, 2019
Aktiviteter/Arrangementer,
Innoventus Sør

Sørlendinger møter Lean Startup guru Ash Maurya etter foredrag på SXSW. Fra venstre: Frode Ugland (Egde), Linn Therese A.Bjugan (Aust Agder Fylkeskommune), Ash Maurya (Leanstack) og Kristine Ribe- Christensen (Innoventus Sør)

– Enormt lærerikt og inspirerende. Vi har med oss ideer som kan bidra til økt innovasjon og konkurransekraft på Sørlandet, sier forretningsutvikler Kristine Ribe-Christensen i Innoventus Sør.

Hun er nylig hjemkommet fra South-by-Southwest (SXSW), en teknologi- og musikkfestival som hvert år trekker hundretusener av tilreisende fra hele verden til Austin, Texas. SXSW er nesten blitt en personifisering av vertsbyen, som er sterkt voksende, teknologihungrig og bebodd av nesten 1 million mennesker med en gjennomsnittsalder på under 32 år!

– Jeg er imponert over hvordan man kobler byutvikling og næringsutvikling. Austin utstråler energi, positivitet og skapervilje, sier Ribe-Christensen.

Hun reiste til SXSW sammen med en bred delegasjon fra Agder. Blant de 40 sørlendingene i Austin var ordfører Harald Furre i Kristiansand og fylkesvaraordfører Tore Askildsen i Vest-Agder, men også representanter for Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder og en rekke små og mellomstore bedrifter og gründere.

Delagasjon fra Agder på tur til SXSW, Austin.

– Gründerne våre hevdet seg i den internasjonale pitchekonkurransen «International Accelerator» der Rebartek fikk 5. plass og Sharebox fikk 6. plass av totalt 43 selskaper fra hele verden. Bitmesh, Appsense og Intoto fikk også positiv respons, forteller Ribe-Christensen.

Hensikten med å dra til Austin, var å hente inspirasjon og kunnskap fra andre miljøer og bedrifter, å få innsikt i ny teknologi og trender, og å bygge nettverk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Innoventus Sør har de siste årene vært representert på SXSW, og vi har alltid hatt god nytte av å være med. Konferansen har blitt en viktig møteplass som gir perspektiver nødvendig for å forstå utviklingen innen samfunn, kommunikasjon og teknologi, sier Ribe-Christensen.

Et gjennomgående tema på årets konferanse var hvordan mangfold og tverrfaglige samarbeid, sammen med ny teknologi, kan øke innovasjonsgraden og konkurransekraften.

– Flere påpekte at et mangfold av kjønn, etnisitet, alder, kunnskap og fagkompetanse i sum gir økt konkurransekraft. De fant mye sannhet i ordtaket: «If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together», sier Ribe-Christensen.

SXSW trekker hundretusener av tilreisende fra hele verden til Austin, Texas.

Data og personvern var et annet tema som ble bredt belyst, etter at IT-industriens betydning for verdensøkonomien har gjort data til internasjonal storpolitikk.

– Det store spørsmålet er hvem som egentlig eier dataene dine? Eier du dem selv, enten som person eller bedrift – eller ligger eierskapet hos selskapene som samler dataene? Kan selskapene selge dataene dine videre og gjøre butikk ut av dette, uten å få samtykke fra deg? Her virker det som man i EU har kommet et stykket lenger enn andre deler av verden når det gjelder regulering. Vi er definitivt ikke ferdig med å diskutere regulering, trusselbildet og mulighetsrommet som dataøkonomien fører med seg, sier Ribe-Christensen.