Skip to main content

Fokus på kundetilfredshet gir gode resultater

15. aug, 2022
Artikler,
Innoventus Sør

Vi som har vårt daglige virke i Innoventus Sør er drevet av et overordnet ønske om å levere over forventning. Faglig kompetanse, effektivitet og fokus på løsninger er helt avgjørende i samspillet mellom våre ressurspersoner og bedriftene som er tilknyttet inkubatoren. Vår tilnærming overfor den enkelte bedrift er basert på tilgjengelighet og en kontinuerlig behovsavklaring. Vi får stadig gode tilbakemeldinger, men det er likevel spennende og oppløftende å lese resultatene fra den anonyme Kundetilfredsundersøkelsen som publiseres årlig.

Gjennomsnittlig score over nasjonale resultater

Det er SIVA som står for den årlige undersøkelsen, og resultatene for 2021 gir oss mange gode grunner til å være fornøyd med fjorårets innsats. Vi oppnår en gjennomsnittlig score over de nasjonale resultatene, og vi bruker det som inspirasjon til å fortsette med den gode rådgivningen vi leverer hver eneste dag.

Resultater fra Kundetilfredshetsundersøkelsen 21

Gode resultater gir næring til både motivasjon og stolthet

Bedriftene som er i inkubatoren er svært tilfreds med bistanden de får fra Innoventus Sør. Her er vi på høyde med de nasjonale resultatene. Når det gjelder relevansen av det vi leverer ser vi at resultatet er over landsresultatet. Vi tar med oss de gode resultatene videre, og vi gjør alt vi kan for å innfri både ønsker og behov som den enkelte bedrift har også inneværende år.

«Som gründer er det mange ting man ikke er klar over at man bør tenke på. Det er til stor hjelp å ha tilgang på kunnskap og kompetanse som kan støtte og utvide kunnskapsbasen vår. Det har også gjort at jeg ikke føler meg så alene. Det er godt å vite at det finnes noen å spørre».

Anonym gründer

Innoventus Sør leverer tjenester innenfor en lang rekke fagdisipliner

Vårt bidrag innebærer et bredt spekter av bistand som den enkelte bedrift benytter seg av. Vi er veldig glade for resultatene i undersøkelsen, som viser at respondentene rangerer våre tjenester høyere enn gjennomsnittet på landsbasis. Vår bistand innebærer for øvrig utvikling av produkt/tjenester, forretningsplan, markedsstrategi, juridisk hjelp, økonomistyring etc.

Tydelige målsetninger for fremtidens næringsliv

En gründer opplever svært ofte at det er svært mange ting som må håndteres i forbindelse med oppstarten, og de fleste kjenner på utilstrekkelighet i denne fasen. Innoventus Sør er en non-profitt-aktør som har i oppdrag å bidra til å etablere, utvikle og bevare arbeidsplasser i region Agder. I vårt inkubasjonsprogram har vi som målsetning å utvikle fremtidens næringsliv. Dette gjør vi ved å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og ved å gi ny vekst i etablert næringsliv. Overordnet målsetning er å øke den nasjonale verdiskapingen.

«Vi hadde ikke klart og gjennom føre vårt produkt/prosjekt uten støtte/hjelp/rådgiving uten inkubatoren»

Anonym gründer

Vårt kundeløfte gir trygghet for den enkelte gründer

Vårt kundeløfte er tilsvarende tydelig som våre målsetninger; vi skal utgjøre en forskjell ved å utfordre og støtte når nye ideer skal kommersialiseres. Det innebærer at vi skal utgjøre en forskjell ved å tilføre riktig kompetanse og erfaring. Videre skal vi opptre som en utfordrer, ved å tørre å stille vanskelige spørsmål. Til slutt skal vi støtte slik at gründeren lykkes. 

For å sikre en best mulig prosess for den enkelte gründer bidrar vi innenfor et bredt spekter av faglige disipliner.

  • Vi fungerer som en dedikert rådgiver.
  • Vi tilbyr rådgivning og verktøy for økt markeds- og kundeforståelse.
  • Vi innehar et rikt nettverk bestående av ressurspersoner og finansieringsordninger.
  • Vi tilbyr 75% markedsstøtte på relevante tjenester.
  • Vi har attraktive og sentralt plassert kontor- og møtefasiliteter.
  • Vi arrangerer faglige og sosiale kurs og events. 

Hardt arbeid i kombinasjon med smartness gir levedyktige bedrifter

Det kan være fristende å endre overskriften i denne artikkelen til «Gode resultater gir økt kundetilfredshet». For at vi skal lykkes med vårt bidrag til å skape levedyktige bedrifter i landsdelen er vi helt avhengige av gode resultater. Vi ønsker derfor å berømme den enkelte bedrift som er tilknyttet vårt nettverk, først og fremst for at de viser en stayer-evne som virkelig krever sin kvinne/mann. Erfaringen vår er at hardt arbeid i kombinasjon med smartness gir ønsket effekt. Vi er stolt av det laget som til enhver tid er i vår inkubator, og vi er stolte over de gode resultatene som den enkelte bedrift klarer å oppnå.

«God støtte gjennom prosessen, og relevant påkobling av kompetanse i inkubatorens nettverk. Uunnværlig i en start-up med et lite team».

Anonym gründer