Skip to main content

Klimasats – en støtteordning for klima- og omstillingstiltak i kommuner og fylkeskommuner.

6. jan, 2023
Innoventus Sør,
Uncategorized

Klimasats gjør det enda enklere å gjennomføre klima- og omstillingstiltak i kommunen og fylkeskommunen. Støtteordningen åpner også for samarbeid til grønn omstilling med næringslivet og kommunale foretak. Elizabeth Rojas, senior forretningsutvikler hos Innoventus Sør, er engasjert på vegne av Statsforvalteren og Agder fylkeskommune til å hjelpe kommunene i Agder med sine prosjektsøknader.

Miljødirektoratets Klimasatsordning er øremerket med 100 MNOK, i tillegg kan fylkeskommunen hjelpe til med finansiering av prosjektene.  Klimasats skal finansiere klimatiltak som reduserer utslipp av klimagasser på kort og lang sikt. Dette skal bidra til omstillingen mot et lavutslippssamfunn.

Klimasats gir en unik mulighet til alle kommunene i Agder som ønsker å gjennomføre ikke bare klimatiltak, men også utprøvde og innovative prosjekter. Grønn omstilling krever nye tanker, mer bevissthet og ikke minst sirkulære modeller. Jeg håper at flere kommuner i Agder benytter mulighetene som Klimasats gir, og at flere sender flere søknader til Miljødirektoratets Klimasats,

sier Elizabeth Rojas

Her kommer 6 tips for å starte med Klimasatsprosjekt

  1. Finn ut hva som gir de største utslippene i din kommune.
  2. Kartlegg hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere utslippene eller sette i gang omstillingsarbeid. 
  3. Forankre prosjektet i din kommune. Involver ledere og medarbeidere i prosessen, og husk egeninnsats gir uttelling, 600 kr per time.
  4. Koble prosjektet til overordnede planer og strategier, og synliggjør det. Dette er avgjørende for å få gjennomslag hos Miljødirektoratet.
  5. Meld dere på Klimasats-uka.
    • Her vil du få konkrete innspill til videre arbeid og rådgivning til resten av prosessen.
  6. Samarbeid med andre kommuner, kommunale foretak og næringslivet.

Det er ikke komplisert å søke klimasats, og prosjektet må ikke være stort og nyskapende for å legge inn en søknad. Det viktigste man må gjøre er å finne ut er at prosjektet er forankret i din kommune, bidrar til å redusere klimagassutslipp og også til omstilling,

sier Elizabeth Rojas.

Meld deg på Klimasats-uka

Uke 2, fra 9. januar til 13. januar skal Agder Fylkeskommune organisere en hel uke for å inspirere, diskutere og sparke i gang nye ideer og prosjekter til Klimasats – Klimasats-uka. Elizabeth Rojas og fagpersoner fra fylkeskommunen skal være med for guide, gi informasjon og tips for å lettere få gjennomslag på søknadene.

Høres dette spennende eller relevant ut ta kontakt med oss i Innoventus Sør ved Elizabeth Rojas på mail elizabeth.rojas@innoventussor.no eller på telefon 99107415.