Skip to main content

Vil du være med å styrke kompetansenettverket til Innoventus Sør?

9. feb, 2017
Innoventus Sør

Sørlandets næringsliv er i sterk omstilling. Innoventus Sør bidrar til denne omstillingen ved å skape nytt næringsliv og å skape ny vekst i etablert næringsliv. Vår rolle er å kommersialisere forretningsideer med stort vekstpotensial. Vi merker stort påtrykk av nye forretningsideer både fra enkeltpersoner, etablert næringsliv og Universitetet. Innoventus Sør ønsker derfor å forsterke sitt kompetansenettverk. Er du interessert hører vi gjerne fra deg.

  • Du er en tydelig person med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Du har minst 10 års erfaring fra forretnings- og eller markedsutvikling i næringslivet
  • Du har gode kunnskaper om aksjelov, styrearbeid, økonomi og bedriftsledelse
  • Du har god forståelse for markeder, kunder, teknologier og trender
  • Du har kunnskap om moderne forretningsmodeller og lean startup tankegang
  • Du har et godt nettverk innen privat og offentlig virksomhet, gjerne internasjonalt
  • Du er samfunnsengasjert, nysgjerrig og idealistisk
  • Du liker å bidra til at andre lykkes
  • Du er kanskje tidligere leder eller gründer?
  • Du tar kontakt med Innoventus Sør for å høre mer!

Søknad sendes til Post@innoventussor.no, emne: Kompetansenettverk

Vedrørende spørsmål, ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig:

Janne Nilsen

(+47) 95 45 60 25

Janne.Nilsen@innoventussor.no