Skip to main content
kvinnelige grundere

Lys fremtid for kvinnelige entreprenører

Samling av kvinnelige gründere resulterte i Stortingsbesøk, tilbud om gratis nettbutikk og koblinger mellom ungdomsbedrifter og etablerte gründere.

Dagen før kvinnedagen samlet kvinnelige gründere og ungdomsbedrifter seg for å skape flere muligheter for fremtidens gründere.

«En fantastisk dag med oppstart, synliggjøring og fokusering på kompetanse, kreativitet og entreprenørskap. Viktig at stortingsrepresentant Ingunn Foss i næringskomiteen deltok på hele møtet og kom med viktig innspill, kommenterer Wenche Wehus, gründer av The Wave.

Samlingen resulterte i flere koblinger og stor verdi for alle parter. Målet med samlingen var å legge til rette en arena der vi fikk ut konkrete forslag som kan benyttes som verktøy i videre arbeid. Forskning viser at Norge har en av verdens laveste kvinneandeler blant nye entreprenører, kun en av fire er kvinner (Frisch Centre).

«Vi ønsker at fremtidens gründerkultur består av en høyere andel kvinner. Samlingen kartla mange av behovene og perspektivene kvinnelige gründere har, som gir oss stor verdi til videre arbeid», sier Kamilla Sharma, Adm. Dir Innoventus Sør.

Dagen som hovedsakelig besto av en idékafé der aktuelle temaer ble diskutert i grupper, åpnet også opp for nye muligheter for flere av bedriftene. Ungdomsbedrift Ecosound og gründer Wenche Wehus ble invitert til Stortinget av Ingunn Foss for videre samtale om innovasjon og virkemidler.

«Det var interessant å høre hvordan unge og mer etablerte gründere opplever reisen fra ide til produkt», sier Stortingsrepresentant Ingunn Foss, som var tilstede under hele samlingen. «Viktig for meg å få innblikk i og tilbakemelding på hvordan rammebetingelser og virkemidler virker», legger hun til.

Ungdomsbedriften Ecosound fikk tilbud av Monica Hattrem-Berge fra Butikkpikene.no om gratis nettbutikk i ett år, hvis de startet AS. I tillegg ble det skapt koblinger mellom flere av bedriftene, blant annet Ungdomsbedriften Brettspill Sør og Marianne Trollsås Fenger(Leanovasjon).

Les mer om samlingen her.

Hør Aleksander Lien(Ungt Entreprenørskap) og Kamilla Sharma (Innoventus Sør) på radio her.Stortingsrepresentant Ingunn Foss innlegg samling kvinnelige gründere
DSC_1340

DSC_1353

DSC_1351

DSC_1363

 

kvinnelige grundere

Skaper dynamikk mellom mangfold av kvinnelige gründere

7. mars skaper vi dynamikk mellom engasjerte ungdomsbedrifter og erfarende kvinnelige gründere i ulike faser.

Samlingen er arrangert av Innoventus Sør i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, EVA-senteret og Kristiansand Kommune.

Det er ofte overvekt av menn på øvrige gründersamlinger, og kvinnene etterlyses.

«Det skjer mye spennende, men vi har en utfordring med å skape en heiakultur for entreprenørskap. For å bygge gründerkulturen, legger vi til rette for fremtidens entreprenørskapskultur der kvinnene er i større fokus. Vi ønsker derfor å skape koblingen mellom den yngre «Generasjon E» og de modne gründerkvinnene, da de har ulike perspektiver som skaper en god dynamikk. Dette skaper vinn-vinn og engasjerer.», sier Kamilla Sharma (Adm. Dir. Innoventus Sør)

Med ulike «mindset» og erfaringer, blir samlingen lagt opp til å skape en dynamikk der de ulike hodene utfordrer og styrker hverandre.

«Å legge til rette for direkte tilbakemeldinger på tvers av alder og erfaring er viktig – økt grunnleggende forståelse for de unge, men også en form for reverse mentoring’’ for å unngå at alle tenker likt, eller er bundet til inngående kunnskap om bransjer», sier Aleksander Lien, (daglig leder Ungt Entreprenørskap Agder). «Med rask teknologisk utvikling og nye trender bør flere bedrifter vurdere å benytte dette som egen metode i prosesser knyttet til innovasjon og forretningsutvikling», fortsetter Lien.

I tillegg til gründerne kommer Stortingsrepresentant Ingunn Foss for å ta imot innspill og delta i dialog.

Store deler av dagen er lagt opp til aktiv samhandling, der flere aktuelle temaer blir diskutert i grupper mellom deltagerne.

«Responsen for samlingen har vært utelukkende positiv med stort engasjement. Vi gleder oss veldig til å se engasjementet og de forskjellige perspektivene som kommer frem 7. mars», sier Kamilla Sharma (Adm. Dir. Innoventus Sør)

Målet med dynamikken mellom et mangfold av kvinnelige gründere er å skape verdi for de selv og for fremtidens gründere på Agder.

Gründerne som vil være tilstede er bl.a. Sarita Sehjpal (SaritaS), Siri Urdal Bakke (Morild Norway), Annette Skeie Jakobsen (Smartcare), Kari Byklum (aStory), Christine Gulbrandsen (aStory), Wenche Wehus (Nevroflex), Christine(Hoppin), Silje(Hoppin), Marianne Trollsås Fenger(Leanovation), Birgitte Kleivset (Blaude konsonanter), Monica Hatrem Berge(Butikkpikene.no), Magdalena Godek (Virtual Norge), Ane Tollerød Fosse (Tails) Frida Foreland + team, Marie Helene Weydahl + team (Ecosound), Amalie Tonnevold (Brettspillsør)

Arrangementet er fullbooket.

Ønsker du å bli med på samlingen, ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig

Janne Nilsen

Janne.Nilsen@innoventussor.no

95456025

 

 

lyspærer

Søk om midler til studententreprenørskap gjennom forny student

Forskningsrådet lyser ut midler til studententreprenørskap gjennom FORNY StudENT. Utlysningen har løpende søknadsfrist, og neste behandlingsfrist er 3. oktober 2016. FORNY StudENT retter seg mot masterstudenter med en gründer i magen og en kunnskapsbasert idé med kommersielt potensial. I løpet av prosjektperioden skal prosjektet avklare spørsmål knyttet til forretningsmodell, herunder kommersielle, forretningsmessige, konseptuelle og teknologiske aspekter, og det å starte og drifte et bærekraftig selskap. Hvert prosjekt kan maksimalt søke om 1 million kroner. Midlene skal finansiere reelle kostnader i prosjektet for en periode på inntil 12 måneder.

Utlysningen er oppdatert med mer utfyllende forklaring i mal for prosjektbeskrivelse og vurderingskriterier for søknadsvurdering som du finner her.
Søkere anbefales å lese nøye igjennom disse.

Hvorfor FORNY StudENT?
Hovedmålet med FORNY StudENT er å bidra til at flere gründere og nye suksessbedrifter baseres på ideer fra studenter ved norske universiteter og høyskoler. Ordningen skal mobilisere til entreprenørskap blant studentene og synliggjøre at egne ideer og gründerskap er en mulig karrierevei. FORNY StudENT har som ambisjon å bidra til å styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren samt å øke antallet kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge.

Hvem kan søke?
• En eller flere masterstudenter kan søke i samarbeid med universitetet/høyskolen 6 mnd før, eller inntil 12 mnd etter avlagt mastergrad
• Idéen skal basere seg på kunnskap de har fått gjennom studiet e.g. fagkunnskap, forskningsresultater, UH fagmiljøer som de kobler på idéen
• Studentene ønsker å jobbe med realisering av ideen etter avlagt mastergrad
• Studentene har behov for å avklare ytterligere forhold knyttet til kommersielle aspekter, tekniske utfordringer som må løses, kunde-, marked- og risikoforståelse
• Studentene får 1 million kroner til å jobbe videre med prosjektet i ett år og kan dekke:
o E.g. Lønn og personalkostnader (etter avlagt mastergrad), veilednings-, mentor- og rådgivningstjenester, infrastruktur/materiell/utstyr, teknisk og administrativ bistand, andre prosjektutgifter (ikke bedriftsetablering)

Hva skal til for å søke?
• Etablere prosjektteam med prosjektleder
• Avklare eierskapet til idéen
• Forankre prosjektet i et FoU-miljø i UH som har tro på prosjektet og som vil:
o sende inn søknad på vegne av prosjektleder
o delta med en faglig mentor i prosjektet
o bli enige om en avtale angående tilgang til bruk av nødvendig infrastruktur og utstyr
• Knytte til seg en mentor med entreprenørskapskompetanse
• Utforme søknad om StudENT-prosjekt i samarbeid med mentor ved UH

Vurderingskriterier og søknadsskjema.

Hva er Universitet/høyskolen’s rolle?
• Studentene kan utforme søknaden, men UH må godkjenne og sende den inn på vegne av studentene
• UH kan sende inn flere søknader på vegne av flere studentgrupper
• Når UH sender inn en søknad, innebærer det at de anbefaler prosjektet og forplikter seg, dersom prosjektet får innvilget FORNY StudENT-midler, til å:
o delta med en faglig mentor i prosjektet
o gi prosjektet tilgang til bruk av nødvendig infrastruktur, utstyr, arbeidsplass for prosjektleder og -teamet ved behov
o avgi en kort sluttrapport til Forskningsrådet på egen innsats i prosjektet

Hva kan arbeides med?
• å ytterligere bekrefte og verifisere at prosjektets ide kan gjennomføres
• å ytterligere definere kundegrupper til produktet eller tjenesten og avklare hvordan bedriften skal tilnærme seg kundene
• planer for realisering av innovasjonen utover prosjektets varighet, så som
o tekniske utfordringer som må løses
o hvordan skaffe nødvendig kapital
o hvordan eventuell produksjon skal settes opp

FORNY StudENT er en pilot i 2016 som skal bidra til læring både i Forskningsrådet og universitets- og høyskolesektoren om hvordan arbeidet med å fremme studententreprenørskap kan innrettes på en hensiktsmessig og god måte.

Vurderingskriterier og søknadsskjema.