Skip to main content

Lys fremtid for kvinnelige entreprenører

9. mar, 2017
Generasjon E,
Innoventus Sør,
Suksesshistorier

Samling av kvinnelige gründere resulterte i Stortingsbesøk, tilbud om gratis nettbutikk og koblinger mellom ungdomsbedrifter og etablerte gründere.

Dagen før kvinnedagen samlet kvinnelige gründere og ungdomsbedrifter seg for å skape flere muligheter for fremtidens gründere.

«En fantastisk dag med oppstart, synliggjøring og fokusering på kompetanse, kreativitet og entreprenørskap. Viktig at stortingsrepresentant Ingunn Foss i næringskomiteen deltok på hele møtet og kom med viktig innspill, kommenterer Wenche Wehus, gründer av The Wave.

Samlingen resulterte i flere koblinger og stor verdi for alle parter. Målet med samlingen var å legge til rette en arena der vi fikk ut konkrete forslag som kan benyttes som verktøy i videre arbeid. Forskning viser at Norge har en av verdens laveste kvinneandeler blant nye entreprenører, kun en av fire er kvinner (Frisch Centre).

«Vi ønsker at fremtidens gründerkultur består av en høyere andel kvinner. Samlingen kartla mange av behovene og perspektivene kvinnelige gründere har, som gir oss stor verdi til videre arbeid», sier Kamilla Sharma, Adm. Dir Innoventus Sør.

Dagen som hovedsakelig besto av en idékafé der aktuelle temaer ble diskutert i grupper, åpnet også opp for nye muligheter for flere av bedriftene. Ungdomsbedrift Ecosound og gründer Wenche Wehus ble invitert til Stortinget av Ingunn Foss for videre samtale om innovasjon og virkemidler.

«Det var interessant å høre hvordan unge og mer etablerte gründere opplever reisen fra ide til produkt», sier Stortingsrepresentant Ingunn Foss, som var tilstede under hele samlingen. «Viktig for meg å få innblikk i og tilbakemelding på hvordan rammebetingelser og virkemidler virker», legger hun til.

Ungdomsbedriften Ecosound fikk tilbud av Monica Hattrem-Berge fra Butikkpikene.no om gratis nettbutikk i ett år, hvis de startet AS. I tillegg ble det skapt koblinger mellom flere av bedriftene, blant annet Ungdomsbedriften Brettspill Sør og Marianne Trollsås Fenger(Leanovasjon).

Les mer om samlingen her.

Hør Aleksander Lien(Ungt Entreprenørskap) og Kamilla Sharma (Innoventus Sør) på radio her.Stortingsrepresentant Ingunn Foss innlegg samling kvinnelige gründere
DSC_1340

DSC_1353

DSC_1351

DSC_1363