Skip to main content

Onsagers ny IPR-partner for Innoventus Sør

10. feb, 2017
Innoventus Sør,
Samarbeidspartner,
Startups

Onsagers er valgt som Innoventus Sørs samarbeidspartner for patent- og IPR-tjenester. I 2016 ble det sendt inn 13 patentsøknader fra Innoventus Sørs inkubatorbedrifter.

«Samarbeidsavtalen med Onsagers styrker vårt tilbud til inkubatorbedriftene. Gjennom avtalen får våre oppstartbedrifter tilgang til et av Norges mest kompetente patentbyråer. Dette gir trygghet for at forretningsideene blir forsvarlig beskyttet og fulgt opp. Samtidig er avtalen økonomisk gunstig for oppstartbedriftene», påpeker Petter Amundsen, inkubatorleder i Innoventus Sør. «Samarbeidet har fungert et halvt års tid og vi er svært fornøyd med den service og oppfølging vi har fått fra Onsagers», fortsetter Petter.

Med rådgivning innen IP-strategi, med blant annet patent-, varemerke- og designbeskyttelse bidrar Onsagers til at norske kunnskapsbedrifter etablerer og håndhever sine rettigheter i inn- og utland. Gjennom å ta eierskap til de immaterielle verdiene sikrer bedriftene seg et viktig grunnlag for fremtidig tilgang på kapital og muligheter for samarbeid. Onsagers består av et tverrfaglig bransjeteam på 24 ingeniører og 10 juridiske rådgivere. Kombinasjonen av deres kompetanse, faglige bakgrunn, brede arbeidserfaring og nettverk i det norske næringslivet resulterer i en sterk samarbeidspartner som er blant de beste innen sitt fagfelt.

«Vi er opptatt av å etablere gode og langsiktige kundeforhold, og gjennom vår strategiske tilnærming skal vi sikre de immaterielle verdiene som skaper de beste forretningsmessige forutsetningene for kunden. For å kunne gjøre en god jobb som patentrådgiver må man ha en inngående forståelse av hvordan «ting er skrudd sammen», både rent teknisk og forretningsmessig ute i praksis. Det er også viktig å ha en kostnadseffektiv tilnærming til å sikre bedriftenes immaterielle verdier, særlig i den tidlige fasen av bedriftens liv. Bedriftene vi har vært i kontakt med hos Innoventus Sør er veldig spennende å jobbe med, da de er godt organisert, kompetente og har god driv», sier patentrådgiver Anne Johnsen i Onsagers.