Geir Olav Gyland(WPSystems) og Vegar Kristensen (Innoventus Sør)
, ,

Nytt selskap i Inkubatoren - WPSystems AS

Wireless Power Systems AS skal være en leverandør av systemer basert på trådløs overføring av energi. Selskapet har utviklet en teknisk løsning som skal produktifiseres og selges i høyt volum. Idéen oppsto over en lang periode med…
Mechatronics Innovation Lab
, , ,

Samarbeid med Mechatronics Innovation Lab styrker infrastruktur for innovasjon

Innoventus Sør og Mechatronics Innovation Lab (MIL) skrev nylig samarbeidsavtale for å legge til rette for utvikling og kommersialisering av nye produkt- og forretningsidéer. Aktiviteter innen FoU, innovasjon, eksperimentell utvikling, teknologidemonstrasjoner…
Makerspace og Innoventus Sør samarbeider
, ,

Samarbeid med Makerspace Norway gir nye muligheter for prototyper og produktutvikling

Makerspace Norway og Innoventus Sør har inngått samarbeidsavtale for å styrke bedrifters aktiviteter, blant annet innenfor MVP (Minimum Viable Product), prototyper og forretningsutvikling. "Vi ser at noen av bedriftene vi jobber med har…
Bilde av person
, ,

Søker din bedrift nye markedsområder?

Bedrifter som ikke utfordrer seg selv, blir utfordret av andre. Til et pilotprosjekt søker Innoventus Sør bedrift som ønsker å se etter nye markedsområder som kan gi konkurransefortrinn. Sammen med ThunderWave utfordrer vi bedriften og…
illustrasjon forskning
, ,

Søk om finansiering til verifisering av forskningsresultater (FORNY2020)

Forskere på Sørlandet har muligheten til å søke finansiering til forskningsprosjekter med et kommersielt potensial fra Norges Forskningsråd med hjelp fra Innoventus Sør. Som kommersialiseringsaktør kan vi bistå med mye mer enn forretningsutvikling,…
Innoventus Sør gjengen

Nytt styre styrker Innoventus Sør

Det nye styret har fått ny styreleder og tre nye styremedlemmer. Alle representerer innovasjonsmiljøet på Agder og er med å styrke selskapet i videre vekst. Thor Arne Håverstad, styreleder (Adm. Dir. i Teknova) Anne Torunn Hvideberg…