Skip to main content

Stikkord: investor

Vi er i gang – Første samling med investornettverket på Agder

En gjeng investorer, gründere og støtteapparat var torsdag 25. januar samlet i kontorene til Business Region Kristiansand for å snakke om temaet investeringer for tidligfase-bedrifter på Agder.

«Denne samlingen markerer starten for et miljø hvor investorer på Agder kan møtes for å dele kunnskap, risiko og gjøre investeringer sammen» sier Christopher Krohn, ansvarlig for kapitalnettverket til Innoventus Sør.

Vanskelig å finne investorer på Agder

Som inkubator hjelper vi i Innoventus Sør ambisiøse oppstarter med å lykkes. At du bringer noe vesentlig nytt til markedet er et krav for å bli medlem hos oss. Som følge av dette kvalifiserer de aller fleste til å motta støtte fra Innovasjon Norge. For å utløse slike midler må man tilføre selskapet tilsvarende den summen man søker i «frisk» egenkapital, ofte kalt matching-kapital.

Offentlige virkemidler skal være risikoavlastende, og funksjonen til matching-kapital er å sørge for at det offentlige ikke er de eneste som tar finansiell risiko i slike prosjekter. I resten av landet har man ofte miljøer å oppsøke for å møte investorer som vil satse og være med på reisen. På Agder er det mye vanskeligere. Det finnes bare noen utvalgte aktører som er kjent for å gjøre investeringer i oppstartselskaper her, og utfordringen er at de fleste av disse går inn på et senere steg i gründerreisen. Som et resultat må oppstartselskaper som får innvilget offentlig støtte enten stille med kapitalen selv, eller som flere av våre medlemmer måtte gjøre i fjor; finne investorer utenfor regionen.

Færre investeringer enn resten av landet

I løpet av 2023 har vi i samarbeid med Business Region Kristiansand gjennomført et prosjekt med formål om å kartlegge miljøet for tidligfase-investeringer på Agder. I kartleggingen har vi snakket med en rekke aktører som har gjort, eller har vist interesser for å gjøre, investeringer i tidligfase-selskap. Tidligfase-selskap er i kartleggingen definert som bedrifter under 5 år med mindre enn 2 millioner i omsetning.

Resultatene er ikke overraskende at aktiviteten er svært lav i forhold til andre landsdeler.

«Helt avgjørende for at selskapet ble noe av»

Vi i Innoventus Sør mener at dette er hovedårsaken til at det ikke finnes flere gründersuksesser med utspring fra Agder. Kun tre av ti oppstarter lever etter fem år. Hvor mange av disse som vokser seg ordentlig store er uvisst, men det vi vet er at å skape de virkelig store suksessene er et «volum-game».

Enormt mange må tørre å prøve for at noen få utvalgte skal lykkes med ambisjonene sine.

Flere av medlemmene våre forteller at å søke og finne en investor man har god kjemi med, er den mest utfordrende delen av å bygge selskapet sitt. Samtidig sier de som finner en investor at «Investeringen var helt avgjørende for at selskapet ble noe av».

Da er det kanskje ikke så rart at vi mangler de virkelig store suksessene med utspring fra Agder de siste årene?

Positive trender

Heldigvis ser vi positive trender i markedet. Det er flere som tør å satse. Vi vurderte i 2023 flere idéer enn i 2022, og markerte sensommeren med full inkubator for første gang i selskapets historie. Det er kult. Likevel er det bekymringsverdig å se at flere og flere av disse får en brems i utviklingen når de må søke etter matching-kapital.

Det er dette vi skal gjøre noe med.

Et miljø for tidligfase-investorer på Agder

Samlingen 25. januar markerte startskuddet for et tiltak som vil bidra for å gjøre det enklere å finne matching-kapital.

Gjennom kartleggingen nevnt tidligere, snakket vi med flere som ønsker å gjøre flere investeringer i denne typen selskap. De har forsøkt før, men selskapene er sjeldent godt nok forberedt. De ønsker også noen å sparre og dele risiko med. Dette er akkurat det vi etablerer et miljø for. Per nå er det 10 investorer med i nettverket.

Vi er endelig i gang, og tar løpende samtaler med de som ønsker å være med å skape flere suksesser fra Agder.

Nysgjerrig? Trykk på knappen under, så tar vi en uforpliktende prat for å se om dette er noe for deg.

Investor Ready

For å bygge et levedyktig selskap trengs både kompetanse og kapital. Kapital er en av de avgjørende faktorene for å kunne satse fullt og helt som gründer. Offentlige tilskudd strekker ofte ikke til i det lange løp, derfor må de fleste gründere hente privat kapital. Investor Ready er et omfattende kurs for deg som vil lære mer om det å klargjøre selskapet ditt for investorer, og som har behov for å hente inn kapital til selskapet ditt for å få høy nok fart på utviklingen frem til marked.  Investor Ready er et tilbud til inkubatormedlemmer hos Innoventus Sør. Programmet kjøres i samarbeid med Ketil Wig.

Foredragsholder

Ketil Wig

Ketil Wig er brennende opptatt av gode strategier for å lykkes med forretningsidéer. Han jobber som foredragsholder, mentor for oppstartsselskaper, er engleinvestor og foreleser i masterprogram på NMBU innen corporate strategy og M&A. Tidligere har han jobbet for kjente selskaper som Deloitte, McKinsey & Co og KPMG. Han har også bygget og solgt eget selskap. 

Innhold i Investor Ready

Programmet kjøres digitalt med mulighet for fysisk samling i våre lokaler og går over fire samlinger.  Det legges i tillegg opp til 3 pitchesamlinger. Disse pitchesamlingene er obligatoriske for dem som ønsker å pitche under Pitch Party Sør i juni.  

I Investor Ready akseleratoren vil du lære om: 

 • Utviklingsfasene for et oppstartsselskap 
 • Viktigheten av en vanntett strategi  
 • Investorers kriterier og turn-offs 
 • Fokus på å løse problemet og hvorfor 
 • The “value ratio” – hvilken pris skal du selge for? 
 • Hvordan bevise at løsningen din løser et problem noen vil betale for – overbevisende kommunikasjon.  
 • Ulike typer investorpresentasjoner  
 • Betydningen av et “ja” 
 • Utvikle finansieringsplan  
 • Ulike begreper og betydningen av de  
 • Investorplan  

Målet med programmet er å gi deg større innsikt i investorprosessen, investorstrategi og grunnlag for å gjøre selskapet ditt klart til å hente investorkapital.  

Samlinger:  

Tirsdag,
30. januar

Tirsdag,
5. mars

Tirsdag,
30. april

Tirsdag,
21. mai

I tillegg vil det gjennomføres to pitchtreninger i forkant av Pitch Party Sør, som en forutsetning for å kunne pitche under arrangementet i juni.


Programansvarlig  

Runar Brøvig  

Runar@innoventussor.no  


Trond Riiber Knudsen på Pitch Party Sør i Kristiansand

Sørlandet skjuler juveler

«Dere har skjulte juveler hos dere på Sørlandet», sa Norges mest profilerte engleinvestor Trond Riiber Knudsen, da han nylig besøkte Kristiansand i sommer.

Debattinnlegget ble først publisert i Fedrelandsvennen 5.oktober 2023.

Knudsen refererte til oppstartsselskapene som pitchet for ham under South Pitch Party. Disse skjulte juvelene er det for få som kjenner til, og de representerer store muligheter for den rette investoren.

I Innoventus Sør jobber vi med flere titalls spennende oppstartsselskaper hvert år. Felles for disse er at de representerer et svært stort potensial i form av verdiutvikling og nye arbeidsplasser, innen områder som energiproduksjon, kunstig intelligens, software, helseteknologi, m.m.

Disse oppstartsselskapene skal gjennom en rekke ulike faser på veien til suksess. De skal identifisere et kundesegment, problem og så avdekke om problemet de ønsker å løse faktisk er viktig nok for sluttkunden. De skal gjerne utvikle en prototype og så verifisere at den foreslåtte løsningen på problemet er så god at noen er villige til å kjøpe den. Ofte må man gjøre dette flere ganger før man finner en vinnende formel.

For mange oppstarter stopper det allerede her. Løpet fra en beskrevet løsning til en prototype krever ofte mer enn innsats og vilje fra gründeren. Det krever kapital. En liten slump penger for å ta noe fra idé, til noe håndfast som kan selges til en potensiell kunde.

I Norge er vi heldige som har et virkemiddelapparat som kan bidra, og for noen er dette nok til å komme hele veien til et salgbart produkt. Andre er helt avhengig av at noen er villig til å satse på at den foreslåtte løsningen er så genial som gründeren påstår.

Alle oppstartsselskaper er avhengig av kapital, i en eller annen form, for å lykkes. De skal gjerne hente investorkapital 4-6 ganger over de i gjennomsnitt 8 årene det tar å skape en suksess. En juvel.

Det starter ofte med engleinvestorer som går tidlig inn i selskapene. De blir nevnt som engler fordi de er villige til å ta en urasjonelt høy risiko for å bidra til at flere juveler får se dagens lys. Dette er ikke investoren i dress som vurderer investeringer på flere millioner fra kontoret sitt i toppetasjen på Aker Brygge. Dette er helt vanlige folk som ønsker å involvere seg i selskaper de virkelig tror på. Størrelsen på investeringene er også helt forskjellig. De er på alt fra 10.000 til 250.000 kroner og kommer ofte i en kombinasjon av penger og kompetanse, eller det som kalles «smarte penger».

Ved høy risiko er også mulighetene for avkastning stor. Trond Riiber Knudsen har som mål at hver krone investert skal gi 100 kroner tilbake. Venture-kapital, som kommer inn når deler av risikoen allerede er tatt ut, forventer minimum 10 kroner tilbake per krone investert.

Grunnen til disse tilsynelatende høye avkastningskravene er at flere oppstartsselskaper dessverre ikke lykkes. De som blir en juvel må veie opp for alle de som ikke ble det.

Det offentlige stiller også opp i tidlig fase, med både kapital og kompetanse, og støtter gjerne selskapene i tiden før profesjonelle investorer er interessert. Innoventus Sør er en av disse aktørene. Vi jobber med de skjulte juvelene. Vi hjelper dem å redusere risikoen for at ting går galt, bidrar til fremdrift og sørger for at tillit oppnås hos investorene, slik at disse vil investere og sørge for rask vekst og nye arbeidsplasser i bedriftene.

Vi ser et stort behov for å styrke miljøet for tidligfase-kapital på Sørlandet.

Vil du bli kjent med våre juveler?

Beehive Project AS teamer opp med SolidRock etter Innoventus Sør sitt akseleratorprogram

I vår startet Innoventus Sør et Investor Readiness Akseleratorprogram. Målet med programmet er å hjelpe oppstartsbedrifter med å hente inn kapital og tiltrekke investorer til Agder. Akseleratorprogrammet er en del av Innoventus Sørs nye satsinger, og er en del av vårt eget inkubasjonsprogram.

Det var 15 bedrifter som ble med i akseleratorprogrammet, og den 6.juni gjennomførte vi et avslutningsarrangement – Pitch Party Sør hvor alle deltakerne kunne pitche egen forretningside. Denne dagen viste oppstartsbedriftene hvor flinke de hadde blitt til å pitche og ikke minst til å gjøre seg attraktive for investorer. Kvaliteten på pitchene var meget bra, og det var mange som ble overrasket over det høye nivået som oppstartsbedriftene i Innoventus Sørs akseleratorprogram har. SolidRock v/ Harald Østerberg (daglig leder) annonserte før Pitch Party at de ville investere 100.000 kr i vinneren av Innoventus Sør sitt akseleratorprogram.

Cirka 20 investorer ble invitert til Pitch Party og det var også mange relevante aktører fra virkemiddelapparatet i Agder. Som et resultat av gjennomføringen av akseleratorprogrammet, fikk 4 bedrifter investeringsmidler fra forskjellige investorer.

Bli bedre kjent med vinneren av Innoventus Sørs nye akseleratorprogram: Beehive Project AS

Beehive Project AS har en spennende og innovativ forretningside som vil optimalisere barnehagers interne ressurser ved å styrke de ansatte og øke sikkerheten for barna. Christian Johannessen, gründeren av Beehive Project AS og daglig leder, kom med ideen om Beehive etter å ha jobbet og fått innsikt i en del utfordringer hos en barnehage.

«Da jeg jobbet som barnehageansatt, opplevde jeg flere utfordringer knyttet til barnas trygghet. Jeg opplevde mye stress da vi var på tur, og så at jeg brukte mye av min tid til å telle antall barn. Da jeg sluttet med denne jobben, bestemte jeg meg for å jobbe med å fornye og styrke barnehagens rutiner. I Norge finnes det et alarmerende antall episoder der barn har forsvunnet fra barnehagen på tur. Tellerutiner på tur er ikke tilstrekkelig til å identifisere forvunnede barn tidsnok til å unngå farlige situasjoner. Dette er et meget viktig samfunnsproblem som jeg ville løse og jobbe med» – sier Christian Johannessen.

«Beehive Project AS har utviklet en digital løsning enhver barnehage kan implementere for å styrke de ansattes kontroll, foreldrenes tillit og barnas trygghet»– sier Andreas Madsen – markedsansvarlig i Beehive Project AS. «Løsningen vi jobber med vil føre til at barnehagenes ansatte får 91% av tiden sammen med barna, i kontrast til at 50 % blir brukt på telling og leting i dag. Vår løsning skal redusere «forsvinningstiden» for barna fra opp mot 2 timer til noen få sekunder. Dette er vi kjempefornøyde med», forteller Andreas Madsen.

«Beehive Project opererer i dag i Agder, men vi skal levere til barnehagesektoren i hele Norge. Vi har allerede utført en vellykket pilot hos en av Norges største private barnehagekjeder, Espira, og vi gleder oss til å utvikle konseptet vårt videre» – sier Andreas Madsen.

Christian Johannesen og Andreas Madsen fra Beehive Project AS får investering fra Solid Rock.
Christian Johannessen og Andreas Madsen på scenen under Pitch Party Sør hvor de får tildelt investering fra SolidRock.

Beehive Project vant investeringsmidlene fra SolidRock og fikk en større emisjon enn forventet!

Beehive vant første runde av Innoventus Sørs akseleratorprogram og fikk 150.000 fra SolidRock – 50.000 kr mer enn opprinnelig planlagt.

«Midlene vi har fått fra SolidRock er en viktig annerkjennelse, og betyr utrolig mye for oss. Disse midlene har nemlig ført til 150.000 Kr fra en annen investor. Planen nå er å bruke alle disse midlene til å søke oppstartstilskudd (fase 2) fra Innovasjon Norge. Søknaden er allerede sendt, og vi venter spente på svar fra Innovasjon Norge. Vi jobber meget målrettet for å videreutvikle hardware og software slik at vi kan bevege oss fra utviklingsfase til kommersialiseringsfase» – forteller både Christian Johannessen og Andreas Madsen.

Spennende møte med Harald Østerberg – daglig leder av SolidRock AS, bidro til en større investering og en spennende avtale for videre samarbeid!

Christian Johannesen viser Harald Østerberg produktet de har utviklet for å hjelpe barnehager.
Christian Johannessen (t.h.) viser frem produktet Beehive Project har utviklet til Harald Østerberg (t.v.), daglig leder i SolidRock.

Rett etter Pitch Party, kom både Christian Johannessen og Andreas Madsen på besøk til SolidRocks lokaler for å bli bedre kjent med Harald Østerberg. Christian og Andreas presenterte videre Beehive Project, og fortalte om de spennende og ambisiøse planene de har for fremtiden.

Harald Østerberg fikk en bekreftelse på magefølelsen han hadde da han hørte på Christian og Andreas på Innoventus Sørs Pitch Party.

«Jeg bestemte å investere i Beehive Project fordi vi investerer i IT selskaper som har flinke, solide og ambisiøse grundere i teamet. Vi vet at oppstartsbedrifter har utfordringer med å få finansiering i en startsfase, og derfor ville vi være med å støtte Beehive Project» – sier Harald Østerberg. «Jeg mener at vi i SolidRock har både kompetanse og relevant erfaring som kan bidra til å videreutvikle Beehive Project. Jeg er kjempespent, og jeg gleder meg til å støtte og følge opp Beehive Project.»

Innoventus Sørs andre akseleratorprogram starter igjen 5.september!

Etter så mange positive tilbakemeldinger og resultater, ønsker vi i Innoventus Sør å gjennomføre et nytt akseleratorprogram allerede i september. Akseleratorprogrammet vil styrke oppstartsselskaper med å lykkes på vei til kommersialisering i markedet.

«Skal vi bygge gode virksomheter på Agder er vi avhengige av risikovillig kapital som fokuserer på tidligfaseselskaper. Ikke bare offentlige støtteordninger, men også privat kapital. Akseleratorprogrammet og Pitch Party Sør som ble gjennomført i vår er et steg på veien for å koble gründere tettere med investormiljøet. Det er gøy å se at dette har resultert i flere investeringer og pågående prosesser, og vi ser frem til å fortsette dette arbeidet. Spesielt gøy er det også å se aktører som SolidRock er med og tar ansvar» – forteller Lars Andreas Grønningsæter Aglen – administrerende direktør hos Innoventus Sør

Har du en innovativ forretningside? Ønsker du å øke sannsynligheten for å lykkes som gründer? Bli bedre kjent med Innoventus Sørs inkubasjonsprogram her: Høstens inkubasjonsprogram – Innoventus sør (innoventussor.no)

Workshopsserie i kapitalinnhenting

De fleste oppstarts- og vekstselskaper har behov for å hente privat kapital- og eller tiltrekke seg offentlig kapital. For mange er dette et nytt og krevende område som en ikke helt vet hvordan en skal angripe. Hensikten med workshopserien er å gjøre deltakerne klar til å hente ekstern kapital.

Innhold

Gjennom denne workshopserien på fem samlinger à 2-3
timer høsten 2023 vil du som deltaker få hjelp til og bli
trygg på følgende:

 • Hvordan skal jeg verdsette selskapet mitt?
 • Hvor mye eierskap må jeg gi fra meg når jeg skal hente
  kapital flere ganger?
 • Hvilken informasjon trenger investoren og når?
 • Hvordan skal investorpresentasjonen se ut?
 • Hvordan finner jeg riktig investor?
 • Hva skal til for at jeg får offentlig støtte?
 • Hvordan får jeg investorkapitalen inn i selskapet – hvilke
  dokumenter trenger jeg og hvordan ser disse ut?
 • Hvordan tenker investoren?
 • Hvordan vurderer investorer helt konkret min/vår case?

For hvem?

 • Deg som ikke har hentet kapital før eller er utrygg på prosessen.
 • Selskaper som har hentet kapital fra famille / venner og nå ønsker å hente kapital fra eksterne.
 • Deg som går med en idé og lurer på å starte opp, men trenger kapital for å ta steget.

Kursholder

Atle Riskedal, Vekstpartner

Workshopserien vil holdes av Atle Riskedal som bruker det meste av sin tid til å investere i oppstartsselskaper gjennom Lokalkapital Jæren og StartUp Invest.


Han er lidenskapelig opptatt av å hjelpe selskaper å bli modne nok til å hente den første runden med kapital.

Arrangør

Runar Brøvig, Innoventus Sør

Innoventus Sør vurderer over 200 ideer pr år og jobber med til enhver tid rundt 25 innovative vekstselskaper. Til disse selskapene henter vi flere titallsmillioner kroner i kapital.


Runar Brøvig har jobbet med innovative oppstartsselskaper i 8 år og brenner for å skape vekstselskaper på Agder.