Skip to main content

Stikkord: grunder på agder

Bærekraft som konkurransefortrinn for startups på agendaen!

Arrangementet «Bærekraft som konkurransefortrinn for startups» gikk av stabelen med rekordoppmøte av Innoventus Sør sine inkubatorselskaper! Her var det et tydelig felles ønske fra bedriftene om å lære hvordan de kan bygge konkurransedyktige og bærekraftige selskap tilpasset fremtiden.

For å øke verdiskaping og konkurransekraft i fremtiden, må bedrifter jobbe aktivt med bærekraftige forretningsmodeller. Bærekraft er et diffust begrep for flere, og mange bruker dette begrepet uten å virkelig forstå hva det betyr og innebærer. Målet med seminaret var å gjøre betydningen av bærekraft konkret og relevant for inkubatorbedriftene hos oss. Dette resulterte i et yrende engasjement, som vi er stolte av å ha bragt frem i samarbeid med Innovasjon Norge, Trond Moi og Nysnø.

«Vi i Nysnø leter etter selskaper med en ambisiøs og dyktig ledelse samt en klar fremtidsplan for å utvikle klimavennlig teknologi og løsninger. Vi gjør grundige analyser av selskapet, teknologi, markedet og konkurrenter før vi investerer» – sier Investment Manager, Paal Rogdeberg hos Nysnø Klimainvesteringer. Rogdeberg ga innsikt i hvordan et investeringsselskap som Nysnø i praksis vurderer en investeringsmulighet tidlig i prosessen.

Pål Rogdeberg deler Nysnø Klimainvesteringer sine vurderinger ved investering.
Elizabeth Rojas fra Innoventus Sør, Trond Moi fra Hos Moi og Ellen Saltermark fra Innovasjon Norge har alle fortalt om hvordan startupene kan bruke bærekraft som konkurransefortrinn.
Elizabeth Rojas, Trond Moi og Ellen Saltermark

I seminaret ble bedriftene presentert for hvordan de kan bruke bærekraft som et konkurransefortrinn. Et av temaene var fordeler med å ta aktive og bevisste valg i forhold til de tre dimensjonene av bærekraft for egen bedrift, samfunnet og miljøet. Videre viste vi hva bærekraftige forretningsmodeller og trippel bunnlinje er og betyr i praksis.

Tenk utover den økonomiske bunnlinjen når du bygger forretningsmodell

Elizabeth Rojas – senior forretningsutvikler og bærekraft ansvarlig hos oss, presenterte en utvidet versjon av Business Model Canvas som vi i Innoventus Sør har laget, som inkluderer perspektivene problem, løsning og interessenter. Dette bidrar til at oppstartsbedriftene kan tenke mer helhetlig når de arbeider med sin forretningsmodell. Selskapene vil ikke være konkurransedyktige dersom de tilbyr løsninger som skaper flere problemer for samfunnet eller miljøet.

I lys av alle bærekraftutfordringer samfunnet står overfor, må alle oppstartsbedrifter jobbe med å finne helt nye og revolusjonerende måter å skape, levere og kapre verdier på som er positive for både samfunnet, miljøet og økonomien – sier Elizabeth Rojas.

Trond Moi understreker også viktigheten av dette i driften av restauranten Hos Moi, «Vi jobber for å lage nydelig mat som skaper matglede slik at folk spiser opp maten». Det dreier seg om å legge sjelen i det man gjør! Jeg investerer og setter fokus på både ansatte og råvarer. På denne måten leverer vi en unik service og opplevelser som kundene setter pris på. Dette har uten tvil styrket selskapets bunnlinje. «Å satse på flinke ansatte og passe på at de lærer og har det godt, hjelper meg til å ha førnøyde kunder».

«Det som inspirerte meg mest, var å lære mer om trippel bunnlinje. Jeg har hørt om dette konseptet før, men har ikke tatt meg tid til å gå i dybden av temaet, før dette arrangementet. Jeg syntes også at det var interessant å høre Trond Moi sin vinkling på dette: man må først og fremst ha det godt med seg selv, så de rundt seg, før man kan produsere noe skikkelig bra for kundene sine. Bærekraft er kjempeviktig om man skal bygge bedrift i dag», forteller Sven Bokn fra inkubatorselskapet Senaible.

Hvorfor blir bærekraftige forretningsmodeller viktig fremover?

Elizabeth Rojas oppsummerer med følgende punkter:

 1. Kjøpesterke forbrukere etterspør bærekraftige produkter, og at de produseres i tråd med høye etiske standarder.
 2. Store selskaper og offentlige virksomheter vil i økende grad ønske å kjøpe bærekraftige produkter.
 3. Bedrifter vil oppleve at investorer og långivere i økende grad tester forretningsmodeller mot klimarisiko og hvordan de tar samfunnsansvar.
 4. Fremtidens arbeidstakere ønsker å jobbe for bedrifter som bidrar til å løse vår tids største utfordringer.
 5. Bærekraftige forretningsmodeller er mer enn et etisk spørsmål. Det er et spørsmål om inntjening og overlevelse også.

Kundenes forventninger, lovgivning og krav fra myndighetene

Kunder i dag forventer mer enn bare gode produkter og tjenester. De ønsker nemlig å støtte bedrifter som tar ansvar for sin innvirkning på miljøet og samfunnet. Ved å prioritere bærekraft, kan oppstartsbedrifter tiltrekke seg og beholde bevisste og lojale kunder. Regjeringer over hele verden strammer inn lovgivningen rundt klima-, miljø- og menneskerettighetsspørsmål. Oppstartsbedrifter som tar hensyn til bærekraft fra begynnelsen, vil være bedre rustet til å møte disse kravene.

Siv Kristiansen og teamet, fra inkubatorselskapet Day of Week, legger ned mye arbeid i utvikle et bærekraftig matsystem. «Mat utgjør en stor samfunnsutfordring, det gjør vi i Day of Week noe med. Vi benytter teknologi, og høy kvalitetsdata i utvikling av et smart, bærekraftig og smakfullt matfat. Det er avgjørende for å forstå matens impact. For oss er bærekraftig utvikling helt sentralt. Vi ønsker å skape en arbeidskultur, hvor teamet har et driv for å bidra til bærekraftig utvikling. Vi jobber med systemendring som skal bidra til sosiale forhold – helse og kunnskap om mat, lønnsomhet for produsenter, bærekraftig bruk av naturresurser og redusert CO2 blant annet. Vår egen ESG er noe vi også jobber bevisst med. Bruk av data og Ai krever energi – og hvordan kan bidra til at gjenbruksvarme igjen benyttes til produksjon av matvarer vi i dag importerer. Samtidig være en pådriver for innovasjon innen emballasje og logistikk», forteller Siv. 

Ellen Saltermark presenterer tilskuddsordningene til Innovasjon Norge Agder

Ellen Saltermark, innovasjonsrådgiver og bærekraftskontakt i Innovasjon Norge, presenterte EUs Taksonomi, krav og muligheter for oppstartsselskaper ved finansiell støtte, prioriteringer og bærekraftkrav. For å motta tjenester fra Innovasjon Norge, må bedriftene ha et bevisst forhold til egen bærekraftrisiko og oppfylle forventninger til ansvarlig næringsliv. «Vi prioriterer prosjekter som bidrar til å skape miljø- og samfunnseffekt, og har et internasjonalt potensial.»

Elizabeth Rojas konkluderte innlegget sitt med følgende: Tenker dere ikke på alle de 3 dimensjonene av bærekraft, blir dere mindre lønnsomme, færre vil investere hos dere og dere blir utkonkurrert! Virksomheter som overlever i fremtiden, er de som tar bærekraft på alvor og handler!

AI-generert bilde av Rakett

TAKEOFF

Dato: 1. februar 2024

Sted: Kristiansand

Søknadsfrist: 20. januar 24

Er du klar for å sette deg i førersetet og satse på gründerdrømmen? Takeoff er for deg som står på startstreken til å starte eget selskap, er sulten på å skape positive forandringer, ambisiøs og har en innovativ idé. Du vil utvikle idéen din sammen med andre gründere, erfarne forretningsutviklere og har behov for hjelp til å utvikle eget selskap.

På åtte uker vil du arbeide intensivt med eget case, dele erfaringer med andre gründere og få veiledning fra forretningsutviklere og eksperter.

I Takeoff lærer vi deg å bygge den mest optimale grunnmuren spesielt for ditt selskap, kartlegge eksisterende omgivelser, og sørger for at raketten kan ta av med best mulig forutsetninger.

Takeoff – for gründere som vil satse og vokse

Programmet inneholder workshops og en-til-en-møter:

 • Markedsinnsikt
 • Definisjon av problem
 • Utvikling av løsning
 • Bærekraftig forretningsmodellering
 • Konkurrentanalyse
 • Utvikling av eget konsept
 • Sette mål og struktur
 • Marked- og kundesegmentering
 • Innføring i offentlige tilskuddsordninger
 • Selskapsrett
 • + støtte til egne problemstillinger

Programmet består av 5 samlinger og 3 individuelle møter i løpet av åtte uker, med oppgaver mellom hvert møte. Dette er en mulighet for deg til å teste om din idé er ønsket av markedet og kickstarte din gründerreise i trygge omgivelser.

I Takeoff støtter og utfordrer vi deg gjennom barrierer for å lykkes i oppstartsfasen av eget selskap.

Viktige datoer

20. januar 2024

Søknadsfrist

1. februar 2024

Oppstart

I tillegg får du

 • Personlig forretningsutvikler
 • Tilgang på drop-in kontor
 • Innoventus Sør sitt nettverk
 • Bli en del av et yrende gründermiljø
 • Delta på gründeraktiviteter
 • Rådgivning fra patentrådgiver

Pris: 6000 kr eks. moms.

Takeoff er for deg som står på startstreken til å starte eget selskap og trenger å gjøre markedsavklaring. Programmet danner grunnlag for videre opptak til kommersialiseringsfasen hos Innoventus Sør. Bli med når startskuddet går – ready, set, Takeoff.

Ved spørsmål, ta kontakt med Maren Torve på maren.torve@innoventussor.no


Om Innoventus Sør

Innoventus Sør er en nasjonal SIVA inkubator og regionsutvikler. Vi har rundt 50 selskaper i porteføljen årlig, og bidrar til kontinuerlig innovasjon og utvikling av regionen Agder. 

Innoventus Sør bistår ambisiøse gründere som har innovative forretningsidéer og skaleringspotensiale med utvikling av selskapet. Vi støtter og utfordrer slik at gründeren står stødig i møte med kunder, partner, investorer og andre aktører i markedet. Vårt mål for gründerne er å akselerere fremdriften i selskapet, sikre kapital og øke sannsynligheten for vekst og suksess i markedet.

I inkubasjonsprogrammet jobber vi hands-on med rådgivning fra idé-fasen til kommersialisering.

Vi står sammen med gründeren på vei til realisering av deres ambisjoner.

Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere idéer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv.

SIVAs og Innoventus Sør sitt hovedmål er økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter, og utløse vekst i etablerte virksomheter

Team Innoventus Sør

Innoventus Sør starter høsten med full inkubator

Innoventus Sør har stor pågang av oppstartsselskaper og har nå fullt opp med gründere i inkubatorprogrammet.   

Den 5. september sparket Innoventus Sør i gang høstprogrammet med den første av fem samlinger i kapitalinnhenting for inkubatorbedriftene. Dette er en fortsettelse av Investor Ready akseleratoren som ble gjennomført tidligere i år. I høst inkluderer programmet også emner som «Go to market-strategi,» internasjonalisering, skalering av oppstartsselskaper, organisasjonsbygging og bærekraftig forretningsmodellering, avslører inkubatorleder Runar Brøvig fra Innoventus Sør. I tillegg vil bedriftene få verdifull rådgivning fra Innoventus Sør sine forretningsutviklere for å sikre rask fremgang i selskapet.  

Vi er strålende glade over å kunngjøre at vårt inkubasjonsprogram nå er helt fullt! Vi har hele 30 bedrifter i vår inkubatorportefølje, og hele ni av dem er helt nye oppstartsbedrifter. Dette representerer en bemerkelsesverdig oppgang, og per nå opererer vi med en venteliste, sier en fornøyd Runar Brøvig, inkubatorleder hos Innoventus Sør. 

Første av fem samlinger i kapitalinnhenting for inkubatorbedriftene med Vekstpartner og Innoventus Sør
F.v. Atle Riskedal fra Vekstpartner, Lars A. Grønningsæter Aglen og Runar Brøvig hos Innoventus Sør.

Det faktum at inkubatorprogrammet er fullt i Innoventus Sør representerer en viktig milepæl for oss. Vi er glade for å se at vi tiltrekker oss flere bedrifter, til tross for en rapportert nedgang i entreprenøraktivitet på landsbasis, sier Lars Andreas Grønningsæter Aglen, administrerende direktør hos Innoventus Sør. Vi investerer mye tid og energi i å finne de beste ideene og utvikle programmene våre for selskapene som er en del av inkubatoren vår. 

Jeg er svært stolt av Runar Brøvig og hele teamet hos Innoventus Sør som har bidratt til å øke aktivitetsnivået på Agder. Samtidig er Innoventus Sør dedikert til å støtte de som virkelig ønsker å utvikle næringslivet på Agder. Vi jobber derfor med å øke kapasiteten vår og vurderer nye medlemskapsmodeller for å kunne ta imot enda flere oppstartsbedrifter, sier Lars Andreas Grønningsæter Aglen. 

Satser for å fortsette den positive trenden

Med 30 selskaper i inkubatorprogrammet, i tillegg til selskaper som er tilknyttet andre programmer som Innoventus Sør holder, har Innoventus Sør per nå en portefølje på totalt 40 selskaper som det jobbes aktivt med.   

Det er veldig artig å få jobbe med så mange ulike caser og mennesker som sitter med unik erfaring og god kompetanse hver eneste dag. Det er også viktig for oss at våre medlemmer blir en del av et godt gründermiljø, slik at de kan dele erfaringer seg imellom. Ekstra kjekt er det når det blir verdifulle synergier og samarbeid mellom oppstartsselskapene, sier Maren Torve, community manager.  

Fantastisk oppmøte på GründerKveld på Håndverkeren i Kristiansand.

Vi arrangerer også sosiale aktiviteter for at gründerånden kan spres, skape tettere relasjoner og inspirerer til at flere velger å staste på egen innovative bedrift på Agder, legger Klara  Ruud, arrangementsansvarlig til. GründerKveld er et tilbud som er åpent for alle, dette holdes hver siste torsdag i måneden.

GründerKveld er et initiativ av Innoventus Sør og arrangeres i samarbeid med Driv Agder, Business Region Kristiansand, UiA Nyskaping, Bølgen Bærekraftsenter og E-Waves.

Et videreutviklet akseleratorprogram med nye temaer og dyktige foredragsholdere

Etter vellykkede resultater fra kull 1 av akseleratoren Investor Ready, inkludert vellykket kapitalinnhenting for selskaper som Eldrift AS, SAFI Brannsikring AS, Beehive Project AS og NewBringer AS, starter vi nå et nytt akseleratorprogram. Høstens program består av interessante og relevante temaer som vil bidra til at oppstartsselskaper sikrer nødvendig kapital på vei til kommersialisering i markedet. Vi vil fortsette å satse på det som gir resultater og verdi til bedriftene i inkubasjonsprogrammet vårt, sier inkubatorleder Runar Brøvig. 

Gjennom Investor Ready akseleratoren får bedriftene innsikt i de viktigste kriteriene som investorer ser etter før de bestemmer seg for å investere. Dette inkluderer trening i å holde relevante investorpresentasjoner og forståelse for forventningene som stilles til selskapsgjennomgang, såkalte due diligence-prosesser. Gründerne vil også få solid forståelse for investorprosesser generelt. Vi starter opp kull 2 av Investor Ready våren 2024 

Oppstartsbedrifter spiller en nøkkelrolle i å skape nye arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk vekst, både lokalt og nasjonalt. Oppstartsselskapene i Norge bidrar årlig til verdiskaping på over 70 milliarder kroner. Forskning viser også at akseleratorer bidrar til å korte ned tiden fra idé til marked og dermed akselererer samfunnets utvikling. 

Investordag med besøk av Lars Rinnan og Skyfall ved Preben Songe-Møller.

Nyansatt med en viktig oppgave 

Tilgang til kapital og kompetanse er to helt avgjørende faktorer for at oppstartsselskapene skal lykkes, og dette er noe jeg gleder meg til å jobbe med, sier Christopher Krohn, nyansatt forretningsutvikler hos Innoventus Sør. Tall fra SSB viser at nesten tre av fire bedrifter ikke overlever oppstartsfasen på grunn av mangel på tidlig finansiering. Jeg har selv erfaring som gründer, og forstår hvor kritisk tidligfasekapital er for å opprettholde nødvendig fart i bedriftens utvikling. Vi har store planer på gang, og jeg ser frem til å samarbeide med de mange spennende aktørene i vår region for å skape nye bedrifter og arbeidsplasser sammen. 

Senior forretningsutvikler, Christopher Krohn skal jobbe med øke tidligfasekapital til innovative gründere på Agder.
Jon Arne Hammersmark CEO i Eldrift presenterer selskapet under Pitch Party Sør

Eldrift har lukket en emisjon på 6.000.000 kr etter å ha deltatt på Innoventus Sørs Investor Readiness Akseleratorprogram!

Å koble gründere tettere med investorer, bidra til å skape et investormiljø og hjelpe oppstartsbedrifter til å finne tidligkapital, er sentrale og nye oppgaver som vi i Innoventus Sør jobber med. Det er stor stas å høre at Eldrift har fått en emisjon på 6.000.000 kr fra en spennende investor rett etter å ha deltatt på Innoventus Sør sitt akseleratorprogram.

Dette er et meget positivt og konkret resultat av akseleratorprogrammet. Ikke minst er det gøy å se at det investeres i et selskap med en så tydelig klimaprofil som Eldrift – forteller Lars Andreas Grønningsæter Aglen – administrerende direktør hos Innoventus Sør.

Bli bedre kjent med Eldrift

Eldrift sin visjon er å bidra til en verden uten klimagassutslipp. Eldrift skal bidra til å gjøre det lønnsomt å velge utslippsfrie alternativer, med serieproduserte, brukervennlige og gode energi og ladeløsninger.

Elektrifisering er nøkkelen til Norges mål om å redusere klimagassutslipp med minst 55 % i anleggsbransjen innen 2030. Vi i Eldrift har jobbet målrettet de siste 3 årene, for å presentere en pakkeløsning til markedet som består av tre komponenter: et robust og mobilt hurtiglager (ELCHARGE), et kontrollsystem for brukeropplevelse (ELVIEW) og en mobil eller stasjonært energilader (ELSTORE) som skal erstatte diesel generatorer. Med våre mobile løsninger kan man velge bort fossilt drivstoff, og vi kan faktisk doble arbeidsdagen for elektriske maskiner. Selskapets misjon er å hjelpe kunder med å optimalisere energibruken og redusere karbonavtrykket gjennom bærekraftige energilagringsløsninger – forteller Jon Arne Hammersmark, CEO/ og produktutvikler hos Eldrift.

Eldrift har inngått en meget spennende intensjonsavtale med Morrow Batteries

Eldrift har forpliktet seg i en intensjonsavtale til å kjøpe 1,5 GWh av Morrows batterier med start i 2024, når Morrow starter produksjon i industriell skala ved den første batterifabrikken i Arendal.

Morrow Batteries-sjef Lars Christian Bacher og Jon Anders Hammersmark signerer avtale.

Vi ser frem til å samarbeide med Morrow og deres spesialister fra hele verden. Drevet av norsk fornybar energi og ansvarlige materialer, går vi sammen for å levere de mest bærekraftige løsningene til markedet – sier Jon Arne Hammersmark i Eldrift.

Avtalen er et viktig skritt mot å møte den økende etterspørselen etter bærekraftige energilagringsløsninger og for å nå Eldrifts langsiktige mål om en verden uten utslipp. Det er helt fantastisk for oss i Innoventus Sør å ha Eldrift i vårt inkubatorprogram! De skal gjenbruke batterier og leie ut utstyr og ladere slik at man kan innfri målsetninger om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser innen 2025. Dette er gode eksempler på sirkulære og bærekraftige forretningsmodeller i praksis. Bærekraftige forretningsmodeller handler om å finne nye måter å integrere ansvarlighet i måten bedrifter skaper, leverer og kaprer verdi på. Eldrift er et meget godt eksempel på hvordan en bedrift kan både skape arbeidsplasser, ta samfunnsansvar, tjene penger og samtidig bidra til å løse klima- og miljøutfordringer. Å ta samfunnsansvar kan også være et strategisk virkemiddel for å øke egen lønnsomhet – sier Elizabeth Rojas – forretningsutvikler og bærekraftsansvarlig hos Innoventus Sør.

Statens selskap for industrivekst (Siva) satser flere hundre millioner sammen med Morrow Batteries

Siva skal bygge fabrikk i Arendal sammen med Morrow Batteries. De to selskapene har nå gått sammen for å etablere et felles eiendomsselskap for bygging av fabrikken, hvor Siva skal ta 67 % av investeringen på totalt 480 millioner kroner.

Investeringen gjelder bygget til Batterifabrikk 1, som er det første av fire planlagte byggetrinn. Tomten er ifølge Siva ferdig opparbeidet og rammetillatelse er innvilget, og det satses nå på byggestart i september 2023. 

Eldrift har store og ambisiøse planer for fremtiden

Vi arbeider aktivt for å knytte til oss gode leverandører og partnere for distribusjon, salg- og servicenettverk i Norden, neste er Nederland, UK, Tyskland, muligens USA? Et viktig mål for oss i 2024, er å skalere produksjonslinjen vår for å kunne ta i bruk Morrow batteriene. Alt dette trenger både menneskelige ressurser og ikke minst kapital. For å nå alle disse målsettingene er vi på jakt etter aktive og engasjerte investorer som har lyst til å investere og drømme sammen med oss – forteller Jon Arne Hammersmark.

Eldrift har utviklet flere ulike produkter, Elview, Elcharge og Elstore.

Meget fornøyd med kompetansen og bistand de har fått i Innoventus Sør sitt første akseleratorprogram

Å delta i Innoventus Sørs akseleratorprogram har vært essensielt for oss, og ikke minst lærerikt. Vi har jobbet strategisk for å gjøre oss attraktive for investorer, og styrket vår måte å kommunisere og presentere løsningene våre. Vi er meget fornøyde med Innoventus Sørs akseleratorprogram, og vi gleder oss til å delta på den andre runden av dette programmet. Her gleder vi oss til å få et solid grunnlag for å ta internasjonale markeder med storm! – forteller Jon Arne Hammersmark.

Innoventus Sørs andre akseleratorprogram starter igjen 5.september!

Har du en innovativ forretningside? Ønsker du å øke sannsynligheten for å lykkes som gründer? Bli bedre kjent med Innoventus Sørs inkubasjonsprogram her: Høstens inkubasjonsprogram – Innoventus sør (innoventussor.no)