Skip to main content

Stikkord: tidligfasekapital

Vi er i gang – Første samling med investornettverket på Agder

En gjeng investorer, gründere og støtteapparat var torsdag 25. januar samlet i kontorene til Business Region Kristiansand for å snakke om temaet investeringer for tidligfase-bedrifter på Agder.

«Denne samlingen markerer starten for et miljø hvor investorer på Agder kan møtes for å dele kunnskap, risiko og gjøre investeringer sammen» sier Christopher Krohn, ansvarlig for kapitalnettverket til Innoventus Sør.

Vanskelig å finne investorer på Agder

Som inkubator hjelper vi i Innoventus Sør ambisiøse oppstarter med å lykkes. At du bringer noe vesentlig nytt til markedet er et krav for å bli medlem hos oss. Som følge av dette kvalifiserer de aller fleste til å motta støtte fra Innovasjon Norge. For å utløse slike midler må man tilføre selskapet tilsvarende den summen man søker i «frisk» egenkapital, ofte kalt matching-kapital.

Offentlige virkemidler skal være risikoavlastende, og funksjonen til matching-kapital er å sørge for at det offentlige ikke er de eneste som tar finansiell risiko i slike prosjekter. I resten av landet har man ofte miljøer å oppsøke for å møte investorer som vil satse og være med på reisen. På Agder er det mye vanskeligere. Det finnes bare noen utvalgte aktører som er kjent for å gjøre investeringer i oppstartselskaper her, og utfordringen er at de fleste av disse går inn på et senere steg i gründerreisen. Som et resultat må oppstartselskaper som får innvilget offentlig støtte enten stille med kapitalen selv, eller som flere av våre medlemmer måtte gjøre i fjor; finne investorer utenfor regionen.

Færre investeringer enn resten av landet

I løpet av 2023 har vi i samarbeid med Business Region Kristiansand gjennomført et prosjekt med formål om å kartlegge miljøet for tidligfase-investeringer på Agder. I kartleggingen har vi snakket med en rekke aktører som har gjort, eller har vist interesser for å gjøre, investeringer i tidligfase-selskap. Tidligfase-selskap er i kartleggingen definert som bedrifter under 5 år med mindre enn 2 millioner i omsetning.

Resultatene er ikke overraskende at aktiviteten er svært lav i forhold til andre landsdeler.

«Helt avgjørende for at selskapet ble noe av»

Vi i Innoventus Sør mener at dette er hovedårsaken til at det ikke finnes flere gründersuksesser med utspring fra Agder. Kun tre av ti oppstarter lever etter fem år. Hvor mange av disse som vokser seg ordentlig store er uvisst, men det vi vet er at å skape de virkelig store suksessene er et «volum-game».

Enormt mange må tørre å prøve for at noen få utvalgte skal lykkes med ambisjonene sine.

Flere av medlemmene våre forteller at å søke og finne en investor man har god kjemi med, er den mest utfordrende delen av å bygge selskapet sitt. Samtidig sier de som finner en investor at «Investeringen var helt avgjørende for at selskapet ble noe av».

Da er det kanskje ikke så rart at vi mangler de virkelig store suksessene med utspring fra Agder de siste årene?

Positive trender

Heldigvis ser vi positive trender i markedet. Det er flere som tør å satse. Vi vurderte i 2023 flere idéer enn i 2022, og markerte sensommeren med full inkubator for første gang i selskapets historie. Det er kult. Likevel er det bekymringsverdig å se at flere og flere av disse får en brems i utviklingen når de må søke etter matching-kapital.

Det er dette vi skal gjøre noe med.

Et miljø for tidligfase-investorer på Agder

Samlingen 25. januar markerte startskuddet for et tiltak som vil bidra for å gjøre det enklere å finne matching-kapital.

Gjennom kartleggingen nevnt tidligere, snakket vi med flere som ønsker å gjøre flere investeringer i denne typen selskap. De har forsøkt før, men selskapene er sjeldent godt nok forberedt. De ønsker også noen å sparre og dele risiko med. Dette er akkurat det vi etablerer et miljø for. Per nå er det 10 investorer med i nettverket.

Vi er endelig i gang, og tar løpende samtaler med de som ønsker å være med å skape flere suksesser fra Agder.

Nysgjerrig? Trykk på knappen under, så tar vi en uforpliktende prat for å se om dette er noe for deg.

Team Innoventus Sør

Innoventus Sør starter høsten med full inkubator

Innoventus Sør har stor pågang av oppstartsselskaper og har nå fullt opp med gründere i inkubatorprogrammet.   

Den 5. september sparket Innoventus Sør i gang høstprogrammet med den første av fem samlinger i kapitalinnhenting for inkubatorbedriftene. Dette er en fortsettelse av Investor Ready akseleratoren som ble gjennomført tidligere i år. I høst inkluderer programmet også emner som «Go to market-strategi,» internasjonalisering, skalering av oppstartsselskaper, organisasjonsbygging og bærekraftig forretningsmodellering, avslører inkubatorleder Runar Brøvig fra Innoventus Sør. I tillegg vil bedriftene få verdifull rådgivning fra Innoventus Sør sine forretningsutviklere for å sikre rask fremgang i selskapet.  

Vi er strålende glade over å kunngjøre at vårt inkubasjonsprogram nå er helt fullt! Vi har hele 30 bedrifter i vår inkubatorportefølje, og hele ni av dem er helt nye oppstartsbedrifter. Dette representerer en bemerkelsesverdig oppgang, og per nå opererer vi med en venteliste, sier en fornøyd Runar Brøvig, inkubatorleder hos Innoventus Sør. 

Første av fem samlinger i kapitalinnhenting for inkubatorbedriftene med Vekstpartner og Innoventus Sør
F.v. Atle Riskedal fra Vekstpartner, Lars A. Grønningsæter Aglen og Runar Brøvig hos Innoventus Sør.

Det faktum at inkubatorprogrammet er fullt i Innoventus Sør representerer en viktig milepæl for oss. Vi er glade for å se at vi tiltrekker oss flere bedrifter, til tross for en rapportert nedgang i entreprenøraktivitet på landsbasis, sier Lars Andreas Grønningsæter Aglen, administrerende direktør hos Innoventus Sør. Vi investerer mye tid og energi i å finne de beste ideene og utvikle programmene våre for selskapene som er en del av inkubatoren vår. 

Jeg er svært stolt av Runar Brøvig og hele teamet hos Innoventus Sør som har bidratt til å øke aktivitetsnivået på Agder. Samtidig er Innoventus Sør dedikert til å støtte de som virkelig ønsker å utvikle næringslivet på Agder. Vi jobber derfor med å øke kapasiteten vår og vurderer nye medlemskapsmodeller for å kunne ta imot enda flere oppstartsbedrifter, sier Lars Andreas Grønningsæter Aglen. 

Satser for å fortsette den positive trenden

Med 30 selskaper i inkubatorprogrammet, i tillegg til selskaper som er tilknyttet andre programmer som Innoventus Sør holder, har Innoventus Sør per nå en portefølje på totalt 40 selskaper som det jobbes aktivt med.   

Det er veldig artig å få jobbe med så mange ulike caser og mennesker som sitter med unik erfaring og god kompetanse hver eneste dag. Det er også viktig for oss at våre medlemmer blir en del av et godt gründermiljø, slik at de kan dele erfaringer seg imellom. Ekstra kjekt er det når det blir verdifulle synergier og samarbeid mellom oppstartsselskapene, sier Maren Torve, community manager.  

Fantastisk oppmøte på GründerKveld på Håndverkeren i Kristiansand.

Vi arrangerer også sosiale aktiviteter for at gründerånden kan spres, skape tettere relasjoner og inspirerer til at flere velger å staste på egen innovative bedrift på Agder, legger Klara  Ruud, arrangementsansvarlig til. GründerKveld er et tilbud som er åpent for alle, dette holdes hver siste torsdag i måneden.

GründerKveld er et initiativ av Innoventus Sør og arrangeres i samarbeid med Driv Agder, Business Region Kristiansand, UiA Nyskaping, Bølgen Bærekraftsenter og E-Waves.

Et videreutviklet akseleratorprogram med nye temaer og dyktige foredragsholdere

Etter vellykkede resultater fra kull 1 av akseleratoren Investor Ready, inkludert vellykket kapitalinnhenting for selskaper som Eldrift AS, SAFI Brannsikring AS, Beehive Project AS og NewBringer AS, starter vi nå et nytt akseleratorprogram. Høstens program består av interessante og relevante temaer som vil bidra til at oppstartsselskaper sikrer nødvendig kapital på vei til kommersialisering i markedet. Vi vil fortsette å satse på det som gir resultater og verdi til bedriftene i inkubasjonsprogrammet vårt, sier inkubatorleder Runar Brøvig. 

Gjennom Investor Ready akseleratoren får bedriftene innsikt i de viktigste kriteriene som investorer ser etter før de bestemmer seg for å investere. Dette inkluderer trening i å holde relevante investorpresentasjoner og forståelse for forventningene som stilles til selskapsgjennomgang, såkalte due diligence-prosesser. Gründerne vil også få solid forståelse for investorprosesser generelt. Vi starter opp kull 2 av Investor Ready våren 2024 

Oppstartsbedrifter spiller en nøkkelrolle i å skape nye arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk vekst, både lokalt og nasjonalt. Oppstartsselskapene i Norge bidrar årlig til verdiskaping på over 70 milliarder kroner. Forskning viser også at akseleratorer bidrar til å korte ned tiden fra idé til marked og dermed akselererer samfunnets utvikling. 

Investordag med besøk av Lars Rinnan og Skyfall ved Preben Songe-Møller.

Nyansatt med en viktig oppgave 

Tilgang til kapital og kompetanse er to helt avgjørende faktorer for at oppstartsselskapene skal lykkes, og dette er noe jeg gleder meg til å jobbe med, sier Christopher Krohn, nyansatt forretningsutvikler hos Innoventus Sør. Tall fra SSB viser at nesten tre av fire bedrifter ikke overlever oppstartsfasen på grunn av mangel på tidlig finansiering. Jeg har selv erfaring som gründer, og forstår hvor kritisk tidligfasekapital er for å opprettholde nødvendig fart i bedriftens utvikling. Vi har store planer på gang, og jeg ser frem til å samarbeide med de mange spennende aktørene i vår region for å skape nye bedrifter og arbeidsplasser sammen. 

Senior forretningsutvikler, Christopher Krohn skal jobbe med øke tidligfasekapital til innovative gründere på Agder.