Skip to main content

Katalysator for vekst og nyskaping på Agder

21. mar, 2018
Innovasjonsaktører,
Innoventus Sør

Etter høy aktivitet og stor etterspørsel etter våre tjenester ble det igangsatt strategiprosess fra styret som startet i desember.

Som innovasjonselskap må Innoventus Sør kontinuerlig tilpasse seg omverden, der samspill med offentlig, akademia og næringsliv er elementært. I den digitale utviklingen med flere bærekraftige løsninger, skal selskapet være med å løfte regionens økosystem for innovasjon til nye høyder.

«Innoventus Sør spiller en viktig regional rolle som katalysator for vekst og nyskapning i Agder. Samarbeid er nøkkelordet for oss. En tett dialog og med hele økosystemet på Agder er derfor helt sentralt. Vi har i løpet av de siste årene sett større satsinger blitt realisert, feks MIL og nå Future Materials. Universitetet fortsetter å vokse og regionens forskningsinstitutter blir endel av Norce, Norges neste institutt. Kombinert med kompetansen regionen har innenfor mange industrier og næringer skaper derfor mange nye muligheter, også for Innoventus Sør. Disse mulighetene ønsker vi å være en del av og påvirker selvsagt våre strategier og mål, sier styreleder Thor Arne Håverstad.

Eiere, samarbeidspartnere og gründerne setter retning

For at Innoventus Sør skal kunne evaluere, utfordre og støtte morgendagens vekstbedrifter, har utviklingen i markedet og hvordan regionens kapasiteter legger til rette for mulighetsrom blitt vurdert. Kartlegging av innspill fra eiere og samarbeidspartnere, samt kundetilfredshetsundersøkelse fra gründere har bidratt med viktig innsikt og retning.

Selskapet har over flere år hatt svært gode resultater. Innovasjon og omstilling vil i økende grad bli nødvendig for å være konkurransedyktig både som bedrift og som region. Innoventus Sør blir derfor en viktig samarbeidspartner for fylkeskommunen i fremtiden, sier Steinar Eilertsen og Kenneth Andresen, Vest-Agder Fylkeskommune.

Selskapets rolle som Siva-inkubatorForny-aktør, regionsutvikler og Presåkornforvalter gir mange muligheter for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. For selskapet er det derfor essensielt at våre tilbud og tjenester møter behovene som er og kommer.

Som innovasjonsselskap er vi helt avhengige av å være frampå og nysgjerrige på morgendagens teknologi og markedsbehov. Vi lever i en tid med uforutsigbarhet og raske endringer. For at selskapet skal fortsette å tilby tjenester som styrker mulighetene til morgendagens vekstbedrifter, har strategiprosessen adressert viktige drivkrefter og kapasiteter som er med på å legge til rette for dette i tiden fremover, sier Kamilla Sharma.