Forskningsbasert verdiskaping

Ser du for deg produkter eller tjenester din kunnskap kan skape, eller ønsker du å se nærmere på potensialet? Som kommersialiseringsaktør støttet av Norges Forskningsråd, kan Innoventus Sør bl.a. bistå deg med:

• Avklaring av forretningsmessig potensial i dine resultater/ ditt prosjekt

• Forretningsutvikling (markedsavklaring, markedstilpasning, kommersialisering)

• Verifisering av tjeneste/teknologi/konsept inklusive innkjøp av prototyper og utprøving

• Operativ støtte i forretningsutviklingen (deltakelse i kundemøter, inngåelse av avtaler m.v.)

• Avklaring og sikring av rettigheter

Innoventus Sør har siden 1999 bidratt med kommersialisering og etablering av over 200 bedrifter i regionen.

Ta kontakt for mer informasjon.

ole christoffer granmo

FORNY2020 kan bidra til å finansiere realisering av prosjekter med mulig kommersielt potensiale.

Et eksempel på et prosjekt som har blitt realisert med finansiering fra FORNY2020 programmet er Anzyz Technologies AS (Ole Christoffer Granmo) og det er for tiden flere prosjekter under utvikling med finansiering fra programmet.

Om FORNY

FORNY er Forskningsrådets målrettede program for økt kommersiell anvendelse av offentlige finansierte forskningsresultater i Norge. Gjennom å investere i de kommersielt mest lovende prosjektene bidrar FORNY til å bringe lovende forskningsresultater nærmere eller helt fram til markedet.

Mål med programmet
  • Flytte kommersielt lovende forskningsresultater nærmere eller helt frem til markedet ved å redusere risiko og dermed bidra til å utløse neste trinn i kommersialiseringsprosessen.
  • Profesjonelle, effektive og spesialiserte kommersialiseringsaktører (TTOer) tilknyttet offentlig finansierte forskningsinstitusjoner i Norge.
  • Økt entreprenørskaps- og kommersialiseringskultur blant studenter, forskere og ledelsen ved norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.
Vår kjernekompetanse

Kommersialisering og forretningsutvikling

  • Markedsforståelse
  • Kundeforståelse
  • Teknologiforståelse og IPR
  • Gründerforståelse
  • Smart finansiering

Samarbeidspartnere