Skape verdier av forskning

Ser du for deg produkter eller tjenester din kunnskap kan skape, eller ønsker du å se nærmere på potensialet? Som kommersialiseringsaktør støttet av Norges Forskningsråd, kan Innoventus Sør bl.a. bistå deg med:

Idévurdering

 • Forretningsmessig potensial

  Vi avklarer potensialet og behovet for produktet eller tjenesten i markedet. Avklaringer som markedsundersøkelser og patentundersøkelser.

 • Team

  Et godt team er avgjørende for å lykkes. Vi hjelper deg med å sikre nødvendig kompetanse i teamet.

Prosjektfase

Profesjonelle forretningsutviklere bistår deg med å utvikle idéen, med mål om å nå markedet. Behov underveis vil variere. Målet kan være lisensavtale med industri, starte eget selskap eller gå inn i inkubatoren. Vi bistår bl.a. med:

 • Finansiering
 • Prototype
 • Patentering
 • Lisensavtale
 • Finne forretningspartnere
 • Etablere samarbeid og avtaler med industri
 • Selskapsetablering
Om FORNY

FORNY er Forskningsrådets målrettede program for økt kommersiell anvendelse av offentlige finansierte forskningsresultater i Norge. Gjennom å investere i de kommersielt mest lovende prosjektene bidrar FORNY til å bringe lovende forskningsresultater nærmere eller helt fram til markedet.

Mål med programmet
 • Flytte kommersielt lovende forskningsresultater nærmere eller helt frem til markedet ved å redusere risiko og dermed bidra til å utløse neste trinn i kommersialiseringsprosessen.
 • Profesjonelle, effektive og spesialiserte kommersialiseringsaktører (TTOer) tilknyttet offentlig finansierte forskningsinstitusjoner i Norge.
 • Økt entreprenørskaps- og kommersialiseringskultur blant studenter, forskere og ledelsen ved norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.
Vår kjernekompetanse

Kommersialisering og forretningsutvikling

 • Markedsforståelse
 • Kundeforståelse
 • Teknologiforståelse og IPR
 • Gründerforståelse
 • Smart finansiering

Innoventus Sør har siden 1999 bidratt med kommersialisering og etablering av over 200 bedrifter i regionen.

Ta kontakt for mer informasjon.

Samarbeidspartnere: