fornøyd

Forskningsbasert verdiskaping

Ser du for deg produkter eller tjenester din kunnskap kan skape, eller ønsker du å se nærmere på potensialet? Som kommersialiseringsaktør kan Innoventus Sør bl.a. bistå deg med:

• Avklaring av forretningsmessig potensial i dine resultater/ ditt prosjekt

• Forretningsutvikling (markedsavklaring, markedstilpasning, kommersialisering)

• Verifisering av tjeneste/teknologi/konsept inklusive innkjøp av prototyper og utprøving

• Operativ støtte i forretningsutviklingen (deltakelse i kundemøter, inngåelse av avtaler m.v.)

• Avklaring og sikring av rettigheter

Innoventus Sør har siden 1999 bidratt med kommersialisering og etablering av over 200 bedrifter i regionen.

Ta kontakt for mer informasjon.

ole kristoffer granmo

FORNY2020 kan bidra til å finansiere realisering av prosjekter med mulig kommersielt potensiale.

Et eksempel på et prosjekt som har blitt realisert med finansiering fra FORNY2020 programmet er Anzyz Technologies AS (Ole Christoffer Granmo) og det er for tiden flere prosjekter under utvikling med finansiering fra programmet.