Sørlandets inkubator

Innoventus Sør er en av SIVAs nasjonale inkubatorer. Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping.

MARKEDSAVKLARING

Profesjonelle forretningsutviklere bistår deg med å avklare markedspotensialet til din idé.

Vi hjelper deg å avklare markedshindringer og markedsmuligheter som er helt avgjørende i tidlig fase. Sammen med deg søker vi mulig veier inn i markedet. Målet er å avdekke potensialet for å etablere morgendagens nye vekstbedrift.

LES MER HER.

KOMMERSIALISERING

Profesjonelle forretningsutviklere støtter deg i å etablere og utvikle din oppstartbedrift.

Vi hjelper ditt selskap med å få første kunde og nå ut i markedet. Med personlig oppfølging fra Innoventus Sør og koblinger mot vårt nettverk, blir ditt selskaps behov ivaretatt mot målet om markedsintroduksjon og et etablert fotfestemarked.

OPPSKALERING

Profesjonelle forretningsutviklere bistår deg med tidlig vekst.

Vi støtter selskap med videre vekststrategi, med mål om skalering og volummarked. Behov vil variere. Noen alternativ er å innhente nødvendig kapital eller inngå samarbeid med nye parter som gir ytterligere markedsadgang og konkurransekraft.

Vår kjernekompetanse

Kommersialisering og forretningsutvikling

 • Markedsforståelse
 • Kundeforståelse
 • Teknologiforståelse
 • Gründerforståelse
 • Smart finansiering
 • Patentforståelse
Fordeler i inkubatoren
 • Dedikert rådgivning fra våre forretningsutviklere
 • Økt markedsforståelse og kundeforståelse
 • Nettverk med ressurspersoner og finansieringsordninger
 • 75% markedstøtte på relevante tjenester
 • Kontor- og møtefasiliteter
 • Faglige og sosiale program

MELD INN IDÉ?

Ta neste steg med din idé mot å bli morgendagens nye vekstbedrift

Kundeløfte:

Vi utgjør en forskjell ved å utfordre og støtte når nye idéer skal kommersialiseres.

Forskjell ved å tilføre riktig kompetanse og erfaring

Utfordre ved å tørre å stille vanskelige spørsmål

Støtte ved å få grunderen til å lykkes