Skip to main content

Innoventus Sør – statusrapport første halvår 2022

7. jun, 2022
Artikler

Første halvår av 2022 er et tilbakelagt stadium, og planene for resten av året begynner å falle på plass. Vår administrerende direktør Kamilla Sharma gir en kort oppsummering av aktivitetene så langt:

Høyt aktivitetsnivå og tydelige fokusområder har preget innovasjonsmiljøet. Som Sørlandets innovasjonsselskap, med ansvar for flere programområder, jobber vi daglig med å vurdere nye konsepter, markedstrender og forretningsmuligheter både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette for å etablere, bevare og utvikle arbeidsplasser. Noe av det viktigste vi gjør, er å bidra til etablering av nye arbeidsplasser. NHO sitt veikart viser tydelig at Norge må skape 250 000 nye arbeidsplasser innen 2030. Samtidig må vi klare å bevare og utvikle eksisterende jobber. Innovasjonstakten er spesielt stor innen digitalisering, digital infrastruktur, bærekraft, sirkulærøkonomi og automatisering, som betyr at dette fremdeles er høyaktuelle fokusområder for oss i Innoventus Sør.

Inkubasjon

Inkubasjonsprogrammet har hatt god flyt. Bedrifter har gått ut av inkubatoren med suksess, og flere gode, nye bedrifter med høyt potensial – både nasjonalt og internasjonalt – er kommet inn i programmet. Denne bevegelsen er viktig. For miljøer som jobber med kommersialisering fra idéfase og utover vekstfase, er det avgjørende at bedriftene vi bistår utvikler seg og når resultatmålene sine.

Næringsministeren, Jan Christian Vestre, er tydelig på hva næringslivet skal ha fokus på: Vi må skape flere arbeidsplasser, øke investeringene, øke fastlandseksporten og gire opp det grønne skiftet. For å få dette til vil grep for å skape flere vekst- og skaleringsbedrifter i hele landet bli nødvendig i årene fremover.

Alumni-bedriften Foamrox, med familien Jakobsen i spissen, gikk til topps i finalen i kåringen av årets Siva-pris 2022. Foamrox vant den gjeve prisen og 200 000 kroner, som ble utdelt av statsråd Ola Borten Moe i Trondheim under årets Siva-konferanse. Temaet for årets pris var grønn eksport, og formålet var å få frem bedrifter som har hatt suksess i eksportmarkedet, er klimavennlige og produserer i Norge. Foamrox utvikler seg stadig og er nå i gang med å etablere egen fabrikk – og flere skal det bli.

Foamrox mottar Siva-prisen 2022

Kapitalinnhenting

Finansering og investering er alltid høyt på agendaen, og alle bedrifter som er i et utviklingsløp har behov for økt kapitaltilgang fra private investorer eller offentlige tilskuddsordninger. Vi jobber parallelt med begge områder, fordi disse er sterkt knyttet sammen ved at det ene fort kan utløse det andre. Crowdfunding, eller folkefinansiering, er blitt mer og mer populært fordi stadig flere blir trygge på konseptet.

Innoventus Sør har hatt webinar og kursing om dette temaet, og bedrifter på utkikk etter kapital har holdt innlegg. Det er flere gode caser å trekke frem, ett av dem er Fiskher, som har hatt stor suksess med kapitalinnhenting gjennom folkefinansiering. De er nå i aktiv lanseringsfase i det store utland, hvor Fiskher er blitt til Fishbuddy. Over 381 000 nordmenn og nesten 50 000 dansker har lastet ned appen, og tallene stiger stadig. En annen bedrift som har lykkes med kapitalinnhenting er Aliva, som tilbyr hjelp til et problem omtrent 20 prosent av befolkningen opplever, nemlig munntørrhet. Et solid investorlag investerte hele 15 millioner kroner i selskapet, som gjør at Aliva kan styrke den videre teknologiske og markedsmessige satsningen.

Fiskher går internasjonalt.

GründerAcademy

Akselleratorprogrammet GründerAcademy – som er sponset av Sparebank 1 – SR-Bank, og er et partnerskap med Valide i Stavanger, VIS i Bergen og The Factory i Oslo – har nå hatt tre kull med deltakerbedrifter. Dette er et velutviklet og velfungerende program som tilbyr kompetanse, nettverk, dedikerte mentorer og ikke minst muligheter til å vinne regionale og nasjonale pengepremier.

Vi i Innoventus Sør tilrettelegger for kursing og kompetanseheving for bedriftene i porteføljen, alumniene, men også for bedriftene generelt. Valgte temaer skal være med på å utvikle deltakerne til neste nivå. Et eksempel er programmet ‘Bærekraft tuftet på profitt’, som ble gjennomført med andre kull nå i vår. Utover bærekraft kan det også handle om digitalisering, forretningsutvikling eller om mulighetene i AI HUB og hvordan AI kan brukes i virksomheten. Kursene og webinarene publiseres bredt i sosiale medier.

Bærekraft tuftet på profitt

Ja til mangfold!

Mangfoldsarbeid har vært høyt prioritert i Innoventus Sør de siste årene. Første halvår 2022 har hovedfokuset vært på at kvinner må etablere og investere for å redusere kapitalgapet. Kun 1,3 prosent av nordisk risikokapital ble investert i selskaper med kvinnelige gründere fastslo Unconventional Ventures i en rapport fra 2020. Jo flere kvinner med makt til å bestemme hvem det skal investeres i, desto flere kvinnelige gründere prioriteres i fordelingen av risikokapitalen. Det går sakte i riktig retning, men skal vi virkelig få fart på mangfoldet og verdiskapingen i næringslivet må det tas grep for å øke antallet kvinnelige gründere og investorer.
Det er ekstra gledelig for oss i Innoventus Sør at dette fokuset gir synergier. Vi har lenge jobbet for å fremme kvinnelige gründere, og med inkubatorprogrammet har stadig flere kommet på banen. I 2021 var det 30 prosent kvinnelige gründere, daglige ledere eller styreledere i programmet. Året før var andelen 24 prosent. Så langt i år ligger prosentandelen på 38. GründerAcademy sitt andre kull hadde tre selskaper i den regionale finalen – alle med kvinnelige gründere. Den regionale finalen og et stipend på 50 000 kroner ble vunnet av Safir Solutions.

Fremtidsutsikter

Andre halvår 2022 vil garantert bli minst like begivenhetsrikt som det første. På det siste konjunkturbarometeret for Agder, i regi av Sparebank 1 – SR Bank, forventer bedriftene på Agder vekst og ansettelser, på tross av usikkerhet og et stramt arbeidsmarked. Inflasjon og økte kostnader påvirker lønnsomheten, det samme kan mangel på og forsinkelser av råvarer. Dette kan potensielt gi en boost til innovasjon og nytenkning, samt utløse nye forretningskonsepter både i unge og etablerte virksomheter. På tross av urolige tider er vi i en heldig posisjon; når én dør lukkes, kan vi hjelpe bedrifter med å åpne en annen, sier administrerende direktør Kamilla Sharma.