Scanwatt
scanwatt nrk
Project Description

Bærekraftig prosessindustri

Grønn prosessindustri som omdanner miljøfarlig avfall til nye bærekraftige produkter. Første produkter er omdanning av giftig flygeaske og slagg fra prosessindustri. Stor samfunnsnytte ved å gå fra deponi til verdi.

Stiftet: 2011

Offentlig finansiering tilført: 5,8 mill. NOK

Privat kapital tilført: 1 mill. NOK

Ansatte: 2

Scanwatt skaper produkter av farlig avfall med tilsvarende egenskaper som stein og kan bl.a. benyttes til veibygging. Søppelbrenning i Norge gir årlig 50 000 tonn flyveaske, eller filterstøv som inneholder giftige organiske forbindelser som dioksin og furan. Dette kan i dag kun deponeres i spesielle anlegg, i Norge skjer dette på Langøya i Holmestrand. Det beregnes å være fullt i 2022 da det i tillegg importeres 250 000 tonn flyveaske årlig fra hele Skandinavia til Norge.

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig, slik at miljøgifter ikke skal spres og hope seg opp i naturen. Dr.-Ing. Knut Henriksen har utviklet en metode som forbrenner organiske giftstoffer og binder de andre elementene, som gjøres om til massivt glass. Produktene har tilsvarende egenskaper som stein og kan blant annet benyttes til veibygging. Dette skaper bærekraftige løsninger som ikke krever nye lagringssteder for avfallet vårt. I dag samarbeider Knut Henriksen med Glencore Nickelverk AS om å omgjøre miljøfarlig avfall fra nikkelproduksjon til etterspurt nikkel råjern.

Scanwatt- Fra miljøfarlig aske til miljøvennlig stein- NRK

Miljødirektoratet om Scanwatt, side 19:

Regjeringen innspill til utredning om nytt deponi.

– Det er viktig at Norge da har på plass en ny løsning for å håndtere farlig avfall. Vi har et nasjonalt mål og internasjonale forpliktelser som gjør at vi må sikre forsvarlig håndtering av farlig avfall, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Miljødirektoratet anbefaling om deponi av farlig avfall.

Debatt nytt avfallsdeponi

Forskningsrådet Nyheter BIA om Scanwatt.

 

www.scanwatt.no