FoamRox
GK Jakobsen- FoamRox

Om FoamRox

Foamrox er en patentsøkt materialkombinasjon som kan erstatte en del av dagens betongprodukter i tunneler. Den første leveransen bestod av Foamrox skaprammer for montering i Tromsøsundtunellen. Foamrox har styrken og brannsikkerhetsegenskapene til betong, men er betydelig lettere (kun 5-10% av betong). Produktet er også enklere å rengjøre og har lenger levetid. Til sammen gir dette store kostnadsbesparelser både ved investering og vedlikehold av tunneler.

Hvorfor FoamRox?

Den første leveransen med materialkombinasjonen er skaprammer som brukes til å felle inn de røde nødskapene i tunnelveggene. Røde nødskap i tuneller er i dag montert utenpå tunellveggene. Ved fare for å bli ødelagt ved kollisjoner er det gitt nye EU-krav om å felle inn disse i veggene. Ca. 200 norske tuneller skal oppgraderes på denne måten, med totalt over 2.000 skap. Løsningen til GK Jakobsen krever kun to personer og tar i gjennomsnitt under 15 minutter å montere. Dagens løsning for innfellingen benytter betongløsninger som veier 600 kg, og som derfor er svært krevende å montere. Det kan kreve opptil fire ansatte, samt behov for lastebil med kran, gaffeltruck og to personer for justering og feste. Gjennomsnitt tid for montering av en ramme er opp mot 3,5 timer.

Les mer om FoamRox og hvordan de fikk kundekontrakt etter 3 måneder i inkubatoren her.