Vi ivaretar dine interesser og deler erfaringer på veien mot suksess

26 Bedrifter

Bedrifter som er i inkubatorprogrammet til Innoventus Sør.

3,5 Milliarder kroner

Akkumulert omsetning fra inkubator-startups på Sørlandet (2001-2015)

825 Millioner kroner

Akkumulert verdiskaping fra inkubator-startups på Sørlandet (2001-2015)

Nyheter