Skip to main content

Stikkord: Startup kurs

Salgsstrategi

Salg og salgsstrategi

9 av 10 startups stagnerer eller feiler. En av grunnene til dette er at salg uteblir, eller at salget ikke vokser. Dette tar vi tak i ved å tilby et program i salg og salgsstrategi for å legge til rette for sunn skalering på en enklere og mer effektiv måte. Målet er å gi nok kunnskap innen ulike temaer tilknyttet salg. I samarbeid med ScaleupXQ tilbyr vi våre medlemmer 4 moduler med temaer innen salg og salgsstrategi.  

Foredragsholder

ScaleupXQ er spesialister på go-to-market fasen med fokus på salg. De har tidligere erfaring fra å bygge skalerbare, kommersielle organisasjoner innen både tradisjonelt salg og software-salg. Selskapet har jobbet med over 150 selskaper de siste 5 årene og flere akseleratorer og venture capital-selskaper.

Modul 1: Skaler salget

Go-to-market with confidence.

Lær om det som kreves for å nå nye markeder med suksess og overgangen fra sporadisk tidligfase-salg til repeterende og lønnsom omsetning.
Hvordan kan du komme deg gjennom «The Chasm» kommersielt og hvilke steg må du ta for gjøre kommende utfordringene til muligheter?

Du vil få praktiske tips og råd for å ta det neste steget.

Format: Foredrag

Dato: 7. februar


Modul 2: Posisjonering og salgsbudskap

Lær om hva posisjonering er og hvordan du posisjonerer salg. Hvordan kan du lykkes med å sette det riktige produktet foran den rette kunden, til riktig tid?

 • Hvordan posisjonerer du ditt produkt i forhold til kundene?
 • Hvem er kundene du ser etter, og hva er viktig for dem?
 • Hvordan kommunisere verdien av produktet til den spesifikke kunden?

Format: Presentasjon og workshop

Dato: 6. mars


Modul 3: Design en skalerbar salgsprosess

For å bygge et skalerbart salg trenger du en strukturert tilnærming.

Lær om:

 • Salgsprosessen – hvilke steg er avgjørende og må tas for å sikre at du har struktur og de riktige elementene på plass.
 • Sette kriterier.
 • Hvordan jobbe effektivt.
 • Øke aktivitetsnivå.
 • Hvordan nå et større marked for å finne kunden som er villig til å betale for løsningen ditt nå?

Format: Presentasjon og workshop

Dato: 18. april


Modul 4: Salgsaktiviteter og salgsledelse

For å kunne akselerere salg trengs et høyt aktivitetsnivå. ScaleupXQ lærer deg hvordan du kan «reverse engineer» dine salgsmål og gjøre målene om til handling.

 • Hvilket aktivitetsnivå må du har for å nå målene dine?
 • Diskusjon rundt mål og KPI’er og hvordan du kan sette målene som teller.
 • Tips og triks til hvordan du kan bruke utgående salg til å øke aktivitesnivå og prestere som en profesjonell Sales Development representative (SDR)

Format: Presentasjon og workshop

Dato: 23. mai


Programansvarlig  

Runar Brøvig  

Runar@innoventussor.no  


Investor Ready

For å bygge et levedyktig selskap trengs både kompetanse og kapital. Kapital er en av de avgjørende faktorene for å kunne satse fullt og helt som gründer. Offentlige tilskudd strekker ofte ikke til i det lange løp, derfor må de fleste gründere hente privat kapital. Investor Ready er et omfattende kurs for deg som vil lære mer om det å klargjøre selskapet ditt for investorer, og som har behov for å hente inn kapital til selskapet ditt for å få høy nok fart på utviklingen frem til marked.  Investor Ready er et tilbud til inkubatormedlemmer hos Innoventus Sør. Programmet kjøres i samarbeid med Ketil Wig.

Foredragsholder

Ketil Wig

Ketil Wig er brennende opptatt av gode strategier for å lykkes med forretningsidéer. Han jobber som foredragsholder, mentor for oppstartsselskaper, er engleinvestor og foreleser i masterprogram på NMBU innen corporate strategy og M&A. Tidligere har han jobbet for kjente selskaper som Deloitte, McKinsey & Co og KPMG. Han har også bygget og solgt eget selskap. 

Innhold i Investor Ready

Programmet kjøres digitalt med mulighet for fysisk samling i våre lokaler og går over fire samlinger.  Det legges i tillegg opp til 3 pitchesamlinger. Disse pitchesamlingene er obligatoriske for dem som ønsker å pitche under Pitch Party Sør i juni.  

I Investor Ready akseleratoren vil du lære om: 

 • Utviklingsfasene for et oppstartsselskap 
 • Viktigheten av en vanntett strategi  
 • Investorers kriterier og turn-offs 
 • Fokus på å løse problemet og hvorfor 
 • The “value ratio” – hvilken pris skal du selge for? 
 • Hvordan bevise at løsningen din løser et problem noen vil betale for – overbevisende kommunikasjon.  
 • Ulike typer investorpresentasjoner  
 • Betydningen av et “ja” 
 • Utvikle finansieringsplan  
 • Ulike begreper og betydningen av de  
 • Investorplan  

Målet med programmet er å gi deg større innsikt i investorprosessen, investorstrategi og grunnlag for å gjøre selskapet ditt klart til å hente investorkapital.  

Samlinger:  

Tirsdag,
30. januar

Tirsdag,
5. mars

Tirsdag,
30. april

Tirsdag,
21. mai

I tillegg vil det gjennomføres to pitchtreninger i forkant av Pitch Party Sør, som en forutsetning for å kunne pitche under arrangementet i juni.


Programansvarlig  

Runar Brøvig  

Runar@innoventussor.no