Innoventus Sør

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap, Siva-inkubator, Forny-aktør og Presåkornforvalter som representerer Sørlandet. Vi har fokus på innovasjon, som skal være med å sikre vekst, nyskaping og fornyelse i regionen. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske- og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Vår forretningsidé er å bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting.

 • For idéhaver

  bidrar vi til å realisere deres drømmer. Bedrifter som starter opp i inkubatorer får en unik mulighet til å lykkes.

 • For næringslivet

  bidrar vi til at de øker sin konkurransekraft. Bedrifter som ikke utfordrer seg selv blir utfordret av andre.

 • For investor

  bidrar vi til at de øker sin avkastning, ved at de investerer i våre oppstartbedrifter.

VI SKAL UTGJØRE EN FORSKJELL VED Å UTFORDRE OG STØTTE NÅR NYE IDEER SKAL KOMMERSIALISERES

Forskjell ved å tilføre riktig kompetanse og erfaring.

Utfordre ved å tørre å stille vanskelige spørsmål.

Støtte ved å få gründeren til å lykkes.

PERSONVERNSERKLÆRING

Vi tar personopplysningene dine på alvor. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra Innoventus Sør, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Innoventus Sør er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) ved behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Les mer

ANSATTE

Kamilla Sharma

Kamilla Sharma

Administrerende direktør

Sharma har flere års ledererfaring fra store bedrifter og har vært med på flere gründerreiser med suksess. Hun har kompetanse innen prosessutvikling, prosjektstyring og selskapsutvikling. Nøkkelord: Strategisk ledelse, entusiastisk, endringsprosesser

Gerhard Steen

Gerhard Steen

Forretningsutvikler

Steen har bred erfaring fra internasjonale miljøer innen bank, finans og revisjon. Han har jobbet på tvers av sektorer og i bindeleddet mellom selskaper, investorer og myndigheter. Nøkkelord: Finansiering, analyse og strukturerte prosesser.

Kristine Ribe-Christensen

Kristine Ribe-Christensen

Forretningsutvikler

Ribe-Christensen har ledererfaring fra internasjonale miljøer innen olje og gass og telekom. Forretningsforståelse på tvers av verdikjeden, samt innsikt i og forståelse av hvordan ny teknologi gir nye muligheter. Ledet tverrfaglige programmer fra strategi- og behovs-analyse til suksessfull implementert løsning. Nøkkelord: Strategisk ledelse, prosessledelse, innovasjon og optimalisering.

Runar Brøvig

Runar Brøvig

Forretningsutvikler

Brøvig er en erfaren teknolog med spesialisering innen medisinsk fysikk og bioteknologi. Han har kompetanse innen forretningsutvikling, offentlige finansielle støtteordninger, disciplined entrepreneurship, business model canvas og lean startup. Nøkkelord: Ledelse, strategi, salg og strukturerte prosesser.

Ludvig Nordal

Ludvig Nordal

Forretningsutvikler

Nordal har hatt ulike lederstillinger innenfor Telekom og Oljebransjen. Han har god forretningsforståelse og god kompetanse fra arbeid knyttet til grensesnittet mellom systemutvikling, prosessforbedring og endringsledelse. Han har også erfaring fra kundelojalitetsarbeid. Nøkkelord: prosjektledelse, endringsledelse, strategiarbeid.

Ranveig Stalsberg

Ranveig Stalsberg

Forretningsutvikler

Stalsberg er teknolog og industridesigner, og har bred innovasjons- og ledererfaring fra både store bedrifter og oppstartsmiljøer innen en rekke bransjer som blant annet merkevarer, olje og gass og konsulentbransjen. Hun har kompetanse innen produkt-, tjeneste- og forretningsutvikling, lean startup, merkevarebygging og prosjektledelse. Nøkkelord: Design thinking, engasjement, ledelse.

Marthe Syvertsen

Marthe Syvertsen

Trainee - prosjektmedarbeider

Syvertsen har erfaring innen innovasjon, kommunikasjon, idéutvikling og prosjekt- og porteføljestyring. Hun har kompetanse innen: innovasjon, markedsføring og ledelse. Nøkkelord: Kontinuerlig utvikling, strukturerte prosesser, nysgjerrig.

VÅRT KOMPETANSENETTVERK

Innoventus Sør knytter vårt kompetansenettverk opp mot bedriftene vi jobber med.

 Ingvild Jensen

Ingvild Jensen

Innleid konsulent

MBA Strategisk Ledelse NHH. 25 års erfaring fra toppledelse innen operativ virksomhetsstyring, økonomi og strategisk ledelse i private bedrifter. Utviklet og implementert strategier og forretningsplaner. Bistår i forenkling og styrking av forretnings- og økonomistyringsprosesser. Sertifisert i en effektiv metode for utvikling og implementering av strategier. Bred erfaring fra styrearbeid. Rådgivning innen økonomi og strategi. Prosjektleder – DigiFab – Forskningsrådsprosjekt innen Industri 4.0.

Asle Pedersen

Asle Pedersen

Innleid konsulent

Pedersen har lang erfaring med forretningsutvikling og kommersialisering. Han har innsikt i teknologi, markedsmekanismer og kundeadferd. Han er en ekspert på tilskuddsordninger, prosjektutvikling og prosjektledelse, samt rettighetsbeskyttelse og verdiskaping fra forskning. Nøkkelord: Dedikert, alltid nysgjerrig og ser sammenhenger.

Anne-Grete Ellingsen

Anne-Grete Ellingsen

Innleid konsulent

Ellingsen er tidligere CEO i GCE NODE med 100+ leverandører til den globale energi-og maritim sektor. Hun har en MSc-grad i petroleumsteknologi og en Executive Master i Energy Management. Hun har erfaring fra flere ledende stillinger innen energisektoren med selskaper som Petroleum Safety Authority Norway, Elf Aquitaine (nå del av Total), Statoil (nå Equinor), Agder Energi og Vestavind Offshore. Ellingsen har vært generalsekretær i World Petroleum Congress og statssekretær i Olje-og Energidepartementet. Bred styreerfaring fra børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper i privat og offentlig sektor.

Tom Aguirre

Tom Aguirre

Innleid konsulent

Bygget opp flere selskaper. Grundererfaring fra idè til kommerialisering, samt drift. Oppbygning av nye konsepter, due dill, og salg av selskaper. Stort nettverk. Lang erfaring nasjonalt -og internasjonalt, innen salg, marked og forretningsutvikling. God og praktisk innsikt innen teknologi, mekanikk, og byggteknisk. Ser markedet med «kundens øyne». Analyser og salg -og markedsstrategi, med praktisk utførelse.

Trond Erik Bognø

Trond Erik Bognø

Innleid konsulent

Erfaring fra store internasjonale selskaper de siste 25 årene i ledende stillinger nasjonalt og internasjonalt. Gründer erfaring fra NextGenTel og eier i flere selskaper. Omfattende kunnskap innen teknologi, industri og FMCG fra ulike forretningsmessige aspekter, lang erfaring innen strategi, ledelse, prosess, forretningsutvikling, marked, salg og media.
Nøkkelord: Utålmodig, målorientert, stort nettverk

Egil Norman Olsen

Egil Norman Olsen

Innleid konsulent

Bred erfaring innen forretningsdrift både i Norge og utlandet med endringsledelse, strategiprosesser og selskapsetableringer. Fra 1997 frem til mars 2014 var han adm. direktør i HERNIS. Selskapet hadde da mer enn 180 ansatte med Datterselskaper i Houston, Brasil og Singapore. Hovedarbeidsområder: Rådgivning med fokus på strategiprosesser, omstilling, restrukturering, kvalitetsstyring og rekruttering, i tillegg til styreoppdrag. Egil Norman Olsen er Partner og styreleder i CR Group AS.

Kristian Råmunddal

Kristian Råmunddal

Innleid konsulent

Variert erfaring med operativ ledelse, forretnings-/ næringsutvikling, prosjektledelse, gründerprosjekter og regional utvikling. Kompetanse og erfaring innen: Strategi- og forretningsutvikling, Søknadsarbeid (f.eks. IN, Regionale næringsfond, RFF mv..), Organisasjons-, team- og lederutvikling, Tekstarbeid, kommunikasjon, merkevareutvikling og posisjonering, Selvledelse; tidsstyring, stressmestring og konflikthåndtering, Resiliens; slitesterk livsstil og ledelse.

Raymond Johnsen

Raymond Johnsen

Innleid konsulent

Vice President Products i Umoe Advanced Composites. Tidligere daglig leder for NODE inkubator, og daglig leder i Umoe Advanced Composites.

Kristen Strat

Kristen Strat

Innleid konsulent

Strat har lang erfaring med økonomi, investering i aksjeselskap, avtaler og formaliteter angående drift av aksjeselskap. Han har også omfattende bakgrunn fra industrien.

Kjell Ove Klauset

Kjell Ove Klauset

Innleid konsulent

Bred ledererfaring fra både privat og offentlig virksomhet, med salg og markedsføring som fagfelt. Strategisk sparringpartner innen konseptutvikling, merkevarebygging, kommersialisering og kommunikasjon. Lang erfaring som prosjektleder, foredragsholder, tekstforfatter og fasilitator, med fokus på mulighetsrommet for den enkelte aktør.

Øyvind Berntsen

Øyvind Berntsen

Innleid konsulent

Øyvind Berntsen ble kåret til «årets styreleder» på Sørlandet i 2018, og kan vise til bred ledererfaring gjennom en lang yrkeskarriere. Han sitter i dag som aktiv styreleder i NorSap, Sør-Stål, Scan Trade Holding og Gustav Pedersen. Utover dette er han styremedlem i Spareskillingsbanken, Norsk Stål og Igland Industrier. Han har tidligere vært adm. dir. i Mandals, NorSap og Scan Lamps, samt salgsdirektør i Hennig-Olsen Is.

Arne Roger Janse

Arne Roger Janse

Innleid konsulent

Janse er en erfaren kommunikasjonsrådgiver med bred erfaring fra intern- og eksternkommunikasjon for større og mindre virksomheter. Han er både strategisk rådgiver og operativ innholdsprodusent. Janse har særlig innsikt i energi, oljeteknologi og IKT. Han har utdannelse innen strategisk ledelse (NHH), journalistikk og pedagogikk. Han er leder for Kommunikasjonsforeningen Agder.

VÅRE TJENESTELEVERANDØRER

Innoventus Sør knytter våre tjenesteleverandører opp mot bedriftene vi jobber med.

STYRET

Ulf Hustad, SIVA SF

Innoventus Sør spiller en viktig rolle for utvikling i regionen, da de er med på å styrke samspillet mellom privat og offentlig sektor. For gründere kan det være avgjørende å ha aktører som har lang erfaring og kunnskap om å starte egen virksomhet i ryggen.

Som Sørlandets innovasjonsselskap har de også en viktig rolle i den industrielle omstillingen ved å bidra til vekst i etablert industri, samt videreutvikling i nye industribedrifter.


Ulf Hustad, SIVA SF

Thor Arne Håverstad, styreleder (NORCE)

Tom Nysted (Agder Energi)

Anne Torunn Hvideberg (Tvedestrand Kommune)

Bjørn-Tore Flåten (Universitetet i Agder)

Hilde Tallaksen (Lindesnesregionen Næringshage)

Carina Ugland (Ugland Holding)

Ulf Hustad (SIVA)

VÅRE EIERE

SIVA Selskapet for Industrivekst SF

Agder Fylkeskommune

HRM Consult AS

J.B. Ugland Venture AS

Arendal Kommune

Sparebanken Sør

Ericsson AS

Aust-Agder Næringsselskap AS

Kristiansand kommune

Agder Energi AS

Grimstad Kommune

Skeie Group AS

Innoventus Sør er en «non profit» aktør.

 • Vi gir objektive råd, kobler riktig kompetanse, samarbeidspartner og økonomiske støttespiller til bedriftene.
 • Vi er lokalisert sammen med flere aktører innenfor innovasjon og entreprenørskap.