Skip to main content

Etikk

Etiske retningslinjer

Innoventus Sør forvalter offentlige midler for å bidra til kommersialisering av nyskapende idéer som gir vekst og sysselsetting.

Selskapet skal være en ansvarlig og pålitelig samfunnsaktør som møter offentlige myndigheter, organisasjoner og andre samarbeidspartnere på en korrekt og åpen måte. Balansegangen mellom positiv nettverksbygging, fortrolighet, habilitet og god etikk er en spesielt viktig i Innoventus Sør sitt miljø hvor sunn kommersiell forretningskultur skal tilstrebes.

De etiske retningslinjer angir en ramme for medarbeideres adferd og er selskapets minimumsforventning til ansatte i Innoventus Sør.