Skip to main content

Vokser i et marked preget av nedgang

4. aug, 2015
Uncategorized

Inkubatorbedriften OffshoreCrew ble etablert i august 2013 av Javier Zahn etter han så forbedringsbehov i bransjen og har vært operativ siden oktober 2013. De leverer kvalifisert personell til Offshorebransjen. Målet deres er å forbedre intern og ekstern rekruttering og heve kvaliteten innen rekrutteringsprosesser. Dette har de lykkes godt med i år.

–Vi har i 2015 økt antall plasseringer av personell med ca. 40 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. I tillegg kan det nevnes at flere av kandidatene vi har plassert nå har gått fra midlertidig til fast stilling, sier rekrutteringsleder og partner i selskapet Carl Eric Vethal.

Smart bruk av ny teknologi, satsing på et høyt og brukerrettet servicenivå, samt rask responstid er noen av grunnene til at selskapet lykkes i følge gründerne.

Her kan dere lese mer om Offshorecrew: http://www.offshorecrew.no/