Skip to main content

Vinn 50 000 kr i idékonkurranse!

17. aug, 2015
Uncategorized

«EN REN IDE» – CLEANTECH FORRETNINGSIDEKONKURRANSE
Innoventus Sør inviterer til forretningsidekonkurranse, med mulighet til å vinne kr 50.000,-.

En rapport fra EU-programmet ESPON, prosjekt GREECO (februar 2014) konkluderte med at:

  • Sørlandet har høyest grønn økonomipotensiale i Norge
  • Sørlandet har høyest vind-, sol-, og bioenergipotensiale i Norge
  • Sørlandet og midt-Norge har flest patenter i grønn teknologi

I og med at vi står overfor en ny innovasjonsbølge, den grønne bølgen, og et enormt fremvoksende marked innen energiteknologi, har regionen nå muligheter til å ta en tydelig internasjonal posisjon.

En ytterligere styrking av samarbeidet mellom universitet, forskningsmiljø, industri og gründere gir oss muligheter.

Vi vil gjerne finne – og vise frem – bedrifter og personer som klarer å skape forretningsmuligheter i dette landskapet.

Cleantech Agder-prosjektet
Cleantech Agder skal være navet som bidrar til å posisjonere vår region som en sentral Cleantech aktør. Gjennom vidsyn og framsyn skal det satses på utvalgte fagområder som gagner regionen.
Cleantech Agder vil bistå og bidra til å skape interesse og engasjement om næringen, koble ressurser og teknologi, og til å øke innovasjonspotensialet for bedrifter. Et åpent og bredt blikk fremover og stor respekt for forretningsdrift er avgjørende.

Teknova leder prosjektet, som har mottatt finansiering fra Kristiansand kommune, VRI Agder, og Sørlandets Kompetansefond.

Morgendagens næringsliv – forretningsidekonkurransen «En ren ide»
I forbindelse med konferansen Cleantech Agder 2015 blir det arrangert en forretningsidekonkurranse, «En ren ide». Vi leter etter de rene ideene som kan bli framtidens industri. Vi jakter på personer eller virksomheter som har cleantech-forretningsideer som kan utvikles til et produkt eller tjeneste som reduserer negativ miljøpåvirkning.

Øvrige vilkår:
•Vi er på jakt etter forretningsideer i en tidlig fase.
•Ideen har foreløpig ikke gitt betydelige inntekter.
•Det er ennå ikke solgt produkter, løsninger eller prototyper med kommersielle betingelser.
Vinneren av konkurransen premieres med kr. 50 000,- sponset av DNB og Sørlandets Kompetansefond. Første, andre og tredje plass vil også premieres med rådgivningstjenester fra Connect Sørlandet og Innoventus Sør.
Innoventus Sør har ansvaret for denne konkurransen, i samarbeid med Teknova, Kristiansand kommune og Connect Sørlandet.
For mer informasjon om konkurransen, klikk her: http://cleantech-agder.no/