Skip to main content

Vi utvider kompetansestaben

20. nov, 2018
Bli kjent med

Sett i lys av den positive gründervinden som tiltar i styrke på Sørlandet har vi avdekket et behov for å øke staben. Vi har vært på jakt etter en «Business Controller med bakgrunn i forretningsutvikling, og interesse for innovasjon og entreprenørskap». Det er derfor svært gledelig at vi kan ønske Gerhard Steen velkommen til Innoventus Sør. Han besitter kvalifikasjonene og de personlige egenskapene vi har vært på jakt etter, og han vil dermed forsterke kompetansestaben i Innoventus Sør på en god måte.

Gerhard har erfaring fra revisjon, bank og finansiell finansiell rådgivning i henholdsvis KPMG, Danske Bank, DNB og DNB Markets. Han er opprinnelig fra Kristiansand, men har gjennom mange år både jobbet og studert i Oslo, England og USA. Han har en mastergrad i økonomi og finans og han innehar bred erfaring fra store, internasjonale miljøer. Nå ser han fram til å jobbe med utvikling av forretningsidéer, og han gleder seg til å ta fatt på oppgavene.

Med kombinasjonen intern prosesstyring og ekstern rådgivning ligger alt til rette for at Gerhard vil tilføre Innoventus Sør verdifull kompetanse. Han har opparbeidet seg en spisskompetanse innen analyse av selskaper og forretningsmodeller, og han har nyttig erfaring fra bindeleddet mellom selskaper, investorer og myndigheter. Innoventus Sør har en lang rekke komplekse forretningsmodeller i sin portefølje, og det er svært nyttig for oss å få tilført ytterligere investerings- og finansieringskompetanse.

 

«Vi er veldig glad for at Gerhard har takket ja til å bli med oss på veien videre.

Han tilfører Innoventus Sør ettertraktet kompetanse, som både vi og våre

samarbeidspartnere vil nyte godt av i tiden fremover»

 

Kamilla Sharma, adm.dir