Skip to main content

Vi søker administrerende direktør/daglig leder!

30. jan, 2015
Uncategorized

Ref stillingsannonse i Agderposten, Fædrelandsvennen og FINN.no

KRAVPROFIL
Rolle:  Administrerende direktør/daglig leder
Ansvar:  Totalansvar- rapporterer til selskapets styre
Hovedoppgaver (hovedfokus første 12 mndr.):
– Etablere virksomheten i tråd med de retningslinjer som er gitt i fusjonsgrunnlaget
– Initiere og gjennomføre en strategiprosess/revitaliseringsprosess.
– Andre oppgaver av administrativ, operativ og strategisk karakter

Ambisjon/mål:
Den overordnede målsettingen med fusjonen er å skape et slagkraftig innovasjonsmiljø i Agder. Det oppfattes å være bred enighet om at potensialet for nyskaping og vekst ikke utnyttes godt nok i regionen. En samling av inkubatortjenester viser erfaringsmessig å ha gunstig effekt for hurtigere kommersialisering av ideer. Videre vil en selskapssammenslåing selvsagt medføre reduserte administrasjonskostnader og andre synergier. Tilgang på tidlig-kapital i oppstartsselskaper er ofte avgjørende for videre utvikling av selskapet. Det er derfor hensiktsmessig at det etableres et investeringsselskap som ligger nokså tett på innovasjonsselskapet og de oppstartsselskapene som er lokalisert i inkubatoren.

Forretningsstruktur

Om selskapsstrukturen

 • Etablere et innovasjonsselskap og et investeringsselskap for Agder
 • Virksomhet i egne lokaler i Grimstad og Kristiansand
 • Innovasjonsselskapet eier ved oppstart det nye investeringsselskapet 100 %
 • Porteføljen og en del av kontantbeholdningen i Coventure legges i investeringsselskapet

Forretningsområdet for innovasjonsselskapet

 • Bedriftsrådgivning/forretningsutviklingsstøtte
 • Tilbud om samlokalisering for inkubatorbedriftene
 • Tilbud om samlokalisering for andre strategiske virksomheter
 • Prosjektledelse av utvalgte prosjekter
 • VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) i Agder
 • Operatør for FORNY – programmet i Agder

Investeringsselskapet – Prosess og funksjon

 • Investeringsselskapet kan investere mindre beløp i nye inkubatorselskaper
 • Saksbehandling av daglig leder i investeringsselskapet
 • Investeringsbeslutning fattes av ekstern komité
 • Investeringsselskapet bør bygge opp en gruppe av eksterne styremedlemmer og introdusere disse til inkubatorselskapene

Profil

Forutsetninger:
Kompetanseprofil skal reflektere idéhaveres, selskapets, de offentlige tilskuddsyternes og eiernes behov. Erfaringene fra lignende selskaper samt det faktum at selskapet vil være helt avhengig av offentlige tilskudd tilsier at det må foreligge en forståelse for betydningen av å ivareta både det utviklingsmessige, forvaltningsmessige og kommersielle aspekt. Det vil blant annet tilsi at følgende kompetanseområder bør vektlegges:

– Erfaring fra idéutvikling og kommersialisering
– Ledererfaring – gjerne både fra privat og offentlig virksomhet
– Erfaring fra arbeid med strategi og forretningsutvikling
– God innsikt i økonomi/finans området
– Gjerne erfaring fra og kunnskap om offentlige tilskuddsordninger
– Godt utviklet nettverk lokalt og regionalt

Personlige egenskaper/arbeidsform (noen hovedtrekk):

– Strukturert og systematisk arbeidsform
– Analytisk og forretningsorientert
– Sterke kommunikative egenskaper (muntlig og skriftlig)
– Emosjonelt robust
– Inkluderende og tillitvekkende arbeidsform
– Utholdende

Videre er det viktig at man fremstår med integritet og evner å håndtere etiske dilemmaer på en etterrettelig måte.

Utdanning:
Høyere utdannelse innenfor relevante fag/kompetanseområder.

Arbeidserfaring:
Erfaring fra næringsliv og/eller offentlig sektor.  Gjerne i lederposisjoner med utvidet ansvar inkl. arbeid med strategi (herunder f.eks erfaring fra arbeid med å utvikle nye forretningsområder eller produkter) og forretningsutvikling, økonomisk/finansiell styring m.m.

Erfaring fra etablering og drift av eget selskap vil være en fordel.

Motivasjon:
Kandidatene må motiveres av å skape resultater sammen med andre. De må anerkjenne verdien av innovasjonsselskapet som en sentral aktør i næringsutvikling i regionen.

Geografisk tilhørighet:
Det vektlegges at kandidatene har en tilhørighet til selskapets geografiske nedslagsfelt. Videre er det ønskelig at man har innsikt i og forståelse for bransjens egenart.

Reising: Begrenset

Betingelser: Ikke markedsledende

Diverse: Alder: Fleksibelt, men bør reflektere kravet til arbeidserfaring.

Suksesskriterier (foreløpige) – hva er oppnådd etter 12 mndr:

– Selskapet er reposisjonert med ny strategi og ny profil
– Organisasjonsstrukturen har «satt seg»
– Det er god kontroll på økonomien
– Investeringsselskapet er etablert
– «Deal flow» er tilfredsstillende

Søknadsfrist 9. februar 2015
Søknad sendes til: siw.skodje@coventure.no

http://www.finn.no/finn/job/management/object?searchclickthrough=true&finnkode=55251634