Hvor?

Veksthuset er lokalisert i Lumberveien 47, med sentral beliggenhet i industriklynge på Lumber, Kristiansand.

Hvordan?

Prosjektet skal legge til rette for at de som er fristilte fra sine jobber (uavhengig av bransje) kan starte nye virksomheter basert på nye eller «slumrende ideer» (ideer som i en travel produksjons -og leveranseperiode ikke har blitt utforsket). Initiativet er et privat og offentlig spleiselag. I samarbeid på tvers av innovasjonssystemet på Agder og i tett dialog med bl.a. Innovasjon Norge, NAV, E.V.A senteret og Etablerersenteret, skal Innoventus Sør hjelpe gründere med å avklare markedspotensialet for sin idé.

Har du en god forretningsidé?
Tilbud om markedsavklaring
Tilbud om kontorplass

Disse støtter veksthuset

 
innoventus sør logo
gce node logo
nov logo
cameron logo
mh wirth logo
dnb logo
kristiansand kommune logo
nordea logo
sparebankensør logo
skeie techology logo
vest agder fylkeskommune logo