Skip to main content

Uveil har lansert

2. jul, 2021
Artikler,
Bli kjent med

Noe av det som gjerne oppleves som mer spennende med det å være gründer, er å kunne lansere sitt produkt eller sin tjeneste. Fredrik Opheim, gründeren bak Uveil, har nylig trykket på launch knappen og har allerede møtt stor interesse fra kommuner og næringsliv som ønsker å bli mer synlige.

Det betyr at det nå er fult mulig for privatpersoner og næringsliv å registrere sine hus, hytter, leiligheter, og andre unike locations i plattformen – dette gjøres direkte på Uveil sine nettsider, uveil.no.

For dere som ikke kjenner til selskapet, er Uveil en nylig utviklet digital plattform hvor offentlige, kommersielle og private utleiere kobles sammen med film og tv-produksjonsselskaper, både nasjonalt og internasjonalt. Enkelt forklart er det en AirBnB for locations. Gründeren, som er tidligere daglig leder av filmproduskjonsselskapet Batfish, har personlig kjent på utfordringer knyttet til tilgjengelighet av locations til produksjoner.  Pandemien, som har satt store begrensinger, har og fremhevet viktigheten av å tilgjengeliggjøre lokale locations for dette markedet.

Med tjenesten ønsker Uveil å være en destinasjonsmarkedsfører for kommunene. Den digitale plattformen vil kunne muliggjøre lokal verdiskapning gjennom informasjon og synliggjøring av lokale leverandører i nærheten av spennende locations. Mot slutten av 2020 mottok selskapet støtte fra Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland for å gjøre en kartlegging av både locations og lokal kompetanse i kommunene. Næringssjef i Arendal, Kåre Andersen forteller at kommunen har hatt stor suksess med innspilling av Mesternes Mester og ønsker å gjøre kommunen enda mer synlig for lignende produksjoner i årene fremover.

«Arendal skal utvikle lokale produkter, fremme turisme og lokal kultur i årene fremover og gjennom årets sesong av Mesternes Mester ser kommunen allerede at interessen for Arendal øker. Film og TV gir ringvirkninger, og derfor er Uveil sitt konsept veldig spennende» forteller næringssjef Kåre Andersen

Næringsutviklere har også hoppet på for å tilby utleie av sine næringslokaler i den digitale plattformen.

«Vi i Sørco jobber med strategisk og verdiskapende eiendomsutvikling, derfor leier vi ut deler av eiendomsmassen vår til filmbransjen gjennom Uveil» forteller direktør for utvikling Petter Aaland.

Selv om selskapet nå har lansert, er det mye arbeid som gjenstår for å bli en vekstbedrift. Etter en vellykket gjennomført pre-inkubasjonsprosess og deltakelse i inkubatorprogrammet til Innoventus Sør, er Uveil et av 7 selskaper fra Agder som deltar i første runde av GründerAcademy.

GründerAcademy er en ny satsning fra Sparebanken 1 SR-Bank, i samarbeid med Innoventus Sør, The Factory, Validé og Vis. For første gang går innovasjonsmiljøene sammen om å skape et solid gründerløft gjennom akseleratorprogrammet. Deltagerne får her en eksklusiv mulighet til å dra nytte av all erfaring og kunnskapen som ligger i nettverkene, samt innføring i grunnleggende temaer som juss, ledelse, markedsføring, salg og pitching – noe som vil komme svært godt med for et nylig lansert selskap. Andre runde av programmet starter allerede høsten 2021, for mer informasjon se GRÜNDERACADEMY (grunderacademy.no)

«Som gründer er det viktig med både faglig og sosial input i en travel hverdag, og med Gründer Academy får jeg både møte inspirerende gründere og interessante foredragsholdere i en setting som faktisk kan minne litt om  universitetet. Jeg ser frem til det videre programmet i Gründer Academy, og anbefaler alle til å lese mer om dette tilbudet. Helt gratis er det også!» sier Opheim om programmet.

I tiden fremover kommer Opheim til å jobbe med å få flere spennende locations rundt om i landet. Per nå finner en mange ulike steder på Sørlandet samt noen få spredt rundt i landet. Han ser svært frem til å fortsette med satsningen mot blant annet Oslo.

Lykke til videre!