Skip to main content

Utlysning fra Forskningsfondet

3. jan, 2017
Innovasjonsaktører,
Startups

Regionale forskningsfond Agder (RFFAGDER) utlyser samlet 10 millioner kroner til nye bedriftsprosjekter for en perionde på 1-3 år.

I den kommende fireårsperioden vil fondsstyret spesielt prioritere prosjekter som bidrar til omstilling i nærings- og arbeidsliv i regionen. Fondsmidlene skal gå til FoU-prosjekter som har størst potensial for innovasjon og nyskaping i privat og offentlig sektor.

Fondets formål er å styrke forskning og forskningsbasert innovasjon som fremmer Agders muligheter til å frembringe økonomiske, miljømessige og sosialt bærekraftige løsninger for dagens og morgendagens samfunn.

Søknadsfrist: 15.februar kl. 13.00

Mer informasjon

Print