Skip to main content

UiA inngår avtale med Innoventus Sør

13. mar, 2020
Artikler

Fra venstre: Viserektor Gøril Hannås, forretningsutvikler Ludvig Nordal, leder for UiA Nyskaping Kristina Walker-Nordlöf, viserektor Hans Kjetil Lysgård, leder av Innoventus Sør Kamilla Sharma og instituttleder Bjørn-Tore Flåten.


Innoventus Sør skal hjelpe Universitetet i Agder med å kommersialisere forskning.

Vi er opptatt av å tilgjengeliggjøre forskningen vår i enda større grad overfor samfunn og arbeidsliv gjennom forskningsbasert innovasjon og nyskaping. Denne avtalen skal bidra til å styrke universitetets arbeid og satsing på dette området framover, sier viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, Gøril Hannås.

Innoventus Sør er et regionalt nonprofit innovasjonsselskap, som jobber for å skape vekst og fornyelse på Sørlandet. Avtalen med dem går ut på at de skal bistå UiAs forskere med å videreutvikle sine ideer. Universitetet skal hjelpe forskerne med å kartlegge potensialet for deres forskning, og deretter vil forskerne bli satt i kontakt med Innoventus Sør.

 

Økt satsning på kommersialisering

– Denne avtalen er veldig kjærkommen for oss. Universitetet har et stort potensial, og vi er begeistret over å kunne hjelpe med å nå ut i samfunnet med forskning. Forskere sitter på mye god kunnskap som næringslivet vil ha nytte av. Vi ser frem til et godt samarbeid og gleder oss til å sette i gang, sier leder av Innoventus Sør, Kamilla Sharma.

Avtalen med Innoventus Sør kommer som en følge av universitetets satsning på økt kommersialisering av forskning. Dette startet med etableringen av UiA Nyskaping i 2016, som har ansvar for å øke volum og spre en kultur for kommersialisering av forskningsideer.

 

Stadig flere prosjekter

Frem til nå har UiA Nyskaping hjulpet 65 forskjellige ansattprosjekter. Innmeldte prosjekter fortsetter å øke, og universitetet har sett et behov for å inngå avtale med et innovasjonsselskap som kan hjelpe prosjektene videre i kommersialiseringsprosessen. Flere norske universiteter har lignende avtaler med innovasjonsselskaper som forvalter midler på vegne av Norges forskningsråd.

– Universitetet i Agder ønsker å være en større pådriver for innovasjon i hele regionen, og med profesjonell hjelp fra Innoventus Sør har vi tro på at vår satsing kan tas enda lengre. Samskaping er sentralt for universitetets strategi, og et slikt samarbeid som vi nå har inngått er helt i tråd med dette. Her kan vi bruke hverandres kompetanse for å lage innovative løsninger som mange kan få god nytte av, sier leder for Senter for entreprenørskap og sosial innovasjon, Bjørn-Tore Flåten.