Skip to main content

Trender som påvirker utviklingen av Agder

Aktiviteter/Arrangementer

En samtale om fremtiden. Fra venstre: Tine Sundtoft, Kamilla Sharma, Anne-Grete Ellingsen og Helene Fladmark.

Hvordan ser Agder ut i 2030? Det var tema for et møte i Kristiansand onsdag 13.mars.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft møtte lederne for Sørlandets to største næringsklynger, Anne-Grete Ellingsen fra GCE NODE og Helene Fladmark fra Eyde-klyngen til en samtale om fremtiden. Klyngene representerer de to viktigste industriene på Agder.

Bakgrunnen for møtet var et høringsutkast til Regionplan Agder 2030, en plan som har som hovedmål å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region. 

Møtet ble arrangert av NODE Eyde Women og ledet av Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

Administrerende direktør i Innoventus Sør, Kamilla Sharma, ledet møtet i Kristiansand.

Sundtoft sa regionplanen må ta inn over seg to globale trender: Digitalisering og overgangen til et lavutslippssamfunn.

Helene Fladmark, administrerende direktør for Eyde-klyngen, var mer spesifikk og identifiserte sirkulær økonomi og kunstig intelligens som to megatrender som hun forventer vil ha stor betydning for utviklingen.

Både Fladmark og Anne-Grete Ellingsen, administrerende direktør for GCE NODE, pekte på viktigheten av økosystemet for innovasjon, som har vokst fram på Sørlandet de siste årene. Økosystemet blir sett på som så komplett at Kamilla Sharma tidligere har uttalt at «det har aldri vært enklere å være gründer på Sørlandet».

Ellingsen pekte på havindustrier og digitalisering som de viktigste trendene for NODE-selskapene. NODE har etablert en såkalt Digital Innovation Hub for havteknologi i Kristiansand, den første i sitt slag som er anerkjent av EU.

 – Regionplan Agder 2030 er et veldig viktig dokument, også fordi det legger grunnlaget for hva vi kan søke EU-støtte til. Prosjekter som ikke er forankret i planen vil ikke få støtte fra EU, sa Ellingsen.

 Tine Sundtoft oppfordret hele regionen til å gi innspill i høringsrunden.

 – Den endelige planen skal være bade generell og spesifikk. Generell, slik at den er relevant i ti år, som er lenge, gitt så raskt verden endrer seg. Og spesifikk, slik at den kan sette en tydelig retning for regionen, sa Sundtoft.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft oppfordret hele Agder til å innspill til høringsrunden for Regionplan Agder 2030.