Skip to main content

Styrker samarbeid med innovasjonsselskapet Validé

17. mar, 2017
Innovasjonsaktører,
Innoventus Sør,
Samarbeidspartner

Innovasjonselskapene Validé (i Rogaland) og Innoventus Sør (på Agder) samarbeider for å styrke mulighetene for utvikling og vekst i landsdelen. Dette gir mange fordeler og økt deling av nettverk, kunnskap, forskning og ressurser som støttes av det offentlige apparat.

Regionmessig er Agder og Rogaland også forholdsvis like med mye av de samme satsingene. Ettersom Innoventus Sør både er en del av SIVA sitt inkubatorprogram og Forskningsrådet sitt FORNY program, med erfaringen knyttet til tidligfaseinvesteringer, er det naturlig å sammenlikne Innoventus Sør med Validé som har en tilsvarende struktur.

«We are small enough to care and large enough to deliver», påpeker Matyas Kolsofszki, Director of Licensing and IP Portfolio Management I Validé. Han legger til at det gir oss store fordeler i samarbeidet mtp at begge parter har en evne til å snu seg raskt.

Ambisjonen er at vi skal kommersialisere flere prosjekter i felleskap. Samarbeidet mellom Validé og Innoventus Sør er allerede godt i gang med gjensidige besøk det siste halvåret.

«Det operative samarbeidet kan gi mange fordeler. Blant annet har Agder et industrinettverk som står sterkt, og som flere av bedriftene i Validé kan dra større nytte av», sier Matyas Kolsofszki. Han påpeker også at kunnskap om, deling av og kobling mellom forskning som blir utført i de to regionen kan styrkes gjennom samarbeidet.

«Den korte avstanden, gjør at vi lettere styrker hverandre på flere områder, samt deler erfaringer og lærer av hverandre. Samarbeidet gir oss mange muligheter for å kommersialisere forskningsresultater og øvrige idéer», sier Asle Pedersen, Innoventus Sør.

Det er mye samarbeid mellom Agder og Rogaland innen forskning, næringsutvikling, klynger, nettverk og samarbeid innen offentlige initiativ. Blant annet ligger flere krysningspunkter til rette mot forskningsmiljø. Validé samarbeider med IRIS og UiS og Innoventus Sør med Teknova og UiA, og forskningsmiljøene i sør og vest har intensjonsavtale.

 

Om Validé

Validé er innovasjonsselskap som representerer Rogaland, der de er offisiell partner for teknologioverføring for flere forskningsmiljøer og godkjent Siva inkubator. Dette inkluderer ansvar for IPR og kommersialisering av intellektuelle verdier. Inkubatorvirksomheten retter seg mot innovative oppstartsselskaper regionalt og nasjonalt, og de vurderer om lag 550 nye ideer og selskaper fra industri, FoU og enkeltpersoner hvert år.

Om Innoventus Sør

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap, inkubator og Forny-aktør som representerer Sørlandet. Vi har fokus på innovasjon, som skal være med å sikre vekst, nyskaping og fornyelse i regionen. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi vurderer om lag 200 idéer i året og jobber i dag med 25 bedrifter i ulike faser.