Skip to main content

Styret

Kort tekst om styret.

Tom Nysted, styreleder

Agder Energi

Anne Torunn Hvideberg

Tvedestrand kommune

Bjørn-Tore Flåten

Universitetet i Agder

Carina Ugland

Ugland Holding

Ulf Hustad

SIVA

Gry Jorunn Moen

Sparebanken Sør

Erik Tønnesen

Skagerak Maturo

«Innoventus Sør spiller en viktig rolle for utvikling i regionen, da de er med på å styrke samspillet mellom privat og offentlig sektor. For gründere kan det være avgjørende å ha aktører som har lang erfaring og kunnskap om å starte egen virksomhet i ryggen.

Som Sørlandets innovasjonsselskap har de også en viktig rolle i den industrielle omstillingen ved å bidra til vekst i etablert industri, samt videreutvikling i nye industribedrifter.»

Ulf Hustad, SIVA SF