Skip to main content

Styre-feil kan medføre erstatningsansvar

20. sep, 2019
Artikler

Et styre har mange plikter og et ansvar for å ivareta ulike interesser. Om styret gjør feil, kan det medføre personlig erstatningskrav mot styremedlemmene.

Det fortalte Hans Erdvik, advokat og partner i Advokatfirma Tofte i Kristiansand, da NHO Agder og Innoventus Sør denne uken holdt et kurs i styrekompetanse for gründere og oppstartsbedrifter.

Erdvik forklarte at styret i oppstartsselskaper har et tydelig ansvar for at selskapet drives i samsvar med lover og regler, selv om selskapet er i en oppstartsfase.

– Styret har en rekke plikter, blant annet i forhold til forvaltningen, økonomien og egenkapitalen i selskapet, og styret har også en såkalt «handleplikt» dersom egenkapitalen og/eller likviditeten blir uforsvarlig lav, sier Erdvik.

Han presiserte at styret må forholde seg til ulike interesser. Både aksjeeierne, kreditorene (som for eksempel det offentlige, banker og leverandører) og de ansatte må hensyntas.

– Det er viktig å ha gode rutiner og protokoller, og jeg vil anbefale å lage en styreinstruks som styremedlemmene og daglig leder må forholde seg til, sier Erdvik.

Overtredelser av ulike regler kan medføre krav om erstatning for det enkelte styremedlem og daglig leder, og man er ansvarlig med sin personlige formue. Advokaten anbefalte alle styremedlemmer å vurdere styreansvarsforsikring.

Erdvik gjennomgikk noen konkrete saker, hentet fra domstolenes praksis, som viser at i de saker hvor styret eller daglig leder blir holdt ansvarlig, så gjør domstolen konkrete vurderinger av det enkelte styremedlem og daglig leder opp mot de regler som er overtrådt, og det blir vurdert konkret om man har opptrådt slik det forventes i en slik rolle.

Anne Klepsland Simonsen, rådgiver i NHO Agder, er glad for å kunne samarbeide med Innoventus Sør og Advokatfirma Tofte DA om å gi sine medlemmer nyttig kunnskap.

– Styrekompetanse er et viktig tema for alle bedrifter, og kanskje særlig gründere i en start- og vekstfase. Vi håper kurset er med på å gjøre hverdagen tryggere, enklere og mer oversiktlig for bedriftene, sier Simonsen.