Skip to main content

Stortingsrepresentant Ingunn Foss presenterte Gründerplanen på Startuphuset

12. okt, 2015
Uncategorized

I dag har vi hatt besøk av Ingunn Foss som presenterte Gründerplanen for oss. Dette resulterte i en god dialog med stortingsrepresentanten, der vi fikk mulighet til å gi tilbakemeldinger fra gründerens ståsted. Vår inkubatorbedrift Minos hadde også presentasjon av deres bedrift, etterfulgt av DiagraphIT som tidligere var en del av vårt inkubatorprogram (tidligere Coventure).

Innoventus Sør er veldig glade for at regjeringen har satt seg mål om å tilrettelegge bedre for gründervirksomhet i landet. I Gründerplanen er det flere tiltak til støtte som er svært positivt, blant annet pre-såkornordningen, økning av FORNY-2020 og styrket etableringstilskudd. Resultatet fra såkornsordningen var der imot noe skuffende, da det etterlyses sterkt i retning Agder og Telemark.

Å gi muligheter for støtte til egenkapital i tidlig fase er kritisk for mange oppstartbedrifter, og våre gründere, ansatte og konsulenter ser derfor på pre-såkornordningen som et svært nødvendig tiltak. Flere offentlige fond støtter 50% av totalkostnadene det er søkt midler til, men til tross for at de har mange gode tilbud er det ofte vanskelig å finansiere de resterende 50% selv i tidlig fase. Pre-såkornfondet utløser privat investeringskapital, og gjør det derfor lettere for nye bedrifter i oppstartsfasen.

«Videre mangler gründerplanen en helhetlig analyse av hvordan statens samlede kapitalvirkemidler, som også inkluderer Investinor og Argentum, skal nyttiggjøres for å risikoavlaste private investorer». Dette uttalte daglig leder i FIN (Forening for Innovasjonsselskaper i Norge), Daniel Ras-Vidal, etter lanseringen av Gründerplanen. Han synes også Gründerplanen er en god start på en bedre og mer helhetlig innovasjonspolitikk, og er spent på hvordan regjeringen følger det opp (Les Abeilias kommentar til gründerplanen her).

 

Her er noen av tiltakene som ble lagt frem. Les mer i Gründerplanen.

* Styrke ordningen for pre-såkornfond med 100 millioner kroner i 2016. I et pre-såkornfond delfinansierer staten prosjekter sammen med private investorer.

* Styrke etablerertilskuddsordningen med 150 millioner kroner.

* Skape møteplasser som samler gründere, kompetanse og kapital. Med 30 millioner kroner skal Innovasjon Norges styrke tjenester rettet mot gründere, blant annet mentorordningen, og støtte aktiviteter som fremmer gründerskap i næringsklynger.

* Styrke Forny 2020-programmet med 90 millioner kroner.

* Opprette en stipendordning for studenter og stipendiater som ønsker å bli gründere.

* Fremme innovasjon og gründerskap ved å gi 10 millioner kroner til Idélab, som skal bidra til nyskaping gjennom teknologi- og kompetanseoverføring mellom sektorer.

* Lansere Vekst, et program for å mobilisere lovende gründere som ellers er underrepresentert blant norske gründere i dag.

* Forenkle regelverket for oppstartsbedrifter og kontakten med det offentlige.

* Styrke Nasjonalt program for leverandørutvikling med 10 millioner kroner.