Skip to main content

Spesialtilbud fra GCE NODE til oppstartsbedrifter

30. jun, 2016
Innoventus Sør

Visste du at GCE NODE har et eget tilbud til oppstartsselskaper som vil delta i klyngen?

Årsmøtet i GCE NODE vedtok nylig at unge bedrifter kan bli assosierte deltakere i klyngen. Det innebærer at selskapene slipper å betale serviceavgiften på minimum 25 000 kroner, men i stedet forplikter seg til å bruke minimum 25 timer i året på å delta i ulike NODE-prosjekter og -aktiviteter.

Tilbudet gjelder alle selskaper som er yngre enn to år og har mindre enn fem ansatte.

– Vi ønsker å støtte opp under det gode entreprenørskapet i landsdelen. Vi ser at det etableres mange nye selskaper innen vår bransje. Dette er selskaper som vil ha nytte av å delta i en klynge bestående av den etablerte leverandørindustrien, på samme måte som klyngen vil ha nytte av å ha kontakt med de nye bedriftene, sier Anne-Grete Ellingsen, administrerende direktør i GCE NODE.

– Tiltaket fra GCE Node er fantastisk for inkludering og nettverksskaping. Vi vet det kan være en utfordring for flere Startups å få kontakt med etablert næringsliv. Dette tiltaket er med på å skape kontakter og skape muligheter på tvers. Samtidig ønsker jeg å rette en takk til GCE Node som igangsetter konkrete aktiviteter som er med på å løfte innovasjon og nyskaping i regionen, sier Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør.

Bli deltaker i GCE NODE
Søknadsskjema assosierte deltakere

GCE NODE er en tverrfaglig næringsklynge for utvikling av kompetansebasert, sørlandsk olje, gass og fornybar sektor. Målet er å videreutvikle klyngens verdensledende posisjon, i tillegg til å ta ledende posisjoner i nye markeder. Dette gjøres ved å bygge kunnskap og kompetanse i verdensklasse, samt satse på forskning og innovasjon sammen med de beste internasjonale miljøer.