Skip to main content

Sørlandsk veksthus etablert!

11. nov, 2015
Uncategorized

10.november ble Veksthuset Lumber lansert.
– Dette blir et hus for omstilling og nyskaping! En del av de som flytter inn her har kanskje nettopp mistet jobben i oljesektoren, men dette skal være et hus for alle som har en god idé, sier Kamilla Sharma (Adm.dir. Innoventus Sør).
Samarbeidet vil være på tvers av innovasjonssystemet, og det tvil være en tett dialog med blant annet Innovasjon Norge, NAV, E.V.A og Etablerersenteret.

Tiltaket er et kraftfullt spleiselag mellom offentlig og privat sektor for å skape nye arbeidsplasser og økt gründervirksomhet. Veksthuset vil legge til rette for at noen av de som har mistet jobben kan starte nye gründervirksomheter basert på «slumrende ideer». Dvs. ideer som i en travel produksjons- og leveranseperiode ikke har blitt utforsket.

Initiativet til veksthuset kommer fra oljegründer Bjarne Skeie og teknologiklynga GCE NODE, og er støttet av de største industribedriftene og bankene på Sørlandet, i tillegg til Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.
– Et skikkelig spleiselag for å hjelpe fram ideer som kan skape nye arbeidsplasser i vår landsdel, sier Bjarne Skeie, seriegründeren som har vært sentral i flere av de store, sørlandske leverandørbedriftene i olje- og gassindustrien.

2014 var et år med svært høy aktivitet og industrien hadde en «all time high» situasjon. Industrien omstilles nå til et lavere ordrenivå med full fokus på teknologiutvikling for å utvikle mer kostnadseffektive løsninger for å sikre nasjonal og global konkurransekraft. I 2015 har mange dyktige mennesker blitt overtallige grunnet tilpasning til ny markedssituasjon. For å sikre at flest mulig av de fristilte, som ønsker å prøve ut ideer og konsepter med sikte på nyskaping og nye bedrifter, har det blitt etablert et tilbud som kan imøtekomme behovet for en arbeidsplass og et miljø for nyskaping og innovasjon.

Kristen Strat (forretningsutvikler Innoventus Sør) synes prosjektet er veldig positivt for å bevare og videreutvikle regional kompetanse, både for olje og gass sektoren –og øvrig industri. Arbeidsledige som sitter med mye verdifull kompetanse tilbys gratis plass i preinkubatoren, og her kan de utvikle og markedsavklare sine ideer. Vår rolle som prosjektleder vil være å bidra med innholdet i preinkubasjonsfasen.

Lokalene legges til rette i Lumberveien 47/49, som har en kapasitet på ca 100 personer og sentral beliggenhet i en høykompetent industriklynge på Lumber, Kristiansand.

Etter perioden i preinkubatoren (ca. 3 mnd) vil konsept og idé testes mot et panel som består av fagpersoner fra GCE NODE, rådgivere i Innoventus Sør og andre relevante fagpersoner. Dersom det får en vurdering som er positiv, overtar Innoventus Sør den videre oppfølgingen i inkubatoren.

DISSE STØTTER VEKSTHUSET:
• Vest-Agder fylkeskommune
• Kristiansand kommune
• National Oilwell Varco
• Skeie Technology
• MHWirth
• Cameron
• DNB
• Nordea
• Sparebanken Sør
• GCE NODE
• Innoventus Sør

Se NRK’s nyhetssending her: