Skip to main content

SIVAfamilien på Sørlandet

27. jun, 2016
Bli kjent med,
Innoventus Sør

[av_gallery ids=’1413,1414′ style=’big_thumb lightbox_gallery’ preview_size=’featured’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’]

Siva er medeier i over hundre små og store innovasjonsselskap, såkalte Sivapartnere, over hele landet. Blant disse er inkubatorer og næringshager som er pådrivere for nyskaping og vekst i sine miljøer. På Sørlandet representerer inkubatoren Innoventus Sør Sivas satsing for utvikling av morgendagens konkurransedyktige bedrifter. Sammen med næringshagene Lindesnesregionens Næringshage, Lister Nyskaping og Sørlandsporten Næringshage arbeider vi for å fremme vekst, samarbeid og utvikling i regionen.

– Strukturen og samspillet mellom næringshagene og inkubatoren med tilhørende investeringsselskap Coventure har stor betydning for innovasjon i Agderfylkene, sier Ulf Hustad, regionalt ansvarlig i Siva.

Sterke koblinger mellom gründere, kunnskapsmiljø og privat næringsliv har vist seg effektivt for å utvikle nytt og eksisterende næringsliv. Tilgang på mentorer, kompetanse, impulser og nettverk utenfor egen bedrift gjør det enklere å lykkes og bidrar til økt innovasjonskraft. En viktig oppgave for innovasjonsselskapene, der Siva er deleier og yter inkubasjonstilskudd, er å identifisere og utvikle nye ideer til vekstbedrifter med internasjonalt potensial.

– Innovasjonsselskapene spiller en viktig rolle for utvikling i regionen, da de er med på å styrke samspillet mellom privat og offentlig sektor. For gründere kan det være avgjørende å ha aktører som har lang erfaring og kunnskap om å starte egen virksomhet i ryggen. I den omstillingssituasjonen som særlig preger Sørlandet har næringslivet og innovasjonsselskapene en viktig jobb å gjøre for å bidra til vekst i nyetablerte bedrifter og omstilling av eksisterende næringsliv, legger han til.

Agders tre næringshager og Innoventus Sør jobber sammen mot å styrke koblingene mellom privat og offentlig næringsliv. Dette for å tilrettelegge riktig kompetanse, kapital og nettverk for å beholde og styrke konkurranseevnen til nye og eksisterende vikrsomheter i regionen.

– I Lister Nyskaping jobber vi mot gründere og etablert næringsliv i Lister regionen som ønsker å styrke sin konkurranseevne og som har gjennomføringsevne til å oppnå vekst og utvikling innenfor sine virksomheter. I dag jobber vi med 11 bedrifter i regionen som har alt fra 2 til 70 ansatte, der vi bistår kompetanse til konkrete endringer i organisasjonen, utvikling i prosjekter eller prosesser rundt produktutvikling. De bedriften vi jobber med ønsker å ta tak i utfordringer og muligheter som de ser for å beholde og styrke konkurranseevnen, sier Christiane Skage, daglig leder i Lister Nyskaping.

– I Sørlandsporten Næringshage, øst i Agder, utvikles gründermiljø i samlokalisering med andre virksomheter for å utvikle nye bedrifter. Vi driver også næringsklyngen Sørlandsporten Teknologinettverk som består av 21 bedrifter vi bistår næringsutvikling i samspill med andre innovasjonsaktører, forskningsinstitutter og Universitetet i Agder. Det er avgjørende at koblingene er tilstede for å bistå bedriftene som ønsker å utvikle seg selv eller noe nytt. SIVA-partnernes rolle, som en tilrettelegger for dette er derfor viktig for utvikling og nyskaping i regionen, sier Michel Esnault, daglig leder i Sørlandsporten Næringshage.

-Lindesnesregionen Næringshage gir næring til vekst til bedriftene i Lindesnesregionen. Dette gjør vi gjennom å tilføre både nye og eksisterende bedrifter kompetanse, kapital og nettverk. Noe av det viktigste vi gjør er å aktivt koble bedrifter opp mot virkemiddelapparatet. Det finnes enormt mye kapital og kompetanse tilgjengelig for bedriftene, men kunnskapen om disse mulighetene er små, og mange bedrifter går derfor glipp av både betydelig økonomisk støtte og mye spisskompetanse. Vi er også i ferd med å danne en folkehøyskole og et kompetansesenter innen kreativitet, i nært samarbeid med næringslivet. Videre samarbeider vi nært med industriklyngen SINPRO, sier Are Østmo, daglig leder i Lindesnesregionen Næringshage.

[av_gallery ids=’1409,1410′ style=’big_thumb lightbox_gallery’ preview_size=’no scaling’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’]