Skip to main content

Sikkerhet på sjøen med Seaber AS

30. nov, 2018
Bli kjent med,
Inkubatorbedrift

De som har opplevd havari til sjøs vet at det kan være utfordrende å få tak i hjelp. I Norge er det nesten 1 million fritidsbåter og hvert år er det svært mange som trenger assistanse. Seaber tilbyr en løsning som maksimerer muligheten for å få hjelp, samtidig som den minimerer tiden det tar før du får hjelp.

Stein Otto Daatland og Morten Bjarne Heimar Zachariasen er gründerne bak Seaber AS

Et havari til sjøs kan oppleves udramatisk, men utfordringen med å få kontakt med andre båter kan være vanskelig. Enten havariet skyldes mangel på drivstoff, motorstans eller tau i propellen er det avgjørende å få bistand innen rimelig tid. Når båten er uten fremdrift mister du kontrollen og båten driver avhengig av havstrømmer og bølger.

Seaber AS utvikler en mobil løsning for økt sikkerhet på sjøen.

Selv om det er andre båter i området kan det være vanskelig å oppnå kontakt. Den mobile løsningen som Seaber har utviklet gir deg muligheten til å be om assistanse, på en rask og enkel måte. Om uhellet skulle være ute kan du, med et par tastetrykk, sende en melding til båter som befinner seg i nærheten. Via sporingsteknologien som løsningen tilbyr får mottakerne beskjed om hvor du befinner deg. Årsaken til havariet blir også formidlet gjennom den enkle og robuste løsningen. Så snart meldingen er sendt blir de som er i området oppmerksom på situasjonen og blir dermed i stand til å yte nødvendig hjelp.

Bilde fra videoinnspilling til Seaber AS.

Sporingsteknologien gir deg også muligheten til å motta eksakt posisjon for din egen båt, selv om du ikke er i nærheten. Ved for eksempel tyveri kan det være til stor hjelp å vite eksakt hvor båten din befinner seg.

Seaber satser på utvikling gjennom mobile løsninger, og forenkler med dette både tilgang og brukervennlighet for sikker ferdsel på sjøen, på en optimal måte. Sikkerhet til sjøs gir økt trygghet for båtfolket, og legger dermed til rette for gode opplevelser.

«Løsningen som Seaber tilbyr er både innovativ og spennende. Gründerne har vist både evne og vilje til å få på plass en mobil løsning som er av stor nytteverdi. Det skal bli spennende å følge selskapet på den videre seilasen»

Kamilla Sharma, adm. direktør Innoventus Sør